Cases

Kundeudfordringer. Løsninger. Resultater.

Private og offentlige cases med indblik i de løsninger, og resultater vi har skabt med vores kunder.

Kommunernes Landsforening (KL)
Bedre ungeinddragelse i den kommunale ungeindsats gennem bedre datadeling med de unge

De kommunale ungeindsatser (KUI) står over for udfordringen med at forstå de unges digitale behov og ønsker, mens de arbejder på at hjælpe dem med at finde job eller uddannelse.

Wonderful Copenhagen
Wonderful Copenhagen: Hvad skal turismen udvikle sig hen imod i 2030?

Efter genopretningen af turismeerhvervet post-corona, arbejder Wonderful Copenhagen på at udvikle en ny vision og strategi for turismen i 2030, med fokus på at skabe bredere værdi for både borgere og samfundet.

Greve Gymnasium
En dannelsesstrategi omsat til virkelighed på Greve Gymnasium

Gymnasiernes opgave er under forandring. Bæredygtighed i bred forstand er blevet et omdrejningspunkt for dannelsesopgaven omkring både mental sundhed og klima. På Greve Gymnasium mærkede man behovet for at øge fokus på den grønne omstilling.

Novo Nordisk
Lead time blev reduceret fra 10 til 3 uger i Novo Nordisk

I Novo Nordisk Diabetes Finished Products, Manufacturing Development (ManDev), var opgaven at støtte de globale fabrikker i at effektivisere og skabe nye produktløsninger.

Partnerskabsprojekt med professionshøjskolen VIA, affaldsselskabet Renosyd, Skanderborg Kommune og Smukfest
Mere bæredygtig Smukfest gennem partnerskaber

Smukfest har fokus på bæredygtighed og ønsker fremadrettet, at bæredygtighed bliver en del af Smuk-DNA. Mange gode initiativer er allerede i gang, men på affalds- og genbrugsområdet er der behov for en øget indsats.

Topsoe
Strategisk kommunikation og bred mobilisering baner vejen for stærk vision og formål i Topsoe

Topsoes topledelse havde gennem flere år fået indikationer fra medarbejdere og ledere via målinger, hvor der bl.a. blev ønsket en mere klar vision og en mere tydelig retning for virksomheden.

Frederiksberg Kommune
Samskabelsespiloter og nye fællesskaber i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune satte i deres strategi, Frederiksbergstrategien, kommunens komplekse velfærdsudfordringer i centrum.

Nordfyns Kommune
Fællesskaber og flere idrætstimer i Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune ønskede at mobilisere hele organisationen i arbejdet med vision og strategier. Man var optaget af dialog på tværs af organisatoriske siloer og af at styrke samarbejdet om strategirealiseringen.

Dansk Sygeplejeråd
Politisk ledelse i Dansk Sygeplejeråd

Ved at engagere hele organisationen i strategien og definere indsatsområder for de enkelte kontorer, blev der skabt nye samarbejdsprocesser, både internt i organisationen og med brugerne.

Esbjerg Kommune
Realisering af Vision 2025 i Esbjerg Kommune

Kommunen har i tæt samspil mellem unge, byrådspolitikere, ledere, medarbejdere, familie- og foreningsrepræsentanter udviklet idéer og prøvehandlinger til at skabe liv, energi og bæredygtighed.

Holbæk kommune
Knabstrup sætter kurs!

Gennem nye roller, samskabelse og aktionslæring blev der sat gang i handlekraften og lokaludviklingen i landsbyen Knabstrup.

Nordsjællands Hospital
Klar vision for Nordsjællands Hospital

Resonans har i en længere periode arbejdet tæt sammen med direktionen og der er nu etableret en klar vision og strategi for hospitalet.

Landsbyggefonden
Entydig Ledelse i boligsociale helhedsplaner

Styring, strategisk ledelse, samarbejde og innovation. Vi har sammen med Roskilde Universitet og Naboskaber.dk for Landsbyggefonden udviklet værktøjer til at understøtte entydig ledelse i boligsociale indsatser.

Vidensbank

Vi producerer viden og inspiration der hjælper topledelser, bestyrelser, politikere, medarbejdere og borgere med at lykkedes bedre.

Anbefalinger
Hvis strategien skal realiseres har topledelsen en afgørende rolle – men hvilken? I vores anbefalinger til strategirealisering får I en række konkrete råd til, hvordan I gør i praksis.
Toplederinterviews
Få indblik i hvordan topledere i nogle af Danmarks toneangivende organisationer opererer i det daglige med deres strategi.
Artikler & bøger
Indsigt og aktuelle perspektiver på strategi og ledelse fra vores 20 års erfaring med at udfordre hvad organisationer og dem omkring dem er i stand til.