Find & forstør

Positive fortællinger om den offentlige sektor

Vi er en række aktører, som har sat dette initiativ i søen for at skabe en modvægt til det ubalancerede fokus på fejl og mangler i den offentlige sektor. er på siden kan du læse mere om initiativet og initiativtagerne, samt finde link og instruktioner til, hvordan du bidrager med en fortælling om, hvordan svære udfordringer er blevet håndteret, dygtigt og engageret, i en del af den offentlige sektor, eller i et offentligt partnerskab med andre aktører.

Café Ingeborg: Socialøkonomisk værdiskabelse i kommunale rammer

Café Ingeborg har eksisteret siden 2011 og har siden opstart arbejdet for at sikre meningsfuld beskæftigelse for mennesker med særlige behov ved at løse reelle og betydningsfulde opgaver for hele Ringsted Kommune.

Find og forstør: nye og lovende tiltag ved hjælp af spurtevaluering

Det er en god ide at finde og forstørre det, der virker iden offentlige sektor. Så kan andre lære af det og få inspiration til nytænkning. Men vi skal være så sikre som muligt på, at det, vi har fundet, har en positiv effekt.

Børneyoga i Hørsholm Kommunes dagtilbud øger trivslen hos børn og voksne

I Hørsholm Kommune har børneyoga i dagtilbuddene taget sit indtog som en fast aktivitet for børn i alderen 0-6 år. Børneyoga er ikke blot blevet en berigende del af børnenes hverdag, men har også vist sig at have betydelige positive virkninger.

Ny Lægevagt og effektivisering af lægefaglige ressourcer i Region Sjælland

Det nye er, at bilerne er blevet udstyret med laboratorieudstyr, så personalet kan komme ud til de sub-akutte borgere for at undersøge, om borgeren skal indlægges på sygehus, indlægges i eget hjem, kan blive hjemme eller skal på aflastningsplads i kommunen.

‘Lidt op i tid’ – sikring af nok personale på ældreområdet i Odense Kommune

I Odense Kommune er de lykkedes med at få mange ansatte til at gå op i tid. Det har givet en markant stigning i antallet af årsværk, og det samlede antal af fuldtidsansatte er steget. Resultatet er mere tid og bedre vilkår for både de ældre og medarbejderne.

Bedre nattesøvn til personer med demens

Mange mennesker med demens har svært ved at holde styr på døgnrytmen. De bliver ofte afbrudt i søvnen, står op om natten, og tror at det er morgen/dag. Det giver en dårlig søvnkvalitet, som påvirker den enkeltes velvære. Halsnæs har fundet en løsning.

7 vilde problemer kan ikke stoppe Aarhus

En case om Aarhus Kommunes arbejde med ”Vilde problemer” som det helt overordnede greb til at tackle de problemer, vi ikke kan løse alene som kommune. Vilde problemer, der kalder på vilde veje, til at skubbe på udfordringerne – og det kan næsten ikke blive vildt nok!

Virksomheders overskudsvarme skal udnyttes i energipartnerskab

Formålet er at opnå et grønt energisystem, hvor man udnytter ressourcerne på tværs af sektorer for at opnå en fossilfri industri og varmeforsyning i Frederikssund Kommune.

Aktører

Sammen fortæller vi historierne

Ligger du inde med en god historie?

Kontakt vores konsulent

Deltag

Se vores to andre ledende netværk, der inspirerer

Vi producerer viden og inspiration der hjælper topledelser, bestyrelser, politikere, medarbejdere og borgere med at lykkedes bedre.

Fremtiden arbejdskraft
Netværk for offentlige organisationer. Resonans og Rambøll Management Consulting har taget initiativ til et tværgående netværk om arbejdskraftudfordringen, som led i konsulentvirksomhedernes strategiske fokus på komplekse samfundsudfordringer.
Politikerforum
Politikerforum samler folkevalgte på tværs af kommuner, regioner, Folketing og Europa-Parlament omkring centrale tværgående temaer.