Find & forstør

Positive fortællinger om den offentlige sektor

Vi er en række aktører, som har sat dette initiativ i søen for at skabe en modvægt til det ubalancerede fokus på fejl og mangler i den offentlige sektor. er på siden kan du læse mere om initiativet og initiativtagerne, samt finde link og instruktioner til, hvordan du bidrager med en fortælling om, hvordan svære udfordringer er blevet håndteret, dygtigt og engageret, i en del af den offentlige sektor, eller i et offentligt partnerskab med andre aktører.

Børneyoga i Hørsholm Kommunes dagtilbud øger trivslen hos børn og voksne

I Hørsholm Kommune har børneyoga i dagtilbuddene taget sit indtog som en fast aktivitet for børn i alderen 0-6 år. Børneyoga er ikke blot blevet en berigende del af børnenes hverdag, men har også vist sig at have betydelige positive virkninger.

Ny Lægevagt og effektivisering af lægefaglige ressourcer i Region Sjælland

Det nye er, at bilerne er blevet udstyret med laboratorieudstyr, så personalet kan komme ud til de sub-akutte borgere for at undersøge, om borgeren skal indlægges på sygehus, indlægges i eget hjem, kan blive hjemme eller skal på aflastningsplads i kommunen.

‘Lidt op i tid’ – sikring af nok personale på ældreområdet i Odense Kommune

Det nye er, at bilerne er blevet udstyret med laboratorieudstyr, så personalet kan komme ud til de sub-akutte borgere for at undersøge, om borgeren skal indlægges på sygehus, indlægges i eget hjem, kan blive hjemme eller skal på aflastningsplads i kommunen.

Bedre nattesøvn til personer med demens

Det nye er, at bilerne er blevet udstyret med laboratorieudstyr, så personalet kan komme ud til de sub-akutte borgere for at undersøge, om borgeren skal indlægges på sygehus, indlægges i eget hjem, kan blive hjemme eller skal på aflastningsplads i kommunen.

7 vilde problemer kan ikke stoppe Aarhus

Det nye er, at bilerne er blevet udstyret med laboratorieudstyr, så personalet kan komme ud til de sub-akutte borgere for at undersøge, om borgeren skal indlægges på sygehus, indlægges i eget hjem, kan blive hjemme eller skal på aflastningsplads i kommunen.

Virksomheders overskudsvarme skal udnyttes i energipartnerskab

Det nye er, at bilerne er blevet udstyret med laboratorieudstyr, så personalet kan komme ud til de sub-akutte borgere for at undersøge, om borgeren skal indlægges på sygehus, indlægges i eget hjem, kan blive hjemme eller skal på aflastningsplads i kommunen.

Aktører

Sammen fortæller vi historierne

Ligger du inde med en god historie?

Kontakt vores konsulent

Deltag

Se vores to andre ledende netværk, der inspirerer

Vi producerer viden og inspiration der hjælper topledelser, bestyrelser, politikere, medarbejdere og borgere med at lykkedes bedre.

Fremtiden arbejdskraft
Netværk for offentlige organisationer. Resonans og Rambøll Management Consulting har taget initiativ til et tværgående netværk om arbejdskraftudfordringen, som led i konsulentvirksomhedernes strategiske fokus på komplekse samfundsudfordringer.
Politikerforum
Politikerforum samler folkevalgte på tværs af kommuner, regioner, Folketing og Europa-Parlament omkring centrale tværgående temaer.