Organisation
Aarhus Kommune, Borgmester- og Ledelsessekretariat
Kontaktperson
Jens Christian Ladekær Sandbjerg
Kontakt email
jecs@aarhus.dk

7 vilde problemer kan ikke stoppe Aarhus

Fortællingen er en del af Find & Forstør bevægelsen. Succeshistorier om mod og vilje til nytænkning i den offentlige sektor.

En case om Aarhus Kommunes arbejde med ”Vilde problemer” som det helt overordnede greb til at tackle de problemer, vi ikke kan løse alene som kommune. Vilde problemer, der kalder på vilde veje, til at skubbe på udfordringerne – og det kan næsten ikke blive vildt nok!

Udfordringen

Byrådet har i alt identificeret syv vilde problemer, som vi ikke kan løse alene, og som måske slet ikke kan løses. Men vi tror på, vi kan påvirke problemerne i den rigtige retning, hvis vi tør gå nye og vilde veje i vores tilgang til problemerne.

Derfor vil vi formulere et fokus og problemforståelse for at få et klart politisk mandat til det videre arbejde. Efterfølgende iværksættes politiske drøftelser af hvilke prøvehandlinger, der skal igangsættes og afprøves inden for følgende syv områder:

  • Bæredygtig vækst
  • Unges mentale sundhed
  • Sundhed ind i alt
  • Blandede bydele og integration
  • Den demokratiske samtale
  • Klima (og bæredygtighed)
  • Rekruttering og kompetencer  

Vi skal turde blive i udforskningen og hele tiden have mobilisering af omverdenen for øje. Vi skal styrke samarbejdet internt i Aarhus Kommune og indgå i et fordomsfrit, tæt og åbent samarbejde med borgere, erhvervsliv, kulturliv, civilsamfund, offentlige institutioner og alle andre interessenter, der kan og vil være med til at finde nye veje, så vi sammen kan påvirke de vilde problemer, der står i vejen for realiseringen af Aarhusmålene – Aarhus en god by for alle.

Mål/ambition

Vi har erkendt de vilde problemers eksistens, og er gået i gang med at finde nye veje til at gøre indtryk på og skubbe til de problemer sammen med andre partnere, der ønsker at være med. Det gør vi ved at formulere påvirkninger, som tager fat om de grundlæggende mekanismer, vi tror driver problemerne, og som umiddelbart kan forekomme utænkelige, uspiselige og utopiske. Derfor er vi nødt til at bruge  Aarhuskompasset til gå nye veje. Vi kan ikke nøjes med hverdagsinnovation og klassisk forandringsledelse mod kendte mål.

Målet er derfor at blive klogere på problemernes beskaffenhed, hvad der betinger dem, og hvad vi kan gøre for påvirke og afbøde problemers omgang og risikofaktorer.

Målet er at bliver klogere sammen med andre, og finde nye veje til at arbejde med udfordringerne ved at formulere scenarier og definere en foretrukken fremtid. En foretrukken fremtid på baggrund af hvilken, vi kan definere en missionsportefølje af projekter og lignende, der kan lede os på vej.

Hvad gjorde man?

Når opgaven er at skubbe til og påvirke de vilde problemer, herunder finde ideer, som tager fat om de grundlæggende mekanismer, der driver problemerne, og som umiddelbart kan forekomme utænkelige, uspiselige og utopiske, er vi nødt til at bruge Aarhuskompasset og gå nye veje. Vi kan ikke nøjes med hverdagsinnovation og klassisk forandringsledelse mod kendte mål.

Med afsæt i Aarhuskompasset lykkedes det politisk og administrativt at udpege en række vilde problemer, vi i Aarhus gerne vil gøre noget ved – sammen med andre.

Med afsæt i en kombination af fremtidsforskning, design og historiefortælling er det lykkedes at stævne ud en fælles rejse, hvor vi udforsker, hvad der ligger bag de udpegede vilde problemer, og hvordan vi, via en portefølje af projekter, kan placere os et nyt sted, hvor vi kan angribe udfordringerne og problemerne fra.

Vi er undervejs på rejsen, og ved at formulere arbejdshypoteser om hvad vi tror, ligger bag problemerne. Vi er helt afhængige af andre partnere for at lykkes, hvorfor vi er undervejs i etablering af partnerskaber i regi af de vilde problemer.

Effekter & erfaringer

Indtil videre er det lykkedes at samle en række interessenter, der gerne vil hjælpe Aarhus med at gøre indtryk på de vilde problemer. Interessenter, som vi tror, der på forskellig vis ligger inde med flere nøgler og indsigter, som kan hjælpe os at komme videre på missionen.  

Innovationsledelse er en helt afgørende vigtig størrelse, som ikke skal forveksles med forandringsledelse i denne sammenhæng. Forandringer og eksperimenter følger først, når vi er kommet nærmere, hvad vi tror på, der konstituerer problemerne, og hvordan de udtrykker sig i dag.

Spredningspotentialet

Spredningspotentialet er endnu begrænset, men vi deler alle vores erfaringer på siden 7-vilde-problemer, hvor vi håber at få flere med på rejsen.

Vi samler og deler også mikrofortællinger om, hvordan det i praksis kan se ud, når vi tager pejling med Aarhuskompasset i hånden.

Det kunne fx være arbejdet med:

Aktører

Sammen fortæller vi historierne

Ligger du inde med en god historie?

Kontakt vores konsulent

Find & forstør

Se andre find & forstør historier

Café Ingeborg: Socialøkonomisk værdiskabelse i kommunale rammer
Café Ingeborg har eksisteret siden 2011 og har siden opstart arbejdet for at sikre meningsfuld beskæftigelse for mennesker med særlige behov ved at løse reelle og betydningsfulde opgaver for hele Ringsted Kommune.
Find og forstør: nye og lovende tiltag ved hjælp af spurtevaluering
Det er en god ide at finde og forstørre det, der virker iden offentlige sektor. Så kan andre lære af det og få inspiration til nytænkning. Men vi skal være så sikre som muligt på, at det, vi har fundet, har en positiv effekt.
Børneyoga i Hørsholm Kommunes dagtilbud øger trivslen hos børn og voksne
I Hørsholm Kommune har børneyoga i dagtilbuddene taget sit indtog som en fast aktivitet for børn i alderen 0-6 år. Børneyoga er ikke blot blevet en berigende del af børnenes hverdag, men har også vist sig at have betydelige positive virkninger.