Politikerforum

Forum for politikere

Politikerforum samler folkevalgte på tværs af kommuner, regioner, Folketing og Europa-Parlament omkring centrale tværgående temaer.

Det handler om plads til politisk lederskab

Det er vigtigt at samarbejde på tværs, fordi der er udfordringer, der ikke lader sig løse på ét niveau. Og det kræver kendskab, respekt og tillid til de andre niveauer. Når Politikerforum sætter fokus på de tværgående, komplekse samfundsudfordringer skyldes det et ønske om at bidrage til, at danske politikere får taget stilling til, hvordan de kan styrke deres muligheder for at løse disse udfordringer. Men det kan også øge den gensidige tillid via større kendskab til hinanden og en øget respekt for hinandens bidrag til at løse udfordringerne. Den ene hånd skal helst vide, hvad den anden hånd gør – og have respekt for bidraget.

Det bliver i stigende grad nødvendigt, fordi samfundet hele tiden udvikler sig i retning af mere kompleksitet og turbulens. Hvad betyder det? For det første er der ofte ikke kendte opskrifter på løsningen af vigtige problemer. Når man skal træffe politiske løsninger, der virker, må der være plads til eksperimenter, og til at man hele tiden lærer af hinanden, fordi betingelserne for at lykkes ændrer sig hurtigt. For det andet skal er der i mange tilfælde behov for at skifte tempo og retning på kort tid.  

Der er ”langsomme” perioder og så lige pludseligt behov for meget hurtig handling. Det kræver, at politikere på forskellige niveauer kender hinanden og stoler på hinanden – og kan udveksle erfaringer om både det der lykkes, og det der gik skævt. Ellers kan vi ikke handle hurtigt og træfsikkert sammen. Og for det tredje bliver denne gensidige afhængighed mellem de politiske niveauer stadigt større.

Aktører

Organisationer bag Politikerforum

Deltag

Se vores to andre ledende netværk, der inspirerer

Vi producerer viden og inspiration der hjælper topledelser, bestyrelser, politikere, medarbejdere og borgere med at lykkedes bedre.

Fremtiden arbejdskraft
Netværk for offentlige organisationer. Resonans og Rambøll Management Consulting har taget initiativ til et tværgående netværk om arbejdskraftudfordringen, som led i konsulentvirksomhedernes strategiske fokus på komplekse samfundsudfordringer.
Find & forstør bevægelsen
Læs positive fortællinger om den offentlige sektor. Vi er en række aktører, som har sat dette initiativ i søen for at skabe en modvægt til det ubalancerede fokus på fejl og mangler i den offentlige sektor.