Anbefaling 6

Tænk stort – og start småt

Som topleder er det derfor din opgave at insistere på, at der er plads til at eksperimentere, og at indgyde ledere og medarbejderne mod til at afprøve nye måder...

Vi udfordrer, hvad organisationer og dem omkring dem er i stand til
Resonans
”Det må aldrig undervurderes, hvor meget det kræver for en organisation at ændre adfærd. Det tager rigtig lang tid at få en forståelse for ambitionerne og af, at det kræver daglige justeringer af prioriteringer og adfærd. Det kræver vedholdenhed og gentagelser.”

CAMILLA WANG, REKTOR, PROFESSIONSHØJSKOLEN ABSALON

Handling skaber holdning – ikke omvendt. For mennesker får erfaringer gennem handlinger og skaber derudfra deres holdninger. Derfor kan I kun skabe forandring ved at handle og afprøve i praksis. Klassisk lineær strategiimplementering skaber som regel ikke de ønskede resultater i det ønskede tempo. Det går ganske enkelt for langsomt, og vi må igen og igen konstatere, at det, på trods af oprigtige ønsker om at arbejde smidigt og aktionsbaseret, er svært for mange organisationer at indfri de strategiske ambitioner og nå deres mål.

Som topleder er det dit ansvar, at organisationen løbende udvikler og søsætter nye prøvehandlinger og får bygget de solide broer mellem den overordnede strategi og hverdagens konkrete handlinger, som er en forudsætning for, at strategien kan realiseres. Det kræver, at man tænker stort, men starter småt, for en central del af strategirealiseringen er at afprøve ny adfærd. Ny adfærd kan skubbe til nye vaner og nye tankemønstre, og derfor skal du og dine ledere bakke op om, at organisationen i konkrete, afgrænsede og fokuserede indsatser arbejder med at realisere dele af strategien.

GØR DET KLART OG KONKRET

Arbejdet skal være konkret og koordineret. De prioriterede indsatser skal tilføre kerneopgaven eller forretningen værdi, og det skal være let for ledere og medarbejdere at tage ejerskab for indsatserne. Det handler ikke om at handle – for alle organisationer handler hele tiden – men om at udvælge, hvad organisationen hand-ler på: Hvad understøtter strategien? Hvordan kan du og dit lederteam hjælpe med at finde og prioritere de områder, hvor det er helt afgørende, at I lykkes? Hvad kræver ekstra fokus og tværgående samarbejde?

Når vi eksperimenterer, tester vi prøvehandlinger og prototyper, uden endnu at have besluttet om de skal omsættes til nye procedurer, arbejdsgange, produkter og services. Vi handler midlertidigt og cirkulært: bygger op, tester og lærer og bygger op igen – for at blive klogere sammen. At eksperimentere er en genvej til at skabe den nødvendige handlekraft omkring strategien. En organisation, der bliver sluppet fri og får lov til at folde sig ud uden for vante og faste rammer, kan skabe stor dynamik og kreativitet.

INSISTÉR OG VÆR MODIG

Som topleder er det derfor din opgave at insistere på, at der er plads til at eksperimentere, og at indgyde ledere og medarbejderne mod til at afprøve nye måder. Eksperimenterne skal være reelt koblet til strategien. Strategien og kerneopgaven må aldrig slippes af syne, men du skal motivere organisationen til at eksperimentere, med risiko for at der begås fejl undervejs. Fiaskoer kan forekomme, men det er vores erfaring, at ledere, der understøtter en eksperimenterende kultur, hvor organisationen går nysgerrigt, modigt og risikovilligt til opgaverne, belønnes med både nye idéer og ny adfærd.

Det kan være svært at ændre kulturer og adfærd, men som sagt: Handling kommer før holdning, så organisationen skal hurtigt i gang med at teste strategien i praksis. Derfor skal du som topleder begrænse de typiske diskussioner om holdninger og i stedet skubbe handlinger i gang. Start i det små med midlertidigt og i mindre skala at afprøve den nye adfærd i en afgrænset periode. Gør det let for medarbejderne at være med til at realisere og operationalisere strategien med små, enkle skridt. Klem ændret adfærd ind i eksisterende arbejdsgange, giv plads til nyfortolkning af faglighed og giv plads til at fejle. Opgiv tanken om at ramme rigtigt hver gang; den bremser handlekraft og lysten til at eksperimentere. Gå gerne intuitivt og konkret til værks, men gå frem for alt i gang.

Spørgsmål du kan overveje ift. din organisation

Som nævnt, er strategier intet værd, hvis de ikke omsættes til praksis. Overvej hvordan nedenstående spørgsmål passer til jeres organisation ift. denne anbefaling.

  • Hvor hurtige er I til at sætte handling bag jeres strategiske intentioner?
  • Hvordan koordinerer I jeres handlinger op mod strategien?
  • Hvordan bryder I langsigtede strategiske ambitioner ned til aktiviteter og adfærd?
Anbefalinger

Se andre strategiske anbefalinger

Anbefaling 5 | Bliv stærkere gennem partnerskaber
Partnerskaber kan være vejen til at realisere strategien, men succesen er ikke selvskrevet. Stærke strategiske partnerskaber kræver både en ligeværdig og åben...
Anbefaling 4 | Luk kunderne ind i maskinrummet
Organisationer skal have modet til at lade sig udfordre af omgivelserne og lytte til kundernes, brugernes, borgernes og interessenternes behov og ønsker...
Anbefaling 3 | Mobilisér din organisation
Det er afgørende, at topledelsen ikke bliver flaskehals for aktiviteter, men derimod er i stand til at frisætte ledere og medarbejdere, så deres faglighed, deres idéer og...
Inspiration

Få seneste nyt om strategirealisering

Vil du gerne følge med i de seneste trends og udviklinger indenfor strategirealisering, så er vores LinkedIn-side det rette sted for dig.

Besøg os på LinkedIn