Fremtidens arbejdskraft

Netværk for offentlige organisationer

Resonans og Rambøll Management Consulting har taget initiativ til et tværgående netværk om arbejdskraftudfordringen, som led i konsulentvirksomhedernes strategiske fokus på komplekse samfundsudfordringer.

Det handler fremtidens arbejdskraft om

Netværket blev startet i 2022 med deltagelse af Kolding Kommune, Hørsholm Kommune, Odense Kommune samt Psykiatrien i Region Sjælland. Vi håber, at du har lyst til at være med i netværket i 2023. Tag fat i os, hvis du vil høre mere.

Formålet med at arbejde på tværs med arbejdskraftfordringen er at understøtte nytænkningen af det vilde samfundsproblem, så vi undgår kortsigtede løsninger, hvor organisationerne konkurrerer om de få hænder, der er – og hvor innovative tiltag ikke bliver delt og skaleret.

Deltagerne som består af direktører, chefer og ledere – flankeret af nøglemedarbejdere, der ønsker at tænke højt og anderledes sammen samt accelerere innovative eksperimenter som deles og spredes til gavn for flere. Samtidig er det ambitionen at arbejde med arbejdskraftudfordringen på et samfundsdebatniveau.

Aktører

Organisationer bag Fremtidens Arbejdskraft

Aktiviteter i netværket

Forløbet består af følgende aktiviteter​

  • Heldagsseminar
  • 100 dages forløb, hvor eksperimenter testes af ​
  • 2 virtuelle sparringsmøder i egen organisation undervejs i eksperimentfasen​
  • Fælles workshop (halv dag) med fokus på læring, agenda-setting og spredning​

Netværket har indtil nu været optaget af at finde nye svar på følgende kæde af  arbejdsspørgsmål og har gennem forløbet modtaget inspiration fra andre brancher samt eksperter på området.​

Vi har indtil nu haft besøg af: ​​

  • DTU – Center for entreprenørskab​
  • En Fremtid på Fuldtid – Fagbevægelsen/KL​
  • Rektor, Camilla Wang, Professionshøjskolen Absalon​
  • Rambøll Consulting​
  • Camilla Tanghøj, kontorchef i KL for tværgående strategi og politik ​
  • Sund By Netværket, Formand Lene Bruun

Pris

Prisen for det samlede forløb udgør 33.000 kr. ex. moms. pr. deltagende organisation repræsenteret på direktør/chef/leder-niveau plus en nøglemedarbejder Dvs. 2-3 personer. Flere personer kan deltage efter aftale.​ Prisen er inkl. lokaler og forplejning.

Skal du eller din organisation være med?

Kontakt en af vores konsulenter

Vi er netop igang med et forløb for efteråret 2023. Der er mulighed for at deltage i netværket med opstart i starten af 2024.

Deltag

Se vores to andre ledende netværk, der inspirerer

Vi producerer viden og inspiration der hjælper topledelser, bestyrelser, politikere, medarbejdere og borgere med at lykkedes bedre.

Find & forstør bevægelsen
Læs positive fortællinger om den offentlige sektor. Vi er en række aktører, som har sat dette initiativ i søen for at skabe en modvægt til det ubalancerede fokus på fejl og mangler i den offentlige sektor.
Politikerforum
Politikerforum samler folkevalgte på tværs af kommuner, regioner, Folketing og Europa-Parlament omkring centrale tværgående temaer.