Kompetencer

Fra vision og strategi til resultater

Vi udvikler og realiserer strategier i offentlige, private og frivillige organisationer. Med fokus på at udvikle jeres kerneforretning og fremtidssikre vores velfærdssamfund.

Vores proces

Every mind into the game!

Traditionelle ledelses- og organiseringsmodeller understøtter ofte ikke de ambitioner, der ligger i vision og strategi. Der skal noget andet og mere til for at lykkes i dag og i fremtiden. Der er behov for mere fleksible organiseringsformer, grænsekrydsende samarbejde, ledelse og handlinger, der går på tværs af sektorer og skaber nye partnerskaber.

Vi udfordrer vores kunder, både offentlige og private, ift. at bringe deres kunder, brugere, borgere, bestyrelser og politiske aktører ind i både udviklingen og realiseringen af visioner og strategier. Det skaber nye idéer på tværs og sikrer det nødvendige og altafgørende ejerskab, der er forudsætningen for handlekraft og acceleration af resultatskabelsen. Every mind into the game!

I Resonans bidrager vi via vores tilgang og samarbejde med vores kunder og partnere til løsninger på vilde komplekse problemer som fx mangel på arbejdskraft, den grønne omstilling og ulighed i sundhed og mistrivsel.

Indfri jeres strategiske ambitioner

Fælles forståelse for strategisk retning

Med Resonans får du skabt fælles forståelse og ejerskab for vision og strategi i hele organisationen, samt hvad det kræver for at lykkes med at realisere den

Magien ligger i handlingen

Med Resonans får du ledere og medarbejdere, der er langt mere strategisk fokuseret og som tænker, handler og skaber resultater i samklang med strategien og kobler den til det daglige arbejde

Udløs det fulde potentiale i organisationen

Med Resonans tages afsæt i et styrkebaseret perspektiv, der bygger på alt det, der allerede fungerer, bringer forskellighederne og potentialerne i spil, hvilket giver mere energi, engagement og stolthed og fører til resultater, du aldrig troede mulige

Testimonials

Det siger vores kunder

Implementing a strategy is not about powerpoints, but daring to involve everyone. Resonans planned and ran the process with involvement of all leaders, during a challenging closedown period. We suceeded with developing leaders during our process and learn a different approach to change management
Henrik Fylking-Nielsen
Corporate Vice President
Novo Nordisk DFP Manufacturing Development
Vi har med stor succes anvendt Resonans på ældreområdet i Roskilde Kommune til at bistå os i processen med at skabe en kultur, der arbejder naturligt inddragende både i forhold til medarbejdere men især også borgere og pårørende. Resonans har bragt gode værktøjer og viden ind i processen, og har med stor indsigt evnet at være i dialog med alle aktører på en meget troværdig måde helt på linje med det strategiske ønske om en samskabende proces.
Mette Olander
Direktør Social, Job og Sundhed
Roskilde Kommune
Inspiration

Få seneste nyt om strategirealisering

Vil du gerne følge med i de seneste trends og udviklinger indenfor strategirealisering, så er vores LinkedIn-side det rette sted for dig.

Besøg os på LinkedIn
Vores kompetencer

Strategiske ambitioner omsat til resultater

Visions- og strategiudvikling

Når I samarbejder med Resonans får I bedre individuel og fælles forståelse og ejerskab for vision og strategi og koblingen til det daglige arbejde. En ny strategi bliver ikke blot til blandt en lille gruppe, men kræver at en bred række aktører i og omkring jeres organisation inviteres ind i processen – bl.a. kunder, borgere og politikere. Det gør vi bl.a. gennem samskabende workshops og fokusgruppeinterviews.

Handlekraft og realisering

Når I samarbejder med Resonans får I resultater I aldrig troede mulige. Vi arbejder for at gøre ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere langt mere fokuseret og som tænker og handler i samklang med strategien. Det gør vi bl.a. ved at støtte topledelsen i at tydeliggøre den fælles strategiske retning og sætte organisationen i gang i aktionsforløb fx over 100 dage. Det er magisk hvilken fremdrift, der kan ske.

Ledelses- og medarbejderudvikling

Når I samarbejder med Resonans får I ledere der bygger på og udvikler medarbejdere, egne og organisationens styrker, forskelligheder og potentialer hvilket giver mere energi, engagement og stolthed. Det gør vi bl.a. ved at tydeliggøre roller, ansvar og præferencer samt at tydeliggøre den opgave I er fælles om.

Forandringsprocesser

Når I samarbejder med Resonans, får I udløst potentialet i den organisation, du er en del af, og de mennesker, der er i og omkring den. I får langt mere koordineret handling på tværs i organisationen, sådan at både medarbejdere og ledere følges ad. Vi understøtter jer i at tage kunder og samarbejdspartnere tæt ind i forandringsprocessen. Det gør vi bl.a. gennem summits og tæt-på-sparring.

Visions- og strategiudvikling

Når I samarbejder med Resonans får I bedre individuel og fælles forståelse og ejerskab for vision og strategi og koblingen til det daglige arbejde. En ny strategi bliver ikke blot til blandt en lille gruppe, men kræver at en bred række aktører i og omkring jeres organisation inviteres ind i processen – bl.a. kunder, borgere og politikere. Det gør vi bl.a. gennem samskabende workshops og fokusgruppeinterviews.

Handlekraft og realisering

Når I samarbejder med Resonans får I resultater I aldrig troede mulige. Vi arbejder for at gøre ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere langt mere fokuseret og som tænker og handler i samklang med strategien. Det gør vi bl.a. ved at støtte topledelsen i at tydeliggøre den fælles strategiske retning og sætte organisationen i gang i aktionsforløb fx over 100 dage. Det er magisk hvilke fremdrift der kan ske.

Ledelses- og medarbejderudvikling

Når I samarbejder med Resonans får I ledere der bygger på og udvikler medarbejdere, egne og organisationens styrker, forskelligheder og potentialer hvilket giver mere energi, engagement og stolthed. Det gør vi bl.a. ved at tydeliggøre roller, ansvar og præferencer samt at tydeliggøre den opgave I er fælles om.

Forandringsprocesser

Når I samarbejder med Resonans får I udløst potentialet i den organisation du er en del af og de mennesker der er i og omkring den. I får langt mere koordineret handling på tværs i organisationen sådan at både medarbejdere og ledere følges ad. Vi understøtter jer i at tage kunder og samarbejdspartnere tæt ind i forandringsprocessen. Det gør vi bl.a. gennem summits og tæt-på-sparring.

Fra implementering til realisering

Realisering af strategi i fire faser

1. Strategisk afsæt

 • Beskriv den strategiske ambition og kontekst
 • Forbind de strategiske elementer
 • Sæt strategiske dialoger i gang

2. Ejerskab & Trækkraft

 • Skab strategiske actionteams
 • Bring aktører sammen - og sæt i gang sammen
 • Sæt strategiske dialoger i gang

3. Fremdrift på indsatser

 • Indhent viden og indsigter
 • Skab idéer til strategiske indsatser
 • Afprøv strategiske eksperimenter

4. Forankring og spredning

 • Gør skalering og forankring mulig
 • Spred resultater
 • Fokuser på nye strategiske muligheder
Kontakt

Skal vi ta' en snak?

Vi er åbne for en både uformel og fortrolig snak. Vi bringer jer gerne sammen med andre topledere og organisationer.

Cases

Udfordringer. Løsninger. Resultater.

Wonderful Copenhagen
Wonderful Copenhagen: Hvad skal turismen udvikle sig hen imod i 2030?
Efter genopretningen af turismeerhvervet post-corona, arbejder Wonderful Copenhagen på at udvikle en ny vision og strategi for turismen i 2030, med fokus på at skabe bredere værdi for både borgere og samfundet.
Greve Gymnasium
En dannelsesstrategi omsat til virkelighed på Greve Gymnasium
Gymnasiernes opgave er under forandring. Bæredygtighed i bred forstand er blevet et omdrejningspunkt for dannelsesopgaven omkring både mental sundhed og klima. På Greve Gymnasium mærkede man behovet for at øge fokus på den grønne omstilling.
Novo Nordisk
Lead time blev reduceret fra 10 til 3 uger i Novo Nordisk
I Novo Nordisk Diabetes Finished Products, Manufacturing Development (ManDev), var opgaven at støtte de globale fabrikker i at effektivisere og skabe nye produktløsninger.