Mød partnerne

Thomas Gedde Højland

Direktør & Partner

”Hvis der er én ting, jeg kan se, der udfordrer organisationer, så er det at lukke dem, det handler om, ind i maskinrummet. Det kan både dreje sig om interne kunder og stakeholdere, men også, og i særlig grad, om eksterne borgere, brugere, kunder, patienter mv. – altså dem det virkelig handler om.”

Konsulentprofil

Thomas er grundlægger af Resonans og har over 20 års erfaring som konsulent, specialiseret i strategi, ledelses- og organisationsudvikling, forandringsprocesser, innovation og executive coaching.

Thomas arbejder både med private og offentlige organisationer og har stor erfaring med at samle topledergrupper omkring formål, vision, mission og strategi og i at mobilisere ledere og medarbejdere ift. at realisere ambitionerne i praksis.

Thomas er forfatter til flere bøger og artikler om strategirealisering, forandringsledelse og ledelsesudvikling og har arbejdet med kunder i Skandinavien, USA og Indien. Han var oprindeligt med til at introducere den styrkebaserede tilgang til ledelse og organisationsudvikling i Danmark og Norge via samarbejde med bl.a. David Cooperrider og Frank Barrett.

Thomas er derudover strategisk rådgiver for topledelser og bestyrelser i en række organisationer.

Thomas er uddannet cand.mag. i pædagogik og samfundsfag samt MA i uddannelsessociologi (distinction) og har løbende videreuddannet sig med fokus på tilgange til at mobilisere organisationer ift. at realisere strategier.