Anbefalinger

Strategier er intet værd, hvis de ikke omsættes i praksis

Desværre er der mange strategier, der aldrig omsættes til handling og resultat. Ofte kender organisationen intet til strategien, selvom den kan være relevant og meningsfuld og ikke mindst nødvendig. Hvis strategien skal realiseres har topledelsen en afgørende rolle – men hvilken? I vores anbefalinger til strategirealisering får I en række konkrete råd til, hvordan I gør i praksis.

Anbefaling 6 | Tænk stort – og start småt

Som topleder er det derfor din opgave at insistere på, at der er plads til at eksperimentere, og at indgyde ledere og medarbejderne mod til at afprøve nye måder...

Anbefaling 5 | Bliv stærkere gennem partnerskaber

Partnerskaber kan være vejen til at realisere strategien, men succesen er ikke selvskrevet. Stærke strategiske partnerskaber kræver både en ligeværdig og åben...

Anbefaling 4 | Luk kunderne ind i maskinrummet

Organisationer skal have modet til at lade sig udfordre af omgivelserne og lytte til kundernes, brugernes, borgernes og interessenternes behov og ønsker...

Anbefaling 3 | Mobilisér din organisation

Det er afgørende, at topledelsen ikke bliver flaskehals for aktiviteter, men derimod er i stand til at frisætte ledere og medarbejdere, så deres faglighed, deres idéer og...

Anbefaling 2 | Bring potentialet i din organisation frem

De fleste topledere kender godt organisationens styrker og svagheder, og ved, at det er vigtigt at understøtte en kultur, hvor positive resultater får opmærksomhed...

Anbefaling 1 | Sæt opgaven forrest

Strategier realiseres langt mere effektfuldt, hvis de skabes op mod kerneforretningen og kerneopgaven, og derfor bør organisationens vigtigste opgave stå...

Vidensbank

Vi producerer viden og inspiration der hjælper topledelser, bestyrelser, politikere, medarbejdere og borgere med at lykkedes bedre.

Cases
Private og offentlige cases med indblik i de løsninger og resultater vi har skabt med vores kunder.
Toplederinterviews
Få indblik i hvordan topledere i nogle af Danmarks toneangivende organisationer opererer i det daglige med deres strategi.
Artikler & bøger
Indsigt og aktuelle perspektiver på strategi og ledelse fra vores 20 års erfaring med at udfordre hvad organisationer og dem omkring dem er i stand til.