Artikler & bøger

Inspiration til strategi og ledelse der virker...

Indsigt og aktuelle perspektiver på strategi og ledelse fra vores 20 års erfaring med at udfordre hvad organisationer og dem omkring dem er i stand til.

Artikler

Dyk ned i vores artikelunivers

Det handler ikke om at følge op – men det handler om at følge med!

Driftens hverdagsrutiner og hasteopgaver spænder mange steder ben for opfølgning på udviklingstiltag. Det gør, at den forventede værdiskabelse ikke høstes. Der er altid mere energi i starten end i slutningen af udviklings- og strategiprocesser.

Kan vi handle os til grønnere holdninger?

Smukfest har vist vejen i 2022 og udvides nu til festivalen i 2023. Mellem teltpløkker og tomme dåser kan vi finde eftertanke og inspiration til klimahandling.

Er du en vild leder?

Alle organisationer er perfekt indrettet til at skabe de resultater, som de skaber i dag. Men hvis vi skal finde løsningerne til i morgen, må vi derfor indrette os anderledes.

Står du som topleder selv i vejen for at strategien realiseres?

Pygmalion-effekten eller Rosenthaleffekten beskriver det psykologiske fænomen, at jo større tro på og positive forventninger man har til et menneske, desto bedre fungerer de – det modsatte gør sig også gældende!

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Resonans har over to år arbejdet sammen med Sundhedsstyrelsen om puljen til 'styrket omsorg og nærvær i ældreplejen'. Det er der kommet en række artikler ud af, som konsulenterne fra Resonans er forfattere til.

Strategirealisering tager over, hvor implementering kommer til kort

Strategi kan ikke realiseres i en stringent kronologisk proces. Idéen om den klassiske implementering er ikke længere tidssvarende.

Solcelleparkernes mange dilemmaer

Kan en solcellepark mere end at være symbol på landdistrikternes forpligtigelse til at bidrage til en bæredygtig energiomstilling? Kan en solcellepark faktisk tilføre værdi til et lokalområde?

Strategirealisering: Sæt strøm til jeres strategi og skab fremdrift på 100 dage

Alt for mange strategier fejler. Dels fordi de ikke bliver en del af organisationens hverdagsliv, dels fordi strategierne ikke er strategier, men interne, abstrakte målsætninger.

Komplekse samfundsudfordringer: Politikerforum mødes

Ny valgperiode – nye muligheder. Tillykke til jer, der som ny- eller genvalgte regions- og kommunalpolitikere har påtaget jer hvervet som folkevalgte.

Forlad skrivebordet og styrk velfærden

Vores velfærdssamfund er under pres, og der er hårdt brug for, at vi sammen gentænker måden, vi har indrettet velfærdssystemet på. Der har aldrig været et større behov end nu for at tænke nyt og skabe nye veje til velfærd.

Nye veje til fællesskaber for flere

De fleste virksomheder, offentlige organisationer, frivillige osv., er ved at indse, at de må gå sammen med andre om at finde løsningerne. Der foregår nærmest en disruption af måden vi samarbejder på tværs. Måden vi har gjort det på indtil videre er ikke nok.

Kommunale erfaringer fra Coronakrisens første tid

Coronakrisen har omvæltet dagligdagen for alle danskere. Vi har i Resonans lavet interviews og fået input fra 10 kommunale kriseledere.

Vidensbank

Vi producerer viden og inspiration der hjælper topledelser, bestyrelser, politikere, medarbejdere og borgere med at lykkedes bedre.

Cases
Private og offentlige cases med indblik i de løsninger og resultater vi har skabt med vores kunder.
Anbefalinger
Hvis strategien skal realiseres har topledelsen en afgørende rolle – men hvilken? I vores anbefalinger til strategirealisering får I en række konkrete råd til, hvordan I gør i praksis.
Toplederinterviews
Få indblik i hvordan topledere i nogle af Danmarks toneangivende organisationer opererer i det daglige med deres strategi.