Toplederinterview

Henrik Fylking Nielsen

Corporate Vice President Manufacturing Development for Diabetes Finished Products, Novo Nordisk
”Jeg ser alt for meget strategi på slides”

Lead time på produktionen og afvigelser skal nedbringes markant og processerne skal automatiseres og digitaliseres.


Strategi i Novo Nordisk, Manufacturing Development

Manufacturing Development er katalysator for at accelerere 'operational excellence' og introducere 'disruptive solutions' på fabrikker i hele verden samt introducere nye produkter. Lead time på produktionen og afvigelser skal nedbringes markant og processerne skal automatiseres og digitaliseres.

Hvad er den største udfordring i jeres strategirealisering?

At vi bliver endnu bedre til at eksperimentere og prøve noget nyt. Vores kultur er præget af dokumentation og kontrol, som er væsentligt og vigtigt på mange områder, men det gennemsyrer også vores kultur i en grad, så vi lader os kontrollere af KPI’er.

Vi arbejder med det, vi kalder Action Tracks, hvor vi på 100 dage realiserer strategiske indsatser på en eksperimenterende måde, og det flytter os virkelig. Jeg nævner hele tiden det eksperimenterende for mine ledere og medarbejdere, for vi kunne på mas-ser af områder lege, eksperimentere og prøve mere nyt af, og når vi gør det, er outcome altid positivt.

Hvad er strategi for dig?

Jeg ser det som todelt: Hvad skal vi lykkes med?Og hvordan skal vi gøre det?

Det første får ofte mere opmærksomhed end det andet, men 'hvordan' er altafgørende for at realisere strategien – og vi skal tale meget mere om det, end vi gør i dag.

Hos os bruger vi Hoshin Kanri; en proces, hvor mål kommunikeres og bringes til handling, så vi bryder strategien ned til meget konkrete handlinger og ikke bare overordnede mål. Vi starter alle ledermøder med at bruge en time på at tale om det – og det fungerer.

Hvordan leder du strategirealiseringen?

At sætte fokus på drømmen er blevet mere og mere vigtigt for mig: Hvad er vi stand til om et-to-fem år? Og så er jeg også meget optaget af, at vi ledere, sammen med medarbejderne, søger inspiration udefra, og også gerne fra helt andre brancher. Vi inviterer folk ind udefra, vi lytter og søger inspiration, for det nytter ikke, at jeg bare kommer og siger, hvad vi skal. Mine ledere skal forstå, hvorfor det er vigtigt, vi flytter os.

Toplederinterviews

Se flere toplederinterviews

Bikubenfonden, Sine Egede Eskesen
Strategiarbejde kalder på tværgående missioner, modige valg og en dyb involvering af omverdenen for at skabe vedvarende samfundsmæssige og sociale forandringer.
Komponent, Jonatan Schloss
Komponent har i deres strategi fokus på at skabe tilbud, der udvikler lokaldemokratiet og gør kommunerne kompetente til at forny velfærden.
Nordfyns Kommune, Morten Volmer Pedersen
Med afsæt i kommunens Vision 2021 stilles skarpt på følgende udfordringer, som kommunen står over for de kommende år. Nemlig, Velfærd, Vækst og Grøn omstilling.