Inspiration

Nå jeres resultater endnu hurtigere

Vores inspirationsunivers stiller skarpt på nye trends, anbefalinger til at omsætte strategier til resultater og erfaringer fra både private og offentlige topledelser.

Artikler & bøger

Står du som topleder selv i vejen for at strategien realiseres?

Pygmalion-effekten eller Rosenthaleffekten beskriver det psykologiske fænomen, at jo større tro på og positive forventninger man har til et menneske, desto bedre fungerer de – det modsatte gør sig også gældende!

Det handler ikke om at følge op – men det handler om at følge med!

Driftens hverdagsrutiner og hasteopgaver spænder mange steder ben for opfølgning på udviklingstiltag. Det gør, at den forventede værdiskabelse ikke høstes. Der er altid mere energi i starten end i slutningen af udviklings- og strategiprocesser.

Kan vi handle os til grønnere holdninger?

Smukfest har vist vejen i 2022 og udvides nu til festivalen i 2023. Mellem teltpløkker og tomme dåser kan vi finde eftertanke og inspiration til klimahandling.

Toplederinterviews

Komponent, Jonatan Schloss

Komponent har i deres strategi fokus på at skabe tilbud, der udvikler lokaldemokratiet og gør kommunerne kompetente til at forny velfærden.

Nordfyns Kommune, Morten Volmer Pedersen

Med afsæt i kommunens Vision 2021 stilles skarpt på følgende udfordringer, som kommunen står over for de kommende år. Nemlig, Velfærd, Vækst og Grøn omstilling.

Esbjerg Kommune, Rikke Vestergaard

I realiseringen af strategien inddrages hele organisationen, borgere og aktører omkring kommunen i indsatser med fokus på konkret handling og en eksperimenterende tilgang.

Strategiske anbefalinger

Anbefaling 1 | Sæt opgaven forrest

Strategier realiseres langt mere effektfuldt, hvis de skabes op mod kerneforretningen og kerneopgaven, og derfor bør organisationens vigtigste opgave stå...

Anbefaling 2 | Bring potentialet i din organisation frem

De fleste topledere kender godt organisationens styrker og svagheder, og ved, at det er vigtigt at understøtte en kultur, hvor positive resultater får opmærksomhed...

Anbefaling 3 | Mobilisér din organisation

Det er afgørende, at topledelsen ikke bliver flaskehals for aktiviteter, men derimod er i stand til at frisætte ledere og medarbejdere, så deres faglighed, deres idéer og...

Cases

Hvad skal turismen udvikle sig hen imod i 2030?

Efter genopretningen af turismeerhvervet post-corona, arbejder Wonderful Copenhagen på at udvikle en ny vision og strategi for turismen i 2030, med fokus på at skabe bredere værdi for både borgere og samfundet.

En dannelsesstrategi omsat til virkelighed

Gymnasiernes opgave er under forandring. Bæredygtighed i bred forstand er blevet et omdrejningspunkt for dannelsesopgaven omkring både mental sundhed og klima. På Greve Gymnasium mærkede man behovet for at øge fokus på den grønne omstilling.

Lead time blev reduceret fra 10 til 3 uger

I Novo Nordisk Diabetes Finished Products, Manufacturing Development (ManDev), var opgaven at støtte de globale fabrikker i at effektivisere og skabe nye produktløsninger.