Inspiration

Nå jeres resultater endnu hurtigere

Vores inspirationsunivers stiller skarpt på nye trends, anbefalinger til at omsætte strategier til resultater og erfaringer fra både private og offentlige topledelser.

Artikler & bøger

Find og forstør: Nye og lovende tiltag ved hjælp af spurtevaluering

Det er en god ide at finde og forstørre det, der virker iden offentlige sektor. Så kan andre lære af det og få inspiration til nytænkning. Men vi skal være så sikre som muligt på, at det, vi har fundet, har en positiv effekt.

Politikerforum: Christiansborg burde have tillidsrepræsentanter til at sikre ordentlige arbejdsvilkår for politikerne

Der er masser af vilde problemer, som kalder på politisk lederskab, hvor politikere sætter en tydelig retning og anviser gode og kreative løsninger. Men hvordan sikrer vi, at vores folkevalgte politikere brænder igennem uden at brænde ud

Kære medarbejder: Bland dig i strategiarbejdet

Medarbejderne spiller en afgørende og central rolle i strategiarbejdet på arbejdspladsen. Deres aktive deltagelse og engagement er afgørende for at sikre at strategien ikke blot forbliver på ledelsens bord, men bliver et fælles anliggende.

Toplederinterviews

Komponent, Jonatan Schloss

Komponent har i deres strategi fokus på at skabe tilbud, der udvikler lokaldemokratiet og gør kommunerne kompetente til at forny velfærden.

Nordfyns Kommune, Morten Volmer Pedersen

Med afsæt i kommunens Vision 2021 stilles skarpt på følgende udfordringer, som kommunen står over for de kommende år. Nemlig, Velfærd, Vækst og Grøn omstilling.

Esbjerg Kommune, Rikke Vestergaard

I realiseringen af strategien inddrages hele organisationen, borgere og aktører omkring kommunen i indsatser med fokus på konkret handling og en eksperimenterende tilgang.

Strategiske anbefalinger

Anbefaling 1 | Sæt opgaven forrest

Strategier realiseres langt mere effektfuldt, hvis de skabes op mod kerneforretningen og kerneopgaven, og derfor bør organisationens vigtigste opgave stå...

Anbefaling 2 | Bring potentialet i din organisation frem

De fleste topledere kender godt organisationens styrker og svagheder, og ved, at det er vigtigt at understøtte en kultur, hvor positive resultater får opmærksomhed...

Anbefaling 3 | Mobilisér din organisation

Det er afgørende, at topledelsen ikke bliver flaskehals for aktiviteter, men derimod er i stand til at frisætte ledere og medarbejdere, så deres faglighed, deres idéer og...

Cases

Center for Diabetes og Hjertesygdomme, Københavns Kommune

Styrket tværgående samarbejde i rehabiliteringen skaber værdi for borgerne gennem større fleksibilitet og differentierede tilbud.

Bedre ungeinddragelse i den kommunale ungeindsats gennem bedre datadeling med de unge

De kommunale ungeindsatser (KUI) står over for udfordringen med at forstå de unges digitale behov og ønsker, mens de arbejder på at hjælpe dem med at finde job eller uddannelse.

Hvad skal turismen udvikle sig hen imod i 2030?

Efter genopretningen af turismeerhvervet post-corona, arbejder Wonderful Copenhagen på at udvikle en ny vision og strategi for turismen i 2030, med fokus på at skabe bredere værdi for både borgere og samfundet.