Mød partnerne

Nanna Hebsgaard

Partner

“Det giver fantastisk handlekraft og nye løsninger, når organisationer lykkes med at ændre samtalerne om de udfordringer og potentialer, der præger hverdagens opgaveløsning, og når nye samarbejdsformer på tværs af fagligheder, funktioner og sektorer får plads. Det er så meningsfuldt at bringe forskelligheden sammen og bruge forskelligheden aktivt”

Konsulentprofil

Nanna Hebsgaard har gennem de sidste 15 år arbejdet med at udvikle den offentlige sektor med særlig fokus på innovation og samskabelse af kommunale og regionale kerneopgaver. Nanna brænder for at udvikle velfærden i samfundet ved at bringe borgere, faglighed, frivillighed, forskning og politisk handlekraft sammen i visions- og strategirealiseringsprocesser om komplekse temaer. Udover Nannas evne til at bringe borgeres oplevelser og behov konstruktivt frem i disse typer af processer, har hun altid fokus på det strategiske og politiske ophæng. Med hendes store netværk til topledelser og politisk niveau i den offentlige sektor, har hun adgang til at bringe spændende beslutningstagere sammen i drøftelser og debatter om komplekse samfundsudfordringer og ideer til løsninger af dem.

Nanna har været drivkraft i opstarten af Den Nationale Samskabelsesbevægelse, Samskabelsesarenaen på Folkemødet og Politikerforum i samspil med forskerne professor Eva Sørensen og professor Jacob Torfing. Alle initiativer søger at finde tværgående løsninger på komplekse samfundsudfordringer som fx ulighed i sundhed, klimaomstilling og sammenhængende vækst.

Nanna brænder for at bringe forskellige aktørers kompetencer, fagligheder og perspektiver i spil i gode partnerskaber. Med hendes viden indenfor innovation, designtænkning og procesdesign kan Nanna bidrage med greb og metoder til at konkretisere visioner og nye løsninger til konkrete eksperimenter og handling. Nanna arbejder styrkebaseret med det som allerede virker godt i praksis og har blik for at udfordre organisationer og deres omverden på deres potentialer.

Nanna er uddannet cand.mag i Psykologi og Pædagogik med fokus på uddannelsesdesign. Derudover har Nanna videreuddannet sig som projektleder, proceskonsulent samt læst master i Innovationsledelse på CBS/DPU. Nanna har udgivet en række artikler og kronikker og er medforfatter til bøgerne Innovation- 5 fortællinger fra Praksis (2016) og Strategirealisering – topledelsens guide til fremdrift på 100 dage (2021).