Mød partnerne

Anne-Mette Scheibel

Partner

”Jeg nyder at arbejde sammen med hele systemet omkring en kerneopgave, fx fra sosu-hjælper til regionsrådsformand. Samtidig skal borgernes perspektiver bringes aktivt ind, som drivkraft for forandring og samskabelsen af fremtidens løsninger er centralt for at lykkes med vigtige samfundsforandringer.”

Konsulentprofil

Anne-Mette har de sidste 15 år arbejdet som konsulent med at udvikle den offentlige sektor med afsæt i innovation og samskabelse. Anne-Mette er dybt optaget af at bringe det politiske, strategiske og udførende niveau tættere på hinanden via strategiprocesser, hvor borgeren og kerneopgaven sættes i centrum. Samtidig brænder Anne-Mette for at skabe partnerskaber ml. offentlige aktører, privat erhvervsliv og civilsamfundet for at kunne løfte de komplekse tværgående samfundsudfordringer som klimaomstillingen i praksis, lighed i sundhed, social bæredygtighed og sammenhængende vækst.

Anne-Mettes tilgang er præget af at se de små forandringer i det store billeder. Hvad er formålet med forandringen? Hvilken forskel gør det for borgeren, medarbejderen, organisationen og samfundet som helhed? Anne-Mette arbejder altid med at tænke stort og starte småt i forhold til at sætte eksperimenter i gang omkring de store dagsordner, samtidig med at de politiske og strukturelle rammer også skal forstyrres. Det politiske lederskab er derfor et hjertebarn for Anne-Mette, da samfundsforandringer også kræver skift i måden vores demokrati og styreformer fungerer.

Anne-Mette er uddannet cand.scient.adm i offentlig forvaltning og uddannet systemisk proceskonsulent og certificeret projektleder. Hun har været drivkraft i opstarten af den Nationale Samskabelsesbevægelse, Samskabelsesarenaen på Folkemødet og Politikerforum bl.a. i samspil med forskerne professor Eva Sørensen og professor Jacob Torfing.