David Jul
Partner, Resonans A/S
Anne-Mette Scheibel
Partner, Resonans A/S

Kan vi handle os til grønnere holdninger?

Vi ved det – endda alt for godt; Klimaforandringerne presser vores måde at leve på – alt fra indkøb over energiforbrug til oplevelser som fx festivaler. Som danskere forbruger vi fire gange vores andel af klodens ressourcer. Alligevel ændrer de fleste danskere ikke deres adfærd. Et pilotprojekt på festivalen Smukfest har vist vejen i 2022 og udvides nu til festivalen i 2023. Mellem teltpløkker og tomme dåser kan vi finde eftertanke og inspiration til klimahandling for virksomheder, uddannelser og offentlige organisationer. Kom med indenfor hos partnerskabsprojektet Smukkere Camping.

Festivalen som laboratorie for adfærdsændringer

Festivalsæsonen er i fuld gang. Igen i år stimler tusinder af glade og forventningsfulde mennesker sammen i Skanderborg til en af Danmarks største musikfestivaler. Smukfest er som andre festivaler og kulturarrangementer ikke uden klimaaftryk. Telte, der kunne genbruges, efterlades og ender som affald, og affald fra lejrene på campingområdet ryger til forbrænding, hvis det ikke sorteres af festivalgæsterne. Der er potentiale for at minimere affaldet og at sortere, så det kan genanvendes bedre, men det kræver en adfærdsændring. Det har Smukfest, VIA University College, Renosyd, Skanderborg Kommune og Resonans taget fat i, gennem et partnerskab.

I fællesskab er der udformet ’Projekt Smukkere Camping’, hvor studerende fra uddannelser på tværs af VIA University College har sat fokus på affald på campingområdet KærligHeden. Med støtte fra partnerorganisationerne har de studerende udviklet en indsats, der skal skubbe til holdningen fra, at det er cool at svine, til at det er cool at rydde op. Med en ung-til-ung-tilgang er de unge på besøg rundt i de mange camps for at dele skraldesække ud og sætte oprydningskonkurrencer i gang. Som motiverende trækplaster har de en bod med et stort lykkehjul. Indlevering af en fyldt skraldesæk udløser spin på lykkehjulet med forskellige præmier på højkant. Med over 2.000 afleverede sække i 2022 skaber det lyst til at rydde op. Som en af de VIA-studerende Anders Kloster beskriver det:

Hvis man tager noget fra festivaldeltagerne, mister de noget. Så hellere give dem noget. De kommer op til noget, der ikke koster dem noget, og så får de faktisk noget ud af det”.  

De legende spilelementer uden moralprædiken har været afgørende i forhold til at skubbe på kulturændringen ifølge Anders:

Det skal være sjovt. Det skal ikke være moragtigt. Og er det en ung, så kan man bedre koble sig til det.”  

Samlet set har indsatsen også været en medvirkende faktor til at flytte på affaldsmængderne på de unges campingområde KærligHeden. Festivalens renovationsselskab Marius Pedersen estimerer, at de i 2022 har indsamlet ca. 40 % mindre affald på KærligeHeden end ved seneste festival i 2019, mens luftfotos af området afslører opryddede områder, der normalvis er dækket med skrald.

Vi er flokdyr, og handling skaber holdning

Vi ved, at et højere vidensniveau om klimaforandringer er med til at gøre, at vi mennesker får den holdning, at der bør handles. Det er dog sjældent, at det resulterer i, at vi selv handler og gør noget aktivt og vedholdende for at reducere de høje CO2-udledninger. Med andre ord; holdning skaber ikke nødvendigvis handling – selvom kommunikationskampagner og indsatser er bygget op ud fra den overbevisning.


Til gengæld ved vi fra adfærdsforskningen, at det modsatte er tilfældet; handling skaber holdning. Når vi gør noget andet, skaber vi også en holdning til det. Vores handlinger er med til at skubbe, hvad vi troede muligt og præger vores holdning. Tænk bare på nedlukningen under corona-pandemien. Store dele af befolkningen ændrede holdning til brugen af mundbind ved at bruge dem. Mundbindene blev vi tvunget til at bruge, men der er måder, der kan få os til at ændre adfærd og kultur helt frivilligt.  


Tilgangen i projektet på Smukfest har taget afsæt i, at vi er flokdyr, der helst vil gøre det, der er nemt, intuitivt og som gør, at vi passer ind i kulturen. Er der nogle, der starter på en handling, kan snebolden nemt rulle, som Anders fremhæver;  

Vi kom på besøg, og det startede en samtale, der satte gang i et initiativ hos én enkelt, og så startede de andre også. De fik sorteret deres affald og blev samtidigt obs på, hvor vigtigt det er, at fx luftmadrasser håndteres separat, da de er ret giftige og svære at genanvende”.  

Hvis vi skal skubbe til den kollektive bevidsthed og skabe nye holdninger, kræver det altså ofte, at vi først har gjort noget andet, end vi plejer. Vi skal skubbe til den kollektive kultur omkring affald. Det, at nogle ’tør’ gå forrest på en let og sjov måde, kan få andre med og kan vende den generelle holdning. Med andre ord, så har vi i partnerskabet arbejdet med at tænke stort og starte småt via konkrete eksperimenterende handlinger.  

Partnerskaber kan vise vejen

Tankerne til projektet blev initieret allerede tilbage i 2019, efter at Anne-Mette fra Resonans havde været frivillig ’morgenriver’ af affald på Smukfest, og blev overrasket over passiviteten hos mange festivalgæster omkring håndteringen af deres affald, og som Anne-Mette beskriver det:  

Jeg blev meget overrasket over affaldskulturen, og det at vi fra morgenrengøringen fjernede skralden, mens de unge sov tømmermændene ud. Jeg forsøgte at motivere de unge på egen hånd, men kunne godt mærke, at der skulle mere til. Så mandag morgen efter Smukfest kontaktede jeg Skanderborg Kommune, som støttede op om partnerskabsideen og var med til at skabe kontakt til Smukfest.”

Smukfest havde behovet. Skanderborg Kommune vil gerne bidrage aktivt til mindre CO2-udledning fra aktiviteter, der foregår i kommunen. Resonans er et konsulenthus, der omsætter komplekse udfordringer til konkrete resultater gennem bl.a. samskabelse. I den indledende designproces fik vi kontakt til yderligere centrale aktører for at tage fat i udfordringen. Det lokale renovationsselskab Renosyd kom med ombord, da det er den organisation, der håndterer affaldet fra festivalen og har viden om genbrug og genanvendelse.  


VIA University College kom med, da de har mange unge studerende, der selv er en del af målgruppen, der bor på festivalens campingarealer KærligHeden og gerne vil have praktiske projekterfaringer. Fra Studieliv på VIA University College ser projektleder Louise Griberg Spaabæk klare fordele i partnerskabsprojekter:  

Når mange forskellige aktører mødes, bliver udfordringen set fra flere vinkler. Alle partnere har budt ind med viden og erfaring”.  

Da det kan være en udfordrende opgave at skulle løse som selvstændig festival, virksomhed eller offentlig organisation, så giver partnerskabstilgangen innovative muligheder i at tænke kreativt ved at samskabe indsatser med andre aktører, hvor alle byder ind med det, de er gode til.  

Studerende som en ressource til at skabe adfærdsændringer

Heldigvis bliver det mere udbredt, at elever og studerende indgår i rigtige projekter og samarbejder med virksomheder, offentlige organisationer m.v. Det har gensidig værdi og kan være med til at højne og perspektivere det, der læres på uddannelser.  

Louise fra VIA ser det som et supplement til deres ordinære praktikker:

Det er en form for praktik for vores studerende, hvor man kan afprøve kompetencer fra sit studie i virkeligheden. Det er konkret og praktisk arbejde med bæredygtighed”.  

Særligt med temaer som bæredygtighed, hvor organisationer stadig er ved at knække koden, ser hun det kan være relevant:  

”Bæredygtighed indgår i alle vores uddannelser fra sygeplejerske over bygningskonstruktør til value chain management. Det giver de studerende meget at arbejde tværfagligt, og de stråler helt, når de kan se, at deres arbejde kan gøre en lille forskel – som over de næste ti år kan blive til en rigtig stor forskel”.  

Samlet set er Projekt Smukkere Camping et godt eksempel på et felt, præget af en kompleks samfundsudfordring – og hvor vi har haft brug for at tænke på tværs og for at få alle aldersgrupper med. Et campingområde på en festival er fyldt med unge mennesker, og så skal der selvfølgelig også være unge mennesker med til både at finde løsninger og at skubbe til adfærd. Projektet fortsætter heldigvis på Smukfest 2023 – og vi glæder os at skabe vejen mod grønnere adfærd – fra noget vi pådutter hinanden til noget, vi gør sammen.


God festival!

5 tips fra Resonans til samskabte partnerskaber

  1. Find det fælles store formål fra start og formuler, hvorfor I har brug for at samarbejde om den komplekse udfordring.
  2. Tal åbent om ressourcer, tidsforbrug, ansvarsområder og arbejdsproces fra start, så I ikke strander ved de gode intentioner i en travl hverdag.
  3. Involver dem det handler om fx unge, børnefamilier, ældre mfl. Tænk både målgruppen ind i den indledende undersøgende fase – men også i ideudvikling og prøvehandlinger.
  4. Slip kontrollen over de eksperimenterende handlinger, som sættes i gang og stol på, at ved at tænke stort og starte småt, så lærer vi undervejs, så eventuelle fejlskud kan justeres.
  5. Husk at anerkende og fejre jeres små succeser, så de kan vokse sig større og skabe varige kultur- og adfærdsændringer og grobund for nye samskabte partnerskaber om de vilde problemer, som vi som individer og organisationer ikke kan løse alene.  
Vidensbank

Flere artikler

Vi skriver artikler der kan hjælpe topledelser, bestyrelser, medarbejdere, borgere og erhvervsaktører med at lykkedes bedre - både sammen og hver for sig.

Find og forstør: Nye og lovende tiltag ved hjælp af spurtevaluering
Det er en god ide at finde og forstørre det, der virker iden offentlige sektor. Så kan andre lære af det og få inspiration til nytænkning. Men vi skal være så sikre som muligt på, at det, vi har fundet, har en positiv effekt.
Politikerforum: Christiansborg burde have tillidsrepræsentanter til at sikre ordentlige arbejdsvilkår for politikerne
Der er masser af vilde problemer, som kalder på politisk lederskab, hvor politikere sætter en tydelig retning og anviser gode og kreative løsninger. Men hvordan sikrer vi, at vores folkevalgte politikere brænder igennem uden at brænde ud
Kære medarbejder: Bland dig i strategiarbejdet
Medarbejderne spiller en afgørende og central rolle i strategiarbejdet på arbejdspladsen. Deres aktive deltagelse og engagement er afgørende for at sikre at strategien ikke blot forbliver på ledelsens bord, men bliver et fælles anliggende.
Inspiration

Få seneste nyt om strategirealisering

Vil du gerne følge med i de seneste trends og udviklinger indenfor strategirealisering, så er vores LinkedIn-side det rette sted for dig.

Besøg os på LinkedIn