Artiklen er oprindeligt bragt på Altingets hjemmeside
Anne-Mette Scheibel
Partner, Resonans A/S
Nanna Hebsgaard
Partner, Resonans A/S
Jacob Torfing
Professor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC

Politikerforum: Christiansborg burde have tillidsrepræsentanter til at sikre ordentlige arbejdsvilkår for politikerne

"Hvorfor er der ingen kollektive rammer for politikernes arbejdsmiljø?"

Det spørgsmål stillede vi for nylig en gruppe af regions- og kommunalpolitikere, da vi i regi af Politikerforum havde besøg af folketingspolitiker Jacob Mark, der personligt oplevede så stort et pres, at han gik ned med stress og endte med at miste dele af synet.

Jacob Marks svar var, at det er en personlig opgave at sikre trivsel og en passende arbejdsbyrde, da der ikke er andre, der gør det. Det politiske system passer ikke på sine politikere. Det er jo såden set ret vildt.

Den danske offentlige sektor er generelt præget af en systematisk indsats for at sikre arbejdsmiljøet ved hjælp af MED-systemet, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og en omfattende arbejdsmiljølovgivning. Så i det lys må man under sig over, at politikerne er undtaget alt dette, og ikke har fået skabt kollektive rammer for deres eget arbejdsmiljø, som hindrer det store antal stress-sager.

Alarmerende højt arbejdspres

Arbejdspresset for de folkevalgte i både regioner, kommuner og på Christiansborg er alarmerende højt. Vi hører ustandseligt om borgmestre, der oplever stress, og om regions- og byrådspolitikere, der kun sidder en enkelt periode, fordi arbejdspresset er for stort og ikke giver mulighed for at have et fuldtidsjob og et familieliv ved siden af. Vi mister masser af politisk talent på den måde.

Jacob Mark beskriver i sin bog 'Fartblind', hvordan han blev valgt ind helt ung og startede med syv udvalgsposter. Og vi undrer os over, at vi har procedurer og regler i Folketinget, hvor det er muligt.

Vi er med på, at det er særligt udfordrende for de mindre partier at besætte diverse udvalgsposter, men der burde være regler, der sikrer mod rovdrift på politikere.

I mangel på sådanne regler bliver det en individuel opgave at prioritere, hvilket er umuligt i en verden præget af voldsom konkurrence og forpligtelse over for vælgerne.

Mediecirkuset på Christiansborg

Senest har vi set Alternativets Torsten Gejl blive ramt af stress efter at have haft 52 ordførerskaber i løbet af tre år. Partiet er efterfølgende begyndt at involvere eksperter fra partiet i den omfattende forberedelse af udvalgsmøderne. Det er fint, men hvor er de kollektive løsninger?

Medierne skaber også et kæmpe pres på politikerne. I gamle dage havde politikerne fred fra ud på eftermiddagen, hvor avisernes redaktion lukkede. I dag kører nyhedsstrømmen 24-7.

Vidensbank

Flere artikler

Vi skriver artikler der kan hjælpe topledelser, bestyrelser, medarbejdere, borgere og erhvervsaktører med at lykkedes bedre - både sammen og hver for sig.

Find og forstør: Nye og lovende tiltag ved hjælp af spurtevaluering
Det er en god ide at finde og forstørre det, der virker iden offentlige sektor. Så kan andre lære af det og få inspiration til nytænkning. Men vi skal være så sikre som muligt på, at det, vi har fundet, har en positiv effekt.
Kære medarbejder: Bland dig i strategiarbejdet
Medarbejderne spiller en afgørende og central rolle i strategiarbejdet på arbejdspladsen. Deres aktive deltagelse og engagement er afgørende for at sikre at strategien ikke blot forbliver på ledelsens bord, men bliver et fælles anliggende.
Står du som topleder selv i vejen for at strategien realiseres?
Pygmalion-effekten eller Rosenthaleffekten beskriver det psykologiske fænomen, at jo større tro på og positive forventninger man har til et menneske, desto bedre fungerer de – det modsatte gør sig også gældende!
Inspiration

Få seneste nyt om strategirealisering

Vil du gerne følge med i de seneste trends og udviklinger indenfor strategirealisering, så er vores LinkedIn-side det rette sted for dig.

Besøg os på LinkedIn