Anbefaling 5

Bliv stærkere gennem partnerskaber

Partnerskaber kan være vejen til at realisere strategien, men succesen er ikke selvskrevet. Stærke strategiske partnerskaber kræver både en ligeværdig og åben...

Vi udfordrer, hvad organisationer og dem omkring dem er i stand til
Resonans
”Strategien skal sætte retning og være til at forholde sig til. Derfor skal vi - når vi udvikler strategien - involvere dem, der skal realisere den bagefter, og dem, som den påvirker. Det er dem, borgerne, virksomhederne og medarbejderne, som skal gøre strategien til virkelighed.”

JETTE RUNCHEL, TIDLIGERE KOMMUNALDIREKTØR, ALBERTSLUND KOMMUNE

Det står efterhånden klart, at klodens store udfordringer, globale som lokale, kun kan løses i partnerskaber og i samarbejde med også dem, man ikke er vant til at arbejde sammen med. Et af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (nr. 17) er ligefrem døbt 'Partnerskaber for handling', og partnerskaber har i efterhånden en del år stået højt på dagsordenen i både den offentlige sektor og i private virksomheder.

Partnerskaber kan være vejen til at realisere strategien, men succesen er ikke selvskrevet. Stærke strategiske partnerskaber kræver både en ligeværdig og åben dialog med de eksterne aktører – og et fælles formål, som står knivskarpt. Den fælles strategiske retning skal være tydelig, koblingen til organisationens strategi skal være klar, og partnerskabet bliver stærkest, når aktørerne er åbne og har en fælles forståelse for værdiskabelen. Derfor er det helt nødvendigt, at du som topleder etablerer og udvikler partnerskaber, der går på tværs af sektorer og sædvanlige samarbejdspartnere.

SAMSKABELSE OG 'CO-CREATION'

I offentlige organisationer er det i dag mere reglen end undtagelsen, at borgere, foreninger, lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner inviteres med i realiseringen af den fremtidige strategi. I det private erhvervsliv er partnerskaber om fx grøn omstilling, teknologisk udvikling og sundhed udbredte, og begrebet 'co-creation', som opstod, da den private sektor inviterede sine kunder med ind i udviklingen af nye produkter, har i dag spredt sig til den offentlige sektor. 'Co-creation' – eller samskabelse – defineres typisk som en proces, hvor offentlige og private aktører samarbejder på tværs og udfordrer konventionel viden og praksis, når de sammen definerer fælles problemer og designer og implementerer nye og bedre løsninger på dem.

Samskabelse kræver stor åbenhed og lydhørhed, også over for helt andre aktører end de umiddelbart kendte og oplagte. Men det er i samtaler med aktører med helt andre perspektiver end ens egne, at de overraskende og banebrydende nye idéer kan opstå, og derfor leverer samarbejde gennem partnerskaber og på tværs af sektorer ofte bedre resultater end dem, man kunne have opnået alene.

GØR JER UMAGE MED AT FORSTÅ

Når partnerskaber er del af strategirealiseringen, skal det være tydeligt, hvordan partnerskaberne skaber værdi for forretningen eller kerneopgaven, og som topleder kan du vinde meget ved at være tydelig på den værdi, samarbejdet tilfører organisationen. Samtidig skal du og din organisation gøre jer umage for at forstå andre og anderledes logikker, herunder at jeres nye samarbejdspartnere ikke nødvendigvis er optaget af det samme som jer. Måske skruer de nye samarbejdspartnere deres bundlinje helt anderledes sammen, end I er vant til? Måske er de mere kommercielle, mere fokuserede på miljø, velfærd eller helt andre parametre, end I er? Kunsten er at være åben over for input og innovativ inspiration og give også dem, der ikke ligner jer selv, den indflydelse, som sikrer ejerskab og fælles, bred forankring.

UNDERBYG JERES TROVÆRDIGHED – MEN PAS PÅ!

Partnerskaber og samskabelse kan i dag være en værdifuld del af organisationens eller virksomhedens brand, og vi møder mange topledere, som er meget bevidste om, at det kan give god omtale, når man engagerer sig i at løse samfundets problemer. Men pas på! Hvis I ikke mener det alvorligt, kan partnerskaberne give bagslag, og negative omtaler af fx 'greenwashing', hvor virksomheder påstår at være grønnere, end de reelt er, får regelmæssigt negativ opmærksomhed. Det samme gælder organisationer, der ikke lever op til en påstået etisk eller moralsk adfærd.

Når partnerskaberne fungerer og er sikkert funderet i såvel strategien som den konkrete adfærd, kan det omvendt give masser af god energi og fokus i en organisation. At gøre en forskel i verden giver ofte stolte og engagerede medarbejdere, og de kræfter, der lægges i partnerskaber om fx lighed i sundhed eller den grønne omstilling, er med til at underbygge organisationens troværdighed og en stærkt formålsdrevet vision.

Spørgsmål du kan overveje ift. din organisation

Som nævnt, er strategier intet værd, hvis de ikke omsættes til praksis. Overvej hvordan nedenstående spørgsmål passer til jeres organisation ift. denne anbefaling.

  • Samarbejder I med eksterne aktører, der skaber værdi for jeres kunder/borgere/brugere?
  • Hvordan kan I styrke jeres strategirealisering yderligere ved at engagere jer i partnerskaber?
  • Hvilke samfundsmæssige dagsordner kan og bør I engagere jer mere i?
Anbefalinger

Se andre strategiske anbefalinger

Anbefaling 6 | Tænk stort – og start småt
Som topleder er det derfor din opgave at insistere på, at der er plads til at eksperimentere, og at indgyde ledere og medarbejderne mod til at afprøve nye måder...
Anbefaling 4 | Luk kunderne ind i maskinrummet
Organisationer skal have modet til at lade sig udfordre af omgivelserne og lytte til kundernes, brugernes, borgernes og interessenternes behov og ønsker...
Anbefaling 3 | Mobilisér din organisation
Det er afgørende, at topledelsen ikke bliver flaskehals for aktiviteter, men derimod er i stand til at frisætte ledere og medarbejdere, så deres faglighed, deres idéer og...
Inspiration

Få seneste nyt om strategirealisering

Vil du gerne følge med i de seneste trends og udviklinger indenfor strategirealisering, så er vores LinkedIn-side det rette sted for dig.

Besøg os på LinkedIn