Toplederinterview

Liselotte Munk

CEO, Fadata
”Jeg har sluppet magten - og det kræver en helt ny struktur”

Det kræver en helt ny agil organiseringsform i mindre teams, hvor beslutningskraft er lagt ud til eksperter og lokale ledere.


Srategi i Fadata

Fadata er en IT-virksomhed med hovedsæde i München og 300 ansatte. Fokus i den igangværende strategi er ”Software as a service”. Det er en transformation af virksomhedens forretningsmodel og arbejdskultur. Kunder og strategiske partnere er trukket helt ind i maskinrummet, og produkterne udvikles sammen med dem. Det kræver en helt ny agil organiseringsform i mindre teams, hvor beslutningskraft er lagt ud til eksperter og lokale ledere.

Hvad er den største udfordring i jeres strategirealisering?

Vi har omstillet hele vores organisering til et mere agilt og cirkulært setup, hvor hierarkier er brudt ned og erstattet af teams, som arbejder i otte-ugers-sprints. Det er skridtet videre end bare at bruge metoderne. Vi har bragt kunder og partnere helt tæt på os, og det kræver alt sammen en ny kultur, hvor medarbejderne skal udvikle nye kompetencer og træde ind i nye roller. For lederne er det også en helt ny måde at lede på.

Hvad er strategi for dig?

Det er en klar og enkel kommunikation af retningen, så alle ansatte kan bidrage til forandringen i deres dagligdag. Vi arbejder med en ny organisering, hvor alle skal kunne prioritere og træffe beslutninger, for ellers tager det for lang tid at komme i mål. Strategi er også en investering i at skabe værdi for kunderne, så vi kan fortsætte med at levere 'cutting edge'-teknologi.

Hvordan leder du strategirealiseringen?

Jeg skal være meget tydelig i min kommunikation, så jeg er sikker på, at alle forstår formålet med transformationen. Jeg har brugt mindre tid på planer og mere på kommunikation i denne proces, fx har vi et ugent-ligt fredagsmøde, hvor alle medarbejdere er samlet og drøfter ugen, der gik, og ugen, der kommer: Hvad nåede vi? Hvad skal vi? Jeg har sluppet magten over mange vigtige tekniske beslutninger, og koordineringen foregår også ude i organisationen. Til gengæld forventer jeg, at folk tager ansvaret på sig.

Toplederinterviews

Se flere toplederinterviews

Komponent, Jonatan Schloss
Komponent har i deres strategi fokus på at skabe tilbud, der udvikler lokaldemokratiet og gør kommunerne kompetente til at forny velfærden.
Nordfyns Kommune, Morten Volmer Pedersen
Med afsæt i kommunens Vision 2021 stilles skarpt på følgende udfordringer, som kommunen står over for de kommende år. Nemlig, Velfærd, Vækst og Grøn omstilling.
Esbjerg Kommune, Rikke Vestergaard
I realiseringen af strategien inddrages hele organisationen, borgere og aktører omkring kommunen i indsatser med fokus på konkret handling og en eksperimenterende tilgang.