Aktuelle koncepter

Byråds- og regionsrådsstatus

Evaluering af politiske visioner og konkrete resultater står nu på dagsordenen, hvor vi erkender, at arbejdet i de kommunale og regionale politiske forsamlinger har været præget af svære beslutninger, øget viden og udfordringer med arbejdslivsbalancen.

Realisering af politiske visioner og konkrete resultater

Hvad er I lykkedes med og hvad skal stadig nås?

Hvedebrødsdagene er for længst ovre i de kommunale og regionale politiske bestyrelser. Mange svære beslutninger er truffet, nye indsigter og viden opnået, økonomiske prioriteringer er debatteret - og uenighed og konsensus er opstået undervejs. Præcis som et folkevalgt demokrati skal være.

Mange politikere oplever et kæmpe arbejdspres, stresssymptomer og udfordringer med at få privat- og arbejdsliv til at hænge sammen. Nogle steder er der en for hård en tone i den politiske debat, både internt blandt politikerne og med borgerne bl.a. på de sociale medier. De lokale og regionale politikere har typisk et job ved siden af deres politiske hverv, så tid er en begrænset ressource.  

Derfor er det vigtigt at gøre status, evaluere og tage temperaturen med fokus på:

De strategiske og personlige resultater:

 • Hvad er I lykkedes med som samlet politisk bestyrelse?
 • Hvordan hænger det sammen med den vision og strategiske retning, I har sat?
 • Hvilke konkrete forandringer og resultater er opnået?
 • Hvordan er du lykkedes med dine mærkesager?

De svære slag og de stolte succeser:

 • Hvad har I lært undervejs?  
 • Hvad har været svært?  
 • Hvad er du stolt af?

Spurten og det lange seje træk:

 • Er der ambitioner og forandringer I ikke har indfriet endnu?
 • Hvad er jeres fælles ambitioner for den resterende valgperiode?  
 • Hvilke visioner og strategier skal fastholdes i næste periode?

Forberedelse og forventninger til valgkampen:

 • Hvordan gør I jer bedst klar til valgkampen?
 • Hvordan sikrer I den gode debattone og den professionelle uenighed?

Afhold temadrøftelse i byrådet eller regionsrådet


En status behøver ikke fylde programmet på en hel seminardag, men kan fx gøres som en temadrøftelse, så det passer ind i en fyldt politisk kalender.

Vi kan hjælpe med fokusering og facilitering af jeres status, eventuelt med inddragelse af relevante forsknings- og praksiseksperter. Vi samarbejder i Resonans med professor Lotte Bøgh Andersen, Aarhus Universitet, professor Jacob Torfing, RUC, professor Eva Sørensen, RUC, og de to tidligere kommunaldirektører Kenneth Kristensen og Christine Brochdorf.

Strategisk status for interessevaretagelsen

I samarbejde med direktør Martin Vith Ankerstjerne fra Decisions sætter vi også fokus på byrådet og administrationens påvirkning af interessenter og nationale politiske aktører:

 • Har kommunen nået sine strategiske mål for interessevaretagelsen?
 • Har kommunen haft succes med at varetage sin interesser overfor omverdenen?
 • Er det lykkedes at tiltrække statslige investeringer til kommunen?
 • Har I tiltrukket arbejdspladser eller uddannelsesinstitutioner til kommunen?
Er det noget for jer?

Kontakt os

Vi skræddersyer altid vores koncepter så det matcher jeres behov.
Kontakt os hvis I vil høre mere.

Anne-Mette Scheibel
Partner, Resonans A/S

Anne-Mette Scheibel er partner i Resonans. Hun har i 15 år arbejdet som konsulent i den offentlige sektor i KL og Resonans med at få omsat komplekse rammer til nyttige handlinger praksis.

Nanna Hebsgaard
Partner, Resonans A/S

Nanna Hebsgaard har gennem de sidste 15 år arbejdet med at udvikle den offentlige sektor med særlig fokus på innovation og samskabelse af kommunale og regionale kerneopgaver.

Vores proces

Every mind into the game!

Traditionelle ledelses- og organiseringsmodeller understøtter ofte ikke de ambitioner, der ligger i vision og strategi. Der skal noget andet og mere til for at lykkes i dag og i fremtiden. Der er behov for mere fleksible organiseringsformer, grænsekrydsende samarbejde, ledelse og handlinger, der går på tværs af sektorer og skaber nye partnerskaber.

Vi udfordrer vores kunder, både offentlige og private, ift. at bringe deres kunder, brugere, borgere, bestyrelser og politiske aktører ind i både udviklingen og realiseringen af visioner og strategier. Det skaber nye idéer på tværs og sikrer det nødvendige og altafgørende ejerskab, der er forudsætningen for handlekraft og acceleration af resultatskabelsen. Every mind into the game!

I Resonans bidrager vi via vores tilgang og samarbejde med vores kunder og partnere til løsninger på vilde komplekse problemer som fx mangel på arbejdskraft, den grønne omstilling og ulighed i sundhed og mistrivsel.