Aktuelle koncepter

Strategisk udvikling af ældreområdet – fra papir til praksis

Ældreområdet er under pres. Mens der bliver arbejdet med ældreudspil på Christiansborg, kan I arbejde med at skabe fælles momentum og accelerere jeres udvikling af ældreområdet.

Fokuser og accelerer jeres udvikling

 • Hvordan har medarbejderne indflydelse på arbejdstid og mulighederne for fleksibilitet?
 • Hvordan arbejder I med tværfaglige teams – og hvilken værdiskabelse har det skabt?
 • Hvor spiller I sammen med kommunens og lokalområdets ressourcer til at rekruttere og tiltrække arbejdskraft?
 • Hvordan kan I styrke samarbejdet med hospitaler, praktiserende læger, bl.a. gennem sundhedsklyngen?
 • Hvilken ældrepleje vil I levere i 2030? Og er der brug for politisk forventningsafstemning om visioner vs. praksis?
 • Hvordan deler I viden på strategisk ledelsesniveau på tværs af kommuner – er I interesserede i at deltage i et netværk for chefer og direktører på ældreområdet? 

En ny måde at tænke styring og ledelse på

Med de vilkår, der er for den kommunale ældrepleje, må vi finde nye veje til at lykkes. Nye modeller for styring og ledelse kan fremtidssikre velfærden; En bevægelse væk fra indsatser, regler og procedurer, der udelukkende er defineret ud fra enkeltstående politikker, kompleks lagkagelovning og en ’plejer’. En bevægelse hen imod en samskabt model for styring og udvikling, hvor alle har tydelige roller. Det kan hjælpe jer med:

 

 • Bedre måder at organisere arbejdet og lægge fleksible vagtplaner
  Gennem faste, tværgående og selvstyrende teams, lokalaftaler og vagtplanlægning, hvor medarbejderne selv er med til at ’pusle’ planerne på plads.
 • Fyldestgørende rekruttering og ny opgavefordeling mellem fagligheder
  Gennem ambassadører, sms-rekruttering, udlån og ny rollefordeling mellem fagprofessionelle, frivillige og pårørende og samspil med eksterne partnere.
 • Afstemte forventninger til fremtidens velfærdsydelser
  Gennem politiske og borgerettede dialoger om forventninger til fremtidens velfærdsydelser og nødvendige arbejdsdelinger.
 • Nye samarbejdsflader i det nære sundhedsvæsen
  Gennem konkrete samarbejder med uddannelsesinstitutioner, hospitaler, praktiserende læger og andre sundhedsfaglige aktører
 • Styrkede aktiviteter med lokalsamfundet, foreninger og pårørende
  Gennem samskabelse med lokale aktører og afprøvning af nye måder at lave ældrepleje på, hvor den samlede velfærds effekter i centrum.
 • Opdaterede modeller for tilsyn og læring
  Gennem kollegialt tilsyn med fokus på dialog, der kan fremme tillid og læring omkring kvalitet frem for unødig styring og kontrol.

Resonans erfaringer

Vi har i Resonans mange erfaringer med at sætte handling bag de strategiske mål via konkrete forandringsprocesser i driften, via ledelsesunderstøttende aktiviteter og via politiske og strategiske dialogprocesser.

Vi har bl.a. aktuelle erfaringer i Roskilde Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Køge Kommune og Københavns Kommune og mange strategiske og tværfaglige erfaringer fra samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Få inspiration fra en række artikler vi har skrevet:

Ta’ kontakt til os, hvis du vil høre mere om hvordan I

 • Skaber ejerskab og empowerment blandt medarbejdere og ledere til de strategiske udviklingsprocesser
 • Skaber forandringer i hverdagen ved at tænke stort og starte småt via prøvehandlinger
 • Involverer lokale aktører, pårørende, borgere og politikere i de samskabende processer og mulige partnerskabet

Netværk for kommunale ældrechefer

I forsommeren 2024 starter Resonans et netværk for kommunale ældrechefer og -direktører. Netværket mødes to gange fysisk a 3 timer og to gange virtuelt a 2 timer. Desuden tilbydes en individuel virtuel sparringssession. Yderligere detaljer kommer snart. Hvis du allerede vil høre mere, kan du kontakte partner David Jul på dj@resonans.dk eller tlf. 2942 9642.

Er det noget for jer?

Kontakt os

Vi skræddersyer altid vores koncepter så det matcher jeres behov.
Kontakt os hvis I vil høre mere.

Anne-Mette Scheibel
Partner, Resonans A/S

Anne-Mette Scheibel er partner i Resonans. Hun har i 15 år arbejdet som konsulent i den offentlige sektor i KL og Resonans med at få omsat komplekse rammer til nyttige handlinger praksis.

David Jul
Partner, Resonans A/S

David Jul har gennem de seneste 8 år hjulpet en lang række organisationer med at realisere deres ambitioner ved at sætte fokus på deres fælles strategiske mål, og hvad der skal til for at nå dem.

Vores proces

Every mind into the game!

Traditionelle ledelses- og organiseringsmodeller understøtter ofte ikke de ambitioner, der ligger i vision og strategi. Der skal noget andet og mere til for at lykkes i dag og i fremtiden. Der er behov for mere fleksible organiseringsformer, grænsekrydsende samarbejde, ledelse og handlinger, der går på tværs af sektorer og skaber nye partnerskaber.

Vi udfordrer vores kunder, både offentlige og private, ift. at bringe deres kunder, brugere, borgere, bestyrelser og politiske aktører ind i både udviklingen og realiseringen af visioner og strategier. Det skaber nye idéer på tværs og sikrer det nødvendige og altafgørende ejerskab, der er forudsætningen for handlekraft og acceleration af resultatskabelsen. Every mind into the game!

I Resonans bidrager vi via vores tilgang og samarbejde med vores kunder og partnere til løsninger på vilde komplekse problemer som fx mangel på arbejdskraft, den grønne omstilling og ulighed i sundhed og mistrivsel.