Toplederinterview

Morten Volmer Pedersen

Kommunaldirektør, Nordfyns Kommune
”Strategiarbejde er at lægge en kurs, som løbende kan justeres”

Med afsæt i kommunens Vision 2021 stilles skarpt på følgende udfordringer, som kommunen står over for de kommende år. Nemlig, Velfærd, Vækst og Grøn omstilling.


Strategi i Nordfyns Kommune

Kommunens strategi og udviklingsplan 2020-2022 har titlen ”Vi skaber fremtidens Nordfyn - sammen”. Strategien har fokus på at skabe bæredygtig velfærd og vækst. Med afsæt i kommunens Vision 2021 stilles skarpt på følgende udfordringer, som kommunen står over for de kommende år. Nemlig, Velfærd, Vækst og Grøn omstilling.

Hvad er den største udfordring i jeres strategirealisering?

Vores strategiske tilgang skal være fleksibel og dynamisk. Strategiarbejdet skal kunne rumme kompleksiteten mellem det nye og det velkendte og andre dilemmaer. Vi skal være i stand til at bevæge os mellem domæner og skifte position. Hvis økonomien fx skri-der, skal vi kunne justere i planerne. Jeg har tidligere prøvet at sidde i et lukket rum og tænke store tanker. Det virker ikke. Der skal arbejdes på en involverende måde, hvor det er tydeligt, hvem der har hvilke roller. Strategien skal være synlig i hverdagen.

Hvad er strategi for dig?

Strategiarbejde er at tænke sig om og lægge en kurs, som så løbende kan justeres. Man skal løfte blikket og kunne se gerne to-tre år frem. Og så skal man følge op! Tidligere var vi ikke systematiske nok i opfølgningen på vores strategi. I dag opsætter vi indikatorer og laver systematisk opfølgning. Systematisk opfølgning på et område skal være lige så naturligt som opfølgning på budgetprocessen.

Hvordan leder du strategirealiseringen?

Strategiplanen skal være organisationens plan frem for bare direktionens plan. Vi ønsker at styrke sammenhængskraften i organisationen, og det kræver, at vi bli-ver skarpe på at sætte en tydelig strategisk retning, som modsvarer de store velfærdsudfordringer, vi står overfor. Strategi handler om fælles fodslag, når opgaverne skal løses, og derfor er det vigtigt at have det praktiske arbejde som del af sit strategiske mindset. Strategien er hovedtemaet hele vejen ned i vores organisation.

Alle etager i organisationen skal hænge sammen, og i dag kigger vi meget mere på tværs af organisationen. Det skaber et større commitment til det store fælles-skab.

Toplederinterviews

Se flere toplederinterviews

Komponent, Jonatan Schloss
Komponent har i deres strategi fokus på at skabe tilbud, der udvikler lokaldemokratiet og gør kommunerne kompetente til at forny velfærden.
Esbjerg Kommune, Rikke Vestergaard
I realiseringen af strategien inddrages hele organisationen, borgere og aktører omkring kommunen i indsatser med fokus på konkret handling og en eksperimenterende tilgang.
Fadata, Liselotte Munk
Det kræver en helt ny agil organiseringsform i mindre teams, hvor beslutningskraft er lagt ud til eksperter og lokale ledere.