Toplederinterview

Rikke Vestergaard

Kommunaldirektør, Esbjerg Kommune
”Direktionen skal ikke drive strategiprocessen alene”

I realiseringen af strategien inddrages hele organisationen, borgere og aktører omkring kommunen i indsatser med fokus på konkret handling og en eksperimenterende tilgang.


Strategi i Esbjerg Kommune

Vision 2025 sætter retningen for de kommende års indsatser. Der er fokus på en række temaer under overskrifterne Velfærd og Vækst. I realiseringen af strategien inddrages hele organisationen, borgere og aktører omkring kommunen i indsatser med fokus på konkret handling og en eksperimenterende tilgang.

Hvad er den største udfordring i jeres strategirealisering?

Det er vigtigt med bredt ejerskab i ikke bare hele ledelseskæden, men også hos politikere, medarbejdere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, borgere og foreninger. Vi skal have andre end Tordenskjolds soldater med, og derfor sætter vi folk sammen på tværs, både blandt lederne og længere nede i systemet. Samarbejdet på tværs bliver afgørende for kommunen i fremtiden.

Hvad er strategi for dig?

For mig hænger strategi og vision tæt sammen. Alt, hvad vi gør, skal kunne hægtes op på visionen på en måde, så det giver værdi og gør os i stand til at realisere vores mål. I vores visionsarbejde har vi involveret bredt. Politikere, ledere, medarbejdere, erhvervsliv og borgere har deltaget, og vores strategi indeholder noget for alle.

Hvordan leder du strategirealiseringen?

Direktionen skal ikke drive processen selv. Vi ønsker at skabe bredt ejerskab, og derfor er afdelingscheferne tovholdere på realiseringen. De arbejder på tværs i ”Team 2025” og ikke nødvendigvis med afsæt i deres eget fagområde, men i tæt samspil med borgere, foreninger, og særligt unge fra Esbjerg. Vi bruger designprocesser som greb til at lave prototyper og justere undervejs. De involverede har indflydelse på løsningerne, og det skaber ejerskab.

Toplederinterviews

Se flere toplederinterviews

Komponent, Jonatan Schloss
Komponent har i deres strategi fokus på at skabe tilbud, der udvikler lokaldemokratiet og gør kommunerne kompetente til at forny velfærden.
Nordfyns Kommune, Morten Volmer Pedersen
Med afsæt i kommunens Vision 2021 stilles skarpt på følgende udfordringer, som kommunen står over for de kommende år. Nemlig, Velfærd, Vækst og Grøn omstilling.
Fadata, Liselotte Munk
Det kræver en helt ny agil organiseringsform i mindre teams, hvor beslutningskraft er lagt ud til eksperter og lokale ledere.