Aktuelle koncepter

Lederdag – find veje i de vilde problemer

Alle organisationer er perfekt indrettet til at skabe de resultater, som de skaber i dag. Men hvis vi skal finde løsningerne til fremtidens velfærdssamfund, må vi indrette os anderledes. Det kræver modig, eksperimenterende og grænsekrydsende ledelse. Ja, måske endda vild ledelse? 

Vi har i Resonans rigtig gode erfaringer med at arbejde med den tværgående ledelsesopgave på lederworkshops, hvor lederne i organisationen er samlet på tværs af fagligheder, positioner og forskellige organisatoriske logikker.

Et oplagt fokus for den grænsekrydsende ledelsestilgang er de komplekse tværgåendeproblemer, som kalder på nytænkning og samarbejde både på tværs af faggrupper, men også i relation til borgerne, foreningslivet og eksternesamarbejdspartnere.

Inspiration til programskitse

  • Politiskrammesætning og dialog om visioner og behovet for forventningsledelse om økonomi og service medborgerne
  • Strategisk debat og dialog medkobling til de langsigtede velfærdsforandringer, udfordringsbilleder, potentialer og organisationens styrkepositioner samt et skarpt blik for barrierer i samarbejdet på tværs.
  • Ekspert-og vidensindlæg med refleksion om ledelsesopgaven og rolleskift både som individ, organisation og lokalsamfund
  • Dialog-og brainstormprocesser, hvor vi producerer løsningsveje til nye samarbejdsformater og eksperimenter på tværs og udadtil via samskabelse og partnerskaber. Vi tænker stort og starter småt – og finder og forstørrer de gode eksempler.

Hvad er vilde problemer?

Vildeproblemer kender ikke til grænser. Hverken faggrænser eller organisatoriskestrukturer.

Vildeproblemer som for eksempel mistrivselskrisen, klimakrisen,rekrutterings-udfordringen og et presset sundheds- og ældreområde kalder pågrænsekrydsende løsninger, hvor også borgere ogcivilsamfund tager nyeformer for medansvar.

Vildeproblemer udfolder sig i et multikomplekst system af påvirkninger, hvor mangesmå bevægelser tilsammen skaber de gode fremskridt. 

Resultater – Nye veje på tværs

  • Styrketstrategisk afsæt og afklaring mellem politikere og forskellige ledelsespositioner
  • Løsningsveje og idéer til mere tværgåendesamarbejde og konkrete eksperimenter og 100-dages forløb
  • Styrkelse af ledernes strategiske- og refleksive kompetencer om ledelsesdilemmaer og behovet for forventningsledelse og tværgående prioriteringer 
Er det noget for jer?

Kontakt os

Vi skræddersyer altid vores koncepter så det matcher jeres behov.
Kontakt os hvis I vil høre mere.

Mikkel Ejsing
Partner, Resonans A/S

Mikkel har i mere end 20 år arbejdet som konsulent i alle typer af organisationer, fra store globale virksomheder og SMV´er til alle dele af den offentlige sektor i Danmark.

Anne-Mette Scheibel
Partner, Resonans A/S

Anne-Mette Scheibel er partner i Resonans. Hun har i 15 år arbejdet som konsulent i den offentlige sektor i KL og Resonans med at få omsat komplekse rammer til nyttige handlinger praksis.

Nanna Hebsgaard
Partner, Resonans A/S

Nanna Hebsgaard har gennem de sidste 15 år arbejdet med at udvikle den offentlige sektor med særlig fokus på innovation og samskabelse af kommunale og regionale kerneopgaver.

Vores proces

Every mind into the game!

Traditionelle ledelses- og organiseringsmodeller understøtter ofte ikke de ambitioner, der ligger i vision og strategi. Der skal noget andet og mere til for at lykkes i dag og i fremtiden. Der er behov for mere fleksible organiseringsformer, grænsekrydsende samarbejde, ledelse og handlinger, der går på tværs af sektorer og skaber nye partnerskaber.

Vi udfordrer vores kunder, både offentlige og private, ift. at bringe deres kunder, brugere, borgere, bestyrelser og politiske aktører ind i både udviklingen og realiseringen af visioner og strategier. Det skaber nye idéer på tværs og sikrer det nødvendige og altafgørende ejerskab, der er forudsætningen for handlekraft og acceleration af resultatskabelsen. Every mind into the game!

I Resonans bidrager vi via vores tilgang og samarbejde med vores kunder og partnere til løsninger på vilde komplekse problemer som fx mangel på arbejdskraft, den grønne omstilling og ulighed i sundhed og mistrivsel.