Organisation
Frederikssund Kommune
Kontaktperson
Steven Rønnenkamp Holst

Virksomheders overskudsvarme skal udnyttes i energipartnerskab

Fortællingen er en del af Find & Forstør bevægelsen. Succeshistorier om innovation i den offentlige sektor.

Formålet er at opnå et grønt energisystem, hvor man udnytter ressourcerne på tværs af sektorer for at opnå en fossilfri industri og varmeforsyning i Frederikssund Kommune.

Udfordring

Frederikssund Kommune har en klimastrategi, der sigter på at gøre kommunens geografiske område CO2-neutralt i 2045. Derfor kræver den grønne omstilling nytænkning på alle områder herunder energisektoren, hvor 40% af klimaaftrykket kommer fra. Et yderligere pres på omstillingen er stigende priser på fossile brændsler og større usikkerhed om forsyningssikkerheden bl.a. på grund af krigen i Ukraine. Samtidig producerer en række store energitunge virksomheder i Frederikssund Kommune en mængde overskudsvarme, som delvis går til spilde.

Ambition

Ambitionen er at skabe et grønt energisystem, hvor man udnytter ressourcerne på tværs af sektorer for at opnå en fossilfri industri og varmeforsyning i kommunen. Samtidig skal energipartnerskabet bidrage til større forsyningssikkerhed og mere stabile priser for erhvervslivet og forbrugerne.

Løsning

Sammen med kommunens erhvervsorganisation, Frederikssund Erhverv, har Frederikssund Kommune samlet en række større, energitunge virksomheder i kommunen samt forsyningsselskaber i et partnerskab. Energipartnerskabet består foreløbig af Topsoe, CO-RO, Croda, Foss og Topsil Globalwafers samt Frederikssund Erhverv, Frederikssund Kommune og de to forsyningsselskaber I/S Vestforbrænding og E:ON.

Tanken er, at virksomhedernes overskudsvarme skal ledes ind i fjernvarmenettet, som ventes udbygget væsentligt i de kommende år. Ideen er også at etablere energiproducerende fællesskaber baseret på sol- og vindenergi.

Nyskabelsen er den kollektive tilgang mellem forskellige kommercielle virksomheder samt koblingen til forsyningsselskaberne – og på sigt en inklusion af borgerne. Frederikssund Kommune har været med i det strategiske partnerskab fra starten og har lagt penge i projektet, så der kunne tilkøbes den nødvendige konsulentbistand. Efterfølgende har partnerskabet modtaget støtte fra EU’s European City Facility-fond på 60.000 Euro. Også de private virksomheder bidrager økonomisk, og der forberedes en ny ansøgning om EU-midler til at realisere projektet og indfri dets store potentiale.

Konkret søges der i løbet af 2023 om EU-finansiering på et større millionbeløb, der skal bruges til at udvikle et koncept for investering og finansiering af energifælleskaber – og ultimativt til at skabe et lokalt energikonsortium, der kan levere fjernvarme og strøm til virksomheder og borgere i området.

Resultater og effekter

Energipartnerskabet har indtil videre nedsat et antal arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med forskellige dele af projektet: fjernvarme, energieffektivisering, elforsyning, egenforsyning og energifællesskaber samt vedvarende energi. Projektet er endnu på et forberedende niveau, men har potentiale til at få enorm effekt på klimaregnskabet i kommunen.

Spredningspotentiale

Foreløbig er energipartnerskabet et partnerskab i Frederikssund Kommune. Der er i udgangspunktet intet til hinder for at flere virksomheder kan deltage i partnerskabet eller at andre kommuner/områder kan kopiere processen og etablere lignende energipartnerskaber andre steder i landet.

Øvrige budskaber

Kommunens ambitioner på klimaområdet har været den drivende faktor i at bringe parterne i energipartnerskabet sammen. Kommunen har rollen som fødselshjælper for projektet, men vil ideelt set senere kunne trække sig ud af partnerskabet. De forskellige private virksomheder kan tilsammen se en bedre fremtid i at være uafhængige af verdensmarkedet for fossile brændsler, og derfor vil partnerskabet senere kunne fortsætte på egen hånd.

Aktører

Sammen fortæller vi historierne

Ligger du inde med en god historie?

Kontakt vores konsulent

Find & forstør

Se andre find & forstør historier

Ny Lægevagt og effektivisering af lægefaglige ressourcer i Region Sjælland
Det nye er, at bilerne er blevet udstyret med laboratorieudstyr, så personalet kan komme ud til de sub-akutte borgere for at undersøge, om borgeren skal indlægges på sygehus, indlægges i eget hjem, kan blive hjemme eller skal på aflastningsplads i kommunen.
‘Lidt op i tid’ – sikring af nok personale på ældreområdet i Odense Kommune
Det nye er, at bilerne er blevet udstyret med laboratorieudstyr, så personalet kan komme ud til de sub-akutte borgere for at undersøge, om borgeren skal indlægges på sygehus, indlægges i eget hjem, kan blive hjemme eller skal på aflastningsplads i kommunen.
Bedre nattesøvn til personer med demens
Det nye er, at bilerne er blevet udstyret med laboratorieudstyr, så personalet kan komme ud til de sub-akutte borgere for at undersøge, om borgeren skal indlægges på sygehus, indlægges i eget hjem, kan blive hjemme eller skal på aflastningsplads i kommunen.