Organisation
Halsnæs Kommune
Kontaktperson
Mette Sofie Haulrich
Kontakt email
metsh@halsnaes.dk

Bedre nattesøvn til personer med demens

– med det resultat, at livskvalitet øges gennem bedre aktiviteter i dagtimerne

Fortællingen er en del af Find & Forstør bevægelsen. Succeshistorier om mod og vilje til nytænkning i den offentlige sektor.

Udfordringen

Mange mennesker med demens har svært ved at holde styr på døgnrytmen. De bliver ofte afbrudt i søvnen, står op om natten, og tror at det er morgen/dag. Det giver en dårlig søvnkvalitet, som påvirker den enkeltes velvære og kan medføre negative symptomer som angst og utryghed. Dette kan give sig udslag i udadreagerende adfærd og deraf følgende øget medicinering.

Ambitionen

Ambitionen er at vores beboere med svær demens fik en bedre nattesøvn, så de ville være mere velbefindende og friske om dagen. Herved være i stand til, at de kunne indgå i flere aktiviteter og dermed opnå en fysisk træthed til næste aften. På denne måde ville de starte en positiv spiral, med færre symptomer og på sigt mindre medicinering.

Løsningen

På baggrund af forskningsresultater fra England og særligt Holland, implementerede vi, at vores nattevagter, i vores afsnit for mennesker med svær demens, blev iført pyjamas, skruede ned for lyset og for øvrig ‘aktivitet'(oprydning mm) om natten.

Når beboerne vågner, mødes de nu af en pyjamasklædt nattevagt, som slår håret ud og gaber højlydt. Fagligt set er dette et udtryk for begrebet ‘spejling’, hvor den demensramte beboer på denne måde hjælpes til at finde ud af, at det er nat – ved at spejle sig i nattevagtens påklædning og adfærd. Som flokdyr orienterer vi mennesker os, helt basalt i forhold til, vores medmennesker/flokken og agerer i overensstemmelse med dem.

Målbare resultater og sideeffekter

Vi har opnået, at beboerne, som før var meget oppe om natten, nu vågner færre gange. Når de vågner, er de oppe i kortere tid, fordi de hurtigt hjælpes til tidsorientering ved at spejle sig i nattevagten.
Vi har ikke målt på medicinforbrug, hvor vi også har andre tiltag i gang, men det vil vi gerne arbejde mere systematisk med, sammen med vores nye plejehjemslæge.

Som sidegevinst har nattevagterne fået et mere roligt arbejdsmiljø, hvor det er blevet legalt, at de ikke skal ordne alle mulige praktiske opgaver om natten. Det er i forvejen helbredsmæssigt belastende at arbejde om natten, så dette tiltag forventes at have en positiv indvirkning på nattevagternes helbred, hvor der er mørkere og mere roligt om natten. Vi arbejder yderligere med at få indført døgnrytmelys, som vil understøtte tiltaget i forhold til bedre nattesøvn for beboerne samt bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

Spredningspotentialet

I oktober 2021, da vi som de første i Danmark implementerede pyjamas i nattevagten, blev vi eksponeret med dette på nationalt TV, og flere har henvendt sig til os siden, for at høre mere om hvordan vi konkret har gjort det. Siden dengang kan man på sociale medier se, at mange andre steder har grebet idéen og indført pyjamas i nattevagten. Det er super nemt at komme i gang med – det ‘koster’ kun nogle pyjamas, og så skal personalet selvfølgelig være med på ideen. Vores nattevagter er vilde med det og ønsker bestemt ikke at gå tilbage til gammel praksis.

Øvrige budskaber

Selve den måde vi arbejder med, at implementere og afprøve viden, evidens, forskning fra andre områder/lande, er også blevet italesat i forbindelse med prisen for mest demensvenlige personale på demenstopmødet 2022. Nattevagter i pyjamas er ét eksempel på dette, andre eksempler er farvet service, som understøtter appetit og tørst, inddragelse af naturen og ‘personcenterret dokumentation’ – hvor vi dokumenterer i ‘jeg-form’ og dermed flytter fokus fra at ‘skulle løse en opgave’ til at ‘skulle hjælpe et unikt menneske’.

Aktører

Sammen fortæller vi historierne

Ligger du inde med en god historie?

Kontakt vores konsulent

Find & forstør

Se andre find & forstør historier

Café Ingeborg: Socialøkonomisk værdiskabelse i kommunale rammer
Café Ingeborg har eksisteret siden 2011 og har siden opstart arbejdet for at sikre meningsfuld beskæftigelse for mennesker med særlige behov ved at løse reelle og betydningsfulde opgaver for hele Ringsted Kommune.
Find og forstør: nye og lovende tiltag ved hjælp af spurtevaluering
Det er en god ide at finde og forstørre det, der virker iden offentlige sektor. Så kan andre lære af det og få inspiration til nytænkning. Men vi skal være så sikre som muligt på, at det, vi har fundet, har en positiv effekt.
Børneyoga i Hørsholm Kommunes dagtilbud øger trivslen hos børn og voksne
I Hørsholm Kommune har børneyoga i dagtilbuddene taget sit indtog som en fast aktivitet for børn i alderen 0-6 år. Børneyoga er ikke blot blevet en berigende del af børnenes hverdag, men har også vist sig at have betydelige positive virkninger.