Organisation
Odense Kommune, Ældre- og handicapforvaltningen
Kontaktperson
Jeanette Andreasen
Kontakt email
jij@odense.dk

‘Lidt op i tid’ – sikring af nok personale på ældreområdet i Odense Kommune

Fortællingen er en del af Find & Forstør bevægelsen. Succeshistorier om mod og vilje til nytænkning i den offentlige sektor.

Fortællingen i overskrifter

I Odense Kommune er de lykkedes med at få mange ansatte til at gå op i tid. Det har givet en markant stigning i antallet af årsværk, og det samlede antal af fuldtidsansatte er steget. Resultatet er mere tid og bedre vilkår for både de ældre og medarbejderne. Læs i denne fortælling, hvordan udfordringen med manglende personale på ældreområdet, mange deltidsansatte og rekrutteringsudfordringer førte til et projekt med en ambition om at få folk til at gå ”lidt op i tid” med respekt for den enkelte ansattes behov og ønsker.

Udfordringen

Projektet ’Lidt op i tid’ er et af svarene på, hvordan vi sikrer nok personale på bl.a. ældreområdet i fremtiden. Tal fra KL viser, at vi på landsplan kommer til at mangle 16.000 SOSU-medarbejdere om bare otte år. Odense Kommunes egne tal fra 2020 viser, at der i Odense vil være brug for omk. 550 nye SOSU-medarbejdere i 2030 – og det er allerede nu svært at rekruttere nye medarbejdere.

Ambitionen

Med projektet ’Lidt op i tid’ er målet at motivere flere medarbejdere på ældreområdet til at gå lidt op i tid. Mange medarbejdere i ældreplejen er ansat på deltid. Med projektet ønskede de samtidig at skabe mere tid og bedre vilkår for både ældre og medarbejdere. Projektet er nemlig finansieret, så medarbejdere, der ønsker at gå lidt op i tid, får mere tid til opgaverne. De får altså ikke flere opgaver, når de går lidt op i tid. Det betyder mere tid til de samme arbejdsopgaver. Pengene er øremærket til at skabe mere tid til faglighed, fællesskab, nærvær og kvalitet.

Løsningen

Med Budget 2022 blev der afsat 93 mio. kr. til både at ansætte nye medarbejdere og til, at de dygtige medarbejdere kunne gå lidt op i tid, hvis de ønskede det. I forlængelse af Budget 2022 fik alle ledere på plejehjem og i de udkørende grupper en opgave med at tale med medarbejderne om muligheden for at gå lidt op i tid.

Til projektet blev der udviklet forskellige materialer og afholdt workshops for lederne for støtte dem i, hvordan den kan komme i gang, både med samtalen med medarbejderne, og hvordan den enkelte arbejdsplads i sin planlægning kan få det bedste ud af de ekstra timer. Så de ekstra timer kommer både de ældre, arbejdspladsen og den enkelte til glæde og gavn.

Målbare resultater og sideeffekter

Fra november 2021 til oktober 2022 er det 531 gange sket, at en medarbejder er gået lidt op i tid. Det svarer til en stigning på 62,5 årsværk. I samme periode er antal nyansatte, der ansættes på fuld tid steget med ca. 8% point (specifikt for social- og sundhedsansatte er tallet ca. 10% point). Samlet set er antallet af fuldtidsansatte steget med 5% point.

Udover at projektet har givet mere tid i ældreplejen, så hører de ansvarlige for projektet også medarbejdere fortælle, at de ekstra timer gør en stor forskel for deres trivsel. Selv medarbejdere der går få timer op i tid. Medarbejdere fortæller om en oplevelse af, at de bedre kan nå deres arbejde, at de har et bedre overblik, at de har mere tid til det relationelle med borgerne, og at de bedre kan lægge arbejdet fra sig, når de har fri. Medarbejderne oplever at kunne gøre deres arbejde bedre.

For de ældre betyder projektet, at der er flere kendte ansigter på arbejde, og at der er lidt mere tid til hyggesnak, en gåtur eller lign.

Lederne fortæller ligeledes, at de oplever, at stressniveauet falder, og arbejdsglæden stiger, når flere medarbejdere går lidt op i tid. Lederne har øget opmærksomhed på at ansætte nye medarbejdere på et højere timetal. Ved at kendte medarbejdere går op i tid, opleves en forhøjelse af kvaliteten.

Spredningspotentialet

Der er stort potentiale i at gå systematisk til værks i bestræbelserne på at få flere til at gå lidt op i tid. De ansvarlige fra Odense Kommune er overbeviste om, at projektet på den lange bane kan være en del af løsningen på den store rekrutteringsudfordring, også på landsplan.

Øvrige budskaber

Det har været afgørende, at medarbejderne oplever, at de ved at gå op i tid, faktisk kommer til at løbe mindre stærkt. Ved at ændre på arbejdsvilkårene ændres også, over tid, fortællingen om at være ansat i SOSU-faget og skaber plads til fortællingen om både faglighed og omsorg i et af vores vigtigste velfærdsfag.

Aktører

Sammen fortæller vi historierne

Ligger du inde med en god historie?

Kontakt vores konsulent

Find & forstør

Se andre find & forstør historier

Ny Lægevagt og effektivisering af lægefaglige ressourcer i Region Sjælland
Det nye er, at bilerne er blevet udstyret med laboratorieudstyr, så personalet kan komme ud til de sub-akutte borgere for at undersøge, om borgeren skal indlægges på sygehus, indlægges i eget hjem, kan blive hjemme eller skal på aflastningsplads i kommunen.
Bedre nattesøvn til personer med demens
Det nye er, at bilerne er blevet udstyret med laboratorieudstyr, så personalet kan komme ud til de sub-akutte borgere for at undersøge, om borgeren skal indlægges på sygehus, indlægges i eget hjem, kan blive hjemme eller skal på aflastningsplads i kommunen.
7 vilde problemer kan ikke stoppe Aarhus
Det nye er, at bilerne er blevet udstyret med laboratorieudstyr, så personalet kan komme ud til de sub-akutte borgere for at undersøge, om borgeren skal indlægges på sygehus, indlægges i eget hjem, kan blive hjemme eller skal på aflastningsplads i kommunen.