Partnerskabsprojekt med professionshøjskolen VIA, affaldsselskabet Renosyd, Skanderborg Kommune og Smukfest

Unge ændrer affaldsadfærd

Smukfest har fokus på bæredygtighed og ønsker fremadrettet, at bæredygtighed bliver en del af Smuk-DNA. Mange gode initiativer er allerede i gang, men på affalds- og genbrugsområdet er der behov for en øget indsats.

Kunde
Partnerskabsprojekt med professionshøjskolen VIA, affaldsselskabet Renosyd, Skanderborg Kommune og Smukfest
Kundekontakt
Peter Ib Hansen, Organizer, Smukfest
Fokus
Adfærdsændring og kulturforandring

UDFORDRING

Smukfest har fokus på bæredygtighed og ønsker fremadrettet, at bæredygtighed bliver en del af Smuk-DNA. Mange gode initiativer er allerede i gang, men på affalds- og genbrugsområdet er der behov for en øget indsats. Festivalen har en målsætning om, at alle gæster i 2029 rydder op efter sig selv og tager deres campingudstyr med hjem. Udfordringen i dag er at noget affald slet ikke burde være affald, da det kan genbruges. Andet affald, kan genanvendes hvis det blev sorteret korrekt. Der er derfor en adfærdsudfordring i at minimere og sortere affaldet.

LØSNING

Adfærds- og kulturændring af unge og for unge. Indsatsen på campingområdet KærligHeden på Smukfest drevet af unge VIA-studerende. De VIA-studerende udviklede seje koncepter, der kan være med til at skubbe til holdningen fra, at det er cool at svine, til at det er cool at rydde op. I 2022 var indsatsen centreret omkring et lykkehjul, hvor indlevering af en fyldt skraldesæk kunne udløse en præmie. Derudover blev der uddelt klare skraldesække og motiverende snakke rundt i lejrene, der banede vejen for at vise, at anti-dagligdag og ansvarlighed godt kan gå hånd i hånd.

RESULTAT

Festivalens renovationsselskab Marius Pedersen estimerer, at de i 2022 har indsamlet ca. 40 % mindre affald end ved seneste festival i 2019, mens luftfotos af området afslører opryddede områder, der normalvis er dækket med skrald. I selve lykkehjulsboden er der indleveret 753 fyldte affaldssække og skabt masser af god festivalstemning. Både festivalens bæredygtighedskoordinator, de frivillige VIA-studerende og festivalgæster vurderer tiltaget til at være en kæmpe succes. Efter planen videreføres indsatsen i 2023. Efter 40 års festival med samme affaldskultur skal der selvfølgelig arbejdes videre med konceptet, hvor unge motiverer unge. Men de 14 VIA-studerende fik sat i gang i de første forandringsbølger og næste år kan der blive sorteret mere affald og hjemtaget flere telte og campingudstyr.

Et resultat af forløbet er også et velfungerende samarbejde og partnerskab ml. Smukfest, VIA, Renosyd og Skanderborg Kommune, som sammen har løftet et vildt samfundsproblem ved at arbejde sammen på tværs og tænke nyt sammen.

Skal vi ta' en snak?

Kontakt vores konsulent

Cases

Se flere cases

Bedre ungeinddragelse i den kommunale ungeindsats gennem bedre datadeling med de unge
De kommunale ungeindsatser (KUI) står over for udfordringen med at forstå de unges digitale behov og ønsker, mens de arbejder på at hjælpe dem med at finde job eller uddannelse.
Wonderful Copenhagen: Hvad skal turismen udvikle sig hen imod i 2030?
Efter genopretningen af turismeerhvervet post-corona, arbejder Wonderful Copenhagen på at udvikle en ny vision og strategi for turismen i 2030, med fokus på at skabe bredere værdi for både borgere og samfundet.
En dannelsesstrategi omsat til virkelighed på Greve Gymnasium
Gymnasiernes opgave er under forandring. Bæredygtighed i bred forstand er blevet et omdrejningspunkt for dannelsesopgaven omkring både mental sundhed og klima. På Greve Gymnasium mærkede man behovet for at øge fokus på den grønne omstilling.