Greve Gymnasium

En dannelsesstrategi omsat til virkelighed

Gymnasiernes opgave er under forandring. Bæredygtighed i bred forstand er blevet et omdrejningspunkt for dannelsesopgaven omkring både mental sundhed og klima. På Greve Gymnasium mærkede man behovet for at øge fokus på den grønne omstilling.

Kunde
Greve Gymnasium
Kundekontakt
Mette Trangbæk, Rektor
Fokus
Udvikling og realisering af strategi
Vi har været ovenud glade for samarbejdet og oplever at have fået en strategi, som giver både mening og retning og som har opbakning og medejerskab i organisationen.
Mette Trangbæk, Rektor, Greve Gymnasium

UDFORDRING

Gymnasiernes opgave er under forandring. Bæredygtighed i bred forstand er blevet et omdrejningspunkt for dannelsesopgaven omkring både mentalsundhed og klima. På Greve Gymnasium mærkede man behovet for at øge fokus på den grønne omstilling, med gymnasiets egne udledninger og at få verdensmålene ind i flere fag. Samtidigt oplevede man nye generationers ønsker til moderne undervisningsformer og en åbenhed for samarbejde med det omkringliggendesamfund.

LØSNING

Greve Gymnasium tog fat i den nye dannelsesopgave i udviklingen af deres nye femårige strategi sammen med bestyrelse, ledelse, lærere, elever og eksterne aktører. Strategiens tre nøgleord blev styrende mantra for gymnasiet; Viden– Lyst – Mod.

Derefter blev der sat otte teams af lærere, elever og ledere, til at arbejde med udvalgte indsatser i strategien hen over et skolehalvår. Tilgangen var udforskende og nytænkende og skubbede alle teams til at prøve noget nyt af, der omsatte strategiens ambitioner.

RESULTAT

Strategien har sat fælles retning for gymnasiet, samtidigt med at den har styrket gymnasiets fokus på samskabende udvikling. Det er nu en fast del af årshjulet at arbejde konkret og afprøvende med udvalgte strategiske områder, hvor både ledelse, lærere og elever er med. Det har styrket brugen af gymnasiets strategiske organ ’Strategiske Forum’ og rollefordelingen i gymnasiets ledelse. Særligt det at eleverne var med i alle elementer i strategiprocessen, har skabt energi og handlekraft. Strategiarbejdet er dermed blevet en anledning til øget elevengagement og samtidig at række ud mod lokalsamfundet og invitere dem ind i udviklingen. Af igangsatte initiativer kan fremhæves en årlig verdensmålsdag, et nyt introforløb om medborgerskab og fokus på læringsformer og partnerskaber i undervisningen.

Skal vi ta' en snak?

Kontakt vores konsulent

Cases

Se flere cases

Bedre ungeinddragelse i den kommunale ungeindsats gennem bedre datadeling med de unge
De kommunale ungeindsatser (KUI) står over for udfordringen med at forstå de unges digitale behov og ønsker, mens de arbejder på at hjælpe dem med at finde job eller uddannelse.
Wonderful Copenhagen: Hvad skal turismen udvikle sig hen imod i 2030?
Efter genopretningen af turismeerhvervet post-corona, arbejder Wonderful Copenhagen på at udvikle en ny vision og strategi for turismen i 2030, med fokus på at skabe bredere værdi for både borgere og samfundet.
Lead time blev reduceret fra 10 til 3 uger i Novo Nordisk
I Novo Nordisk Diabetes Finished Products, Manufacturing Development (ManDev), var opgaven at støtte de globale fabrikker i at effektivisere og skabe nye produktløsninger.