Novo Nordisk

Lead time blev reduceret fra 10 til 3 uger

I Novo Nordisk Diabetes Finished Products, Manufacturing Development (ManDev), var opgaven at støtte de globale fabrikker i at effektivisere og skabe nye produktløsninger.

Kunde
Novo Nordisk
Kundekontakt
Henrik Fylking-Nielsen, Corporate Vice President
Fokus
Strategirealisering

UDFORDRING

I Novo Nordisk Diabetes Finished Products, Manufacturing Development (ManDev), var opgaven at støtte de globale fabrikker i at effektivisere og skabe nye produktløsninger. Organisationen havde behov for et fornyet og samlet strategisk fokus, der kunne medvirke til at mobilisere de ca. 500 medarbejdere og ledere i samarbejde med interne kunder og nøgleinteressenter.

LØSNING

I et indledende og intensivt arbejde definerede ledelsen et overordnet fokus, som blev fulgt op af interviews med nøglekunder og interessenter. På baggrund af indsigterne herfra satte organisationen gang i en række højt prioriterede tværgående strategiske initiativer, og allokerede tværgående teams til at realisere dem. For at skabe ny viden, nye vinkler, ejerskab og resultater definerede 40 mellemledere i samarbejde med deres teams og afdelinger yderligere 40 lokale initiativer, der alle var koblet til den overordnede strategi. Disse initiativer blev realiseret på 100 dages action tracks.

RESULTAT

Strategiske initiativer, der før tog lang tid at realisere, kunne nu realiseres langt hurtigere via en samlet og strategisk fokuseret mobilisering. Et konkret eksempel er en reduceret lead time i kvalitetskontrollen fra 10 til 3 uger. Her blev en gruppe på tværs af områderne sat sammen om den klart definerede opgave. Gruppens deltagere gav efter forløbet udtryk for, at de havde løst opgaven med et meget bedre resultat, end de i udgangspunktet troede ville være muligt.

Skal vi ta' en snak?

Kontakt vores konsulent

Cases

Se flere cases

Bedre ungeinddragelse i den kommunale ungeindsats gennem bedre datadeling med de unge
De kommunale ungeindsatser (KUI) står over for udfordringen med at forstå de unges digitale behov og ønsker, mens de arbejder på at hjælpe dem med at finde job eller uddannelse.
Wonderful Copenhagen: Hvad skal turismen udvikle sig hen imod i 2030?
Efter genopretningen af turismeerhvervet post-corona, arbejder Wonderful Copenhagen på at udvikle en ny vision og strategi for turismen i 2030, med fokus på at skabe bredere værdi for både borgere og samfundet.
En dannelsesstrategi omsat til virkelighed på Greve Gymnasium
Gymnasiernes opgave er under forandring. Bæredygtighed i bred forstand er blevet et omdrejningspunkt for dannelsesopgaven omkring både mental sundhed og klima. På Greve Gymnasium mærkede man behovet for at øge fokus på den grønne omstilling.