Kommunernes Landsforening (KL)

Bedre ungeinddragelse i den kommunale ungeindsats gennem bedre datadeling med de unge

De kommunale ungeindsatser (KUI) står over for udfordringen med at forstå de unges digitale behov og ønsker, mens de arbejder på at hjælpe dem med at finde job eller uddannelse.

Kunde
Kommunernes Landsforening (KL)
Kundekontakt
Ursula Dybmose, Programleder EUK & Ellen Sveistrup Dahl, Chefkonsulent, Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik
Fokus
Analyse og ungeinddragelse

Udfordring 

Omkring 43.000 unge mellem 15-25 år er hverken i job eller uddannelse, hvilket leder til dårlige trivsel og begrænset fodfæste i samfundslivet. Det er de kommunale ungeindsatser (KUI), på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet der har ansvaret for at få de unge i job eller uddannelse, med mange aktører i spil – bl.a., psykiatri, uddannelsesinstitutioner, praktiksteder m.v. KL ønsker at skabe et vidensgrundlag for digitaliseringspotentialet i ungeindsatsen. Der er begrænset indsigt i de unges ønsker og behov for digital understøttelse og deling af data med dem. 

 

Løsning 

Resonans har været rundt i landet og interviewet 39 unge og it-leverandører på ungeområdet. Foruden eksplorative interviews er der afholdt workshops, hvor 26 medarbejdere på tværs af fagområder har været i direkte dialog med de unge og drøftet idéer til bedre datadeling og digital udnyttelse. 

Projektet er mundet ud i en analyse med anbefalinger til, hvordan ungeindsatsen kan understøttes bedre digitalt. Bl.a. med fokus på fleksibelt samtykke, at de unge kun har én plan, og at de bliver involveret i eget forløb og får påmindelser, når de har aftaler. 

 

Resultat 

Kommunerne får med analysen inspiration til, hvordan datadeling med de unge kan sikre involvering og engagement i deres eget forløb ud fra deres behov, sådan at de forhåbentlig kan komme varigt i job eller uddannelse. Der er udarbejdet fire ungepersonaprofiler, der kan bruges til bedre at kunne støtte de unge i deres behov. 

Læs KL’s egen omtale og download analysen

Udvalgte citater fra de unge

”Jeg vidste ikke, at der var en uddannelsesvejleder tilknyttet mig, som kan hjælpe mig med at komme i gang med en uddannelse”
”Jeg får ikke besked hvis min sagsbehandler går på barsel eller stopper”
”Min kontaktperson bankede på døren mens jeg var i bad – jeg havde glemt aftalen.”
”Kunne gøres smartere gennem en app med overblik”
”Det var først da min kontaktperson forklarede indkaldelsen på to linjer i en sms, at jeg forstod, hvad det handlede om”
”Der er ikke lagt en plan fx 5 skridt. Jeg ved ikke hvornår og hvordan.”
”Ønske om at det var nemt at finde et overblik, hvor man kan se sine aftale og have mulighed for at gå dybere ind i det, hvis man har behov”
”Jeg har en jobkonsulent, der lytter til mig, selvom jeg har urimelige krav.”

Cases

Se flere cases

Wonderful Copenhagen: Hvad skal turismen udvikle sig hen imod i 2030?
Efter genopretningen af turismeerhvervet post-corona, arbejder Wonderful Copenhagen på at udvikle en ny vision og strategi for turismen i 2030, med fokus på at skabe bredere værdi for både borgere og samfundet.
En dannelsesstrategi omsat til virkelighed på Greve Gymnasium
Gymnasiernes opgave er under forandring. Bæredygtighed i bred forstand er blevet et omdrejningspunkt for dannelsesopgaven omkring både mental sundhed og klima. På Greve Gymnasium mærkede man behovet for at øge fokus på den grønne omstilling.
Lead time blev reduceret fra 10 til 3 uger i Novo Nordisk
I Novo Nordisk Diabetes Finished Products, Manufacturing Development (ManDev), var opgaven at støtte de globale fabrikker i at effektivisere og skabe nye produktløsninger.