Landsbyggefonden

Procesværktøjskasse til entydig ledelse i boligsociale helhedsplaner

Styring, strategisk ledelse, samarbejde og innovation. Vi har sammen med Roskilde Universitet og Naboskaber.dk for Landsbyggefonden udviklet værktøjer til at understøtte entydig ledelse i boligsociale indsatser.

Kunde
Landsbyggefonden
Kundekontakt
Landsbyggefonden
Fokus
Velfærdsudvikling

UDFORDRING

Manglende entydig ledelse i boligsociale helhedsplaner har skabt behovet for udvikling af værktøjer, der kan støtte bestyrelser i at blive strategisk arbejdende og realisere deres målsætninger og visioner.

Entydig Ledelse er et tiltag som Landsbyggefonden har iværksat. Med Entydig Ledelse er det Landsbyggefondens hensigt, at de nye bestyrelser har fokus på en mere entydig organisering og ledelsesstruktur, en klar rolle-, opgave- og kompetencefordeling i hele styringskæden samt fælles målsætninger på tværs af organisationer og op og ned i styringskæden. Entydig Ledelse skal især sikres gennem nedsættelsen af stærke og strategisk tænkende boligsociale bestyrelser. Bestyrelserne består af beslutningsdygtige repræsentanter fra kommune og boligorganisationer som har to vigtigehovedopgaver:

 

1.   At skærpe den ledelsesmæssige opmærksomhed på de boligsociale indsatser, herunder fremdrift og styring af de boligsociale indsatser

2.   At sikre strategisk styring og udvikling af boligområdet

LØSNING

I samarbejde med Roskilde Universitet og Naboskaber.dk har Resonans udviklet en procesværktøjskasse til at understøtte Entydig Ledelse i boligsociale indsatser. Projektet har gennem tre casestudier undersøgt, hvilke behov for processtøtte de nye bestyrelser har i deres arbejde med at blive strategisk arbejdende bestyrelser, hvor realisering af strategiske målsætninger og visioner for området og dets sammenhæng til byen, går hånd i hånd.

RESULTAT

En del af udviklingsarbejdets resultat er en bog med en procesværktøjskasse, der fokuserer på fem centrale dimensioner af hvad Entydig Ledelseindebærer af ledelsesdiscipliner: samarbejde, strategisk ledelse, styring, løbende forbedring og innovation. Disse procesværktøjer er målrettet boligsociale bestyrelser og skal hjælpe dem med at styrke deres ledelsesmæssige opmærksomhed på boligsociale indsatser, fremdrift, styring og strategisk udvikling af boligområdet.

Formålet er at skabe stærkere og mere strategiske bestyrelser, der kan arbejde effektivt mod fælles mål og visioner for området og dets sammenhæng til byen.

4 film om entydig ledelse

Som forberedelse til arbejdet med måleinstrumentet or procesværktøjerne har vi lavet fire film, som giver indblik i baggrund, intentioner og erfaringer med entydig ledelse i boligsociale helhedsplaner.

Entydig Ledelse i boligsociale indsatser
Leif Tøiberg, chef fra Landsbyggefonden

Styring og Ledelse
Jacob Torfing, Forsker i offentlig forvaltning


Fælles retning i den lokale indsats- bestyrelsesarbejdet i praksis
Lisbet Lenz, direktør for Velfærd og Undervisning i Ishøj Kommune og Andreas Damm, formand for boligselskabet AAB
Kick-Off – at etablere bestyrelsen og få den til at leve
Lisbet Lenz, direktør for Velfærd og Undervisning i Ishøj Kommune og Andreas Damm, formand for boligselskabet AAB

Skal vi ta' en snak?

Kontakt vores konsulent

Cases

Se flere cases

Bedre ungeinddragelse i den kommunale ungeindsats gennem bedre datadeling med de unge
De kommunale ungeindsatser (KUI) står over for udfordringen med at forstå de unges digitale behov og ønsker, mens de arbejder på at hjælpe dem med at finde job eller uddannelse.
Wonderful Copenhagen: Hvad skal turismen udvikle sig hen imod i 2030?
Efter genopretningen af turismeerhvervet post-corona, arbejder Wonderful Copenhagen på at udvikle en ny vision og strategi for turismen i 2030, med fokus på at skabe bredere værdi for både borgere og samfundet.
En dannelsesstrategi omsat til virkelighed på Greve Gymnasium
Gymnasiernes opgave er under forandring. Bæredygtighed i bred forstand er blevet et omdrejningspunkt for dannelsesopgaven omkring både mental sundhed og klima. På Greve Gymnasium mærkede man behovet for at øge fokus på den grønne omstilling.