Dansk Sygeplejeråd

Øget samspil mellem den individuelle drivkraft og organisatoriske mål i det politiske lederskal i Dansk Sygeplejeråd

Ved at engagere hele organisationen i strategien og definere indsatsområder for de enkelte kontorer, blev der skabt nye samarbejdsprocesser, både internt i organisationen og med brugerne.

Kunde
Dansk Sygeplejeråd
Kundekontakt
Fokus
Samarbejdsprocesser

Udfordring

Det politiske lederskab i Dansk Sygeplejeråd stod overfor udfordringer med at finde en sammenhæng mellem den individuelle drivkraft hos politikerne og organisationens overordnede mål. Der var behov for at udvikle politikerrollen og styrke samspillet mellem det individuelle og kollektive lederskab samt skabe bedre forbindelse mellem lokale politiske enheder og den centrale organisation.

Løsning

Med afsæt i indledende og opsamlende samtaler med den enkelte politiker om personens politiske formål, drivkraft og drømme har vi arbejdet med aktioner til at understøtte både de individuelle og de organisatoriske mål. Ved først at tænke stort om, hvad der kan lade sig gøre, og derefter starte småt i testforløb af aktioner over 100 dage i deltagernes egen hverdag, har politikerne afprøvet konkrete strategiske ledelsesværktøjer til at understøttet de politiske mål om et styrket samspil med medlemmer og tillidsvalgte gennem involverende, handlekraftige og forpligtende fællesskaber.Aktionerne blev udført af deltagerne i deres egen hverdag i mellemrummene mellem de 8 uddannelsesdage, mens vi på uddannelsesdagene drøftede og debatterede de underliggende modeller og mindsets, der skaber lederskab samt de dilemmaer, politikerne møder i praksis.

Nogle af de dilemmafyldte balancer politikerne ofte skal forholde sig til (både i faglige organisationer, kommuner og regioner)

Resultatet

Forløbet har skabt grobund for organisatorisk læring om forståelsen af det politiske lederskab og styrket fælleskabet og sammenhængskraften, samt sat handlinger i gang lokalt til bl.a. at understøtte realiseringen af Dansk Sygeplejeråds strategiske mål og politiske pejlemærker.

Evalueringen af udviklingsforløbet har desuden vist, at samtlige af de 15 deltagere har fået et stort udbytte med vægt på følgende effekt:

  • Mere handlekraft og netværkskompetencer for det politiske lederskab i et organisatorisk perspektiv
  • Styrket lederskab i den enkelte politiske enheder
  • Flere indsatser på tværs i Dansk Sygeplejeråd
  • Øget bevidsthed om den enkeltes gennemslagskraft i fællesskabet
Skal vi ta' en snak?

Kontakt vores konsulent

Cases

Se flere cases

Center for Diabetes og Hjertesygdomme, Københavns Kommune
Styrket tværgående samarbejde i rehabiliteringen skaber værdi for borgerne gennem større fleksibilitet og differentierede tilbud.
Bedre ungeinddragelse i den kommunale ungeindsats gennem bedre datadeling med de unge
De kommunale ungeindsatser (KUI) står over for udfordringen med at forstå de unges digitale behov og ønsker, mens de arbejder på at hjælpe dem med at finde job eller uddannelse.
Wonderful Copenhagen: Hvad skal turismen udvikle sig hen imod i 2030?
Efter genopretningen af turismeerhvervet post-corona, arbejder Wonderful Copenhagen på at udvikle en ny vision og strategi for turismen i 2030, med fokus på at skabe bredere værdi for både borgere og samfundet.