Topsoe

Strategisk kommunikation og bred mobilisering baner vejen for stærk vision og formål

Topsoes topledelse havde gennem flere år fået indikationer fra medarbejdere og ledere via målinger, hvor der bl.a. blev ønsket en mere klar vision og en mere tydelig retning for virksomheden.

Kunde
Topsoe
Kundekontakt
Kim Saaby Hedegaard, CEO, Power-to-X
Fokus
Strategisk ledelse og kommunikation

UDFORDRING

Topsoes topledelse havde gennem flere år fået indikationer fra medarbejdere og ledere via målinger, hvor der bl.a. blev ønsket en mere klar vision og en mere tydelig retning for virksomheden. Samtidig havde topledelsen mange drøftelser om virksomhedens store potentiale i forhold til at bidrage til den grønne omstilling på globalt plan. Visionerne og ambitionerne var der, men var ikke synlige nok i organisationen.

LØSNING

Topledelsen forberedte strategiske kernebudskaber og spørgsmål til organisationen. De blev formidlet og drøftet på en række ”Topsoe Voices Summits”, hvor de forandringer, der lå forude, samtidig blev kommunikeret. Flere hundrede af virksomhedens medarbejdere og ledere på tværs af lande og forretningsområder fik mulighed for at give feedback og stille spørgsmål til topledelsen, som gik i dialog med de ansatte om både potentialer og udfordringer.

RESULTAT

Topsoes ambitiøse vision blev kommunikeret og afstemt i direkte dialog med en bred vifte af virksomhedens ledere og medarbejdere. I den efterfølgende engagementsmåling var der fremgang i de scorer, som omhandlede formål, vision og klar retning. De ansattes input gav toplederne og HR mange idéer til konkrete aktiviteter og strategiske formuleringer, som kunne kobles til den efterfølgende strategirealiseringsproces.

Skal vi ta' en snak?

Kontakt vores konsulent

Cases

Se flere cases

Bedre ungeinddragelse i den kommunale ungeindsats gennem bedre datadeling med de unge
De kommunale ungeindsatser (KUI) står over for udfordringen med at forstå de unges digitale behov og ønsker, mens de arbejder på at hjælpe dem med at finde job eller uddannelse.
Wonderful Copenhagen: Hvad skal turismen udvikle sig hen imod i 2030?
Efter genopretningen af turismeerhvervet post-corona, arbejder Wonderful Copenhagen på at udvikle en ny vision og strategi for turismen i 2030, med fokus på at skabe bredere værdi for både borgere og samfundet.
En dannelsesstrategi omsat til virkelighed på Greve Gymnasium
Gymnasiernes opgave er under forandring. Bæredygtighed i bred forstand er blevet et omdrejningspunkt for dannelsesopgaven omkring både mental sundhed og klima. På Greve Gymnasium mærkede man behovet for at øge fokus på den grønne omstilling.