Holbæk kommune

Knabstrup sætter kurs!

Gennem nye roller, samskabelse og aktionslæring blev der sat gang i handlekraften og lokaludviklingen i landsbyen Knabstrup.

Kunde
Holbæk kommune
Kundekontakt
Line Voltzmann, Projektleder
Fokus
Lokalsamfundsudvikling

Udfordring

Landsbyen Knabstrup stod overfor en udfordrende demografisk udvikling, der krævede et løft af hele lokalområdets udvikling. Holbæk Kommune ønskede at samarbejde med borgerne i Knabstrup for at mobilisere lokale kræfter og sikre fremtidssikring af området. Projektet skulle også skabe en model for samskabelse og lokaludvikling, som kunne inspirere til lignende indsatser i andre lokalområder.

Løsning

Gennem workshops, borgergrupper og et aktionslæringsforløb samarbejdede 50 borgere, politikere og kommunale medarbejdere om at udvikle seks forskellige udviklingsprojekter i Knabstrup. Aktionslæringsforløbet byggede på Resonans' model for velfærdsudvikling og styrkebaseret tilgang. De seks borgergrupper arbejdede parallelt med at udvikle og drive projekter indenfor områder som trafik, børneliv, naboskab, fritid, bosætning og branding.

Resultat

Gennem projektet blev seks konkrete projekter søsat, som styrkede lokalsamfundet i Knabstrup i samarbejde mellem borgere, kommune og lokalepolitikere. Deltagerne fik et kompetenceløft i at samskabe, arbejde styrkebaseret og mobilisere, og kommunalpolitikerne blev styrket i det interaktive politiske lederskab. Der blev skabt nye relationer og forbindelser mellem borgerne i Knabstrup, hvilket styrkede fællesskabet, naboskabet og lokaludviklingen, samt forholdet til kommunens administration og politikere. Projektet førte til udviklingen af en håndgribelig og testet model for fremtidige særlige indsatser i Holbæk Kommune, som skal organiseres og samskabes mellem kommunens administration, lokale politikere og borgere.

”Det fedeste i projektet har været, at vi har været bragt sammen i tre forskellige roller: som borger, kommunal ansat og politiker. Jeg troede sådan set på metoden i forvejen, men nu har jeg også oplevet, at det virker. Det er både mere effektivt og giver bedre løsninger, når alle tre parter sidder om det samme bord og i fællesskab arbejder hele processen igennem.”

– Jan Fjordbak, formand for Knabstrup Lokalforum
Skal vi ta' en snak?

Kontakt vores konsulent

Cases

Se flere cases

Bedre ungeinddragelse i den kommunale ungeindsats gennem bedre datadeling med de unge
De kommunale ungeindsatser (KUI) står over for udfordringen med at forstå de unges digitale behov og ønsker, mens de arbejder på at hjælpe dem med at finde job eller uddannelse.
Wonderful Copenhagen: Hvad skal turismen udvikle sig hen imod i 2030?
Efter genopretningen af turismeerhvervet post-corona, arbejder Wonderful Copenhagen på at udvikle en ny vision og strategi for turismen i 2030, med fokus på at skabe bredere værdi for både borgere og samfundet.
En dannelsesstrategi omsat til virkelighed på Greve Gymnasium
Gymnasiernes opgave er under forandring. Bæredygtighed i bred forstand er blevet et omdrejningspunkt for dannelsesopgaven omkring både mental sundhed og klima. På Greve Gymnasium mærkede man behovet for at øge fokus på den grønne omstilling.