Frederiksberg Kommune

Samskabelsespiloter og nye fællesskaber

Frederiksberg Kommune satte i deres strategi, Frederiksbergstrategien, kommunens komplekse velfærdsudfordringer i centrum.

Kunde
Frederiksberg Kommune
Kundekontakt
Torben Kjærgaard, Daværende kommunaldirektør
Fokus
Strategirealisering

UDFORDRING

Frederiksberg Kommune satte i deres strategi, Frederiksbergstrategien, kommunens komplekse velfærdsudfordringer i centrum. Kommunen havde udfordringer med udsatte boligområder, grænsesøgende unge, ensomme ældre og sårbare familier, og valgte derfor i det strategiske udviklingsarbejde at sætte fokus på at skabe nye byrum og sammen med borgerne udvikle fremtidens innovative og bæredygtige velfærdsløsninger.

LØSNING

I erkendelse af, at ingen faglighed alene kan løse store komplekse udfordringer, gik kommunens fagprofessionelle på tværs af fagområder sammen om at invitere borgere, foreninger og lokale aktører med til at udvikle nye løsninger. 100 kommunalt ansatte blev trænet til ‘samskabelsespiloter’, som i hverdagseksperimenter og sammen med borgere og eksterne aktører kunne udvikle og afprøve nye løsninger.

RESULTAT

Hverdagseksperimenterne banede vejen for en helhedsorienteret indsats i forhold til kriminalitetstruede unge i Lindevangskvarteret på Frederiksberg. Her blev tilliden mellem de unge og kvarterets øvrige beboere og myndighederne styrket, og der blev på tværs af generationer skabt nye fællesskaber for ensomme ældre. Kommunen satte også gang i et formidlingsnetværk bestående af lokale kulturaktører og målgruppekendere med henblik på at bygge bro mellem udsatte familier og byens mange kulturtilbud.

Skal vi ta' en snak?

Kontakt vores konsulent

Cases

Se flere cases

Center for Diabetes og Hjertesygdomme, Københavns Kommune
Styrket tværgående samarbejde i rehabiliteringen skaber værdi for borgerne gennem større fleksibilitet og differentierede tilbud.
Bedre ungeinddragelse i den kommunale ungeindsats gennem bedre datadeling med de unge
De kommunale ungeindsatser (KUI) står over for udfordringen med at forstå de unges digitale behov og ønsker, mens de arbejder på at hjælpe dem med at finde job eller uddannelse.
Wonderful Copenhagen: Hvad skal turismen udvikle sig hen imod i 2030?
Efter genopretningen af turismeerhvervet post-corona, arbejder Wonderful Copenhagen på at udvikle en ny vision og strategi for turismen i 2030, med fokus på at skabe bredere værdi for både borgere og samfundet.