Frederiksberg Kommune

Samskabelsespiloter og nye fællesskaber

Frederiksberg Kommune satte i deres strategi, Frederiksbergstrategien, kommunens komplekse velfærdsudfordringer i centrum.

Kunde
Frederiksberg Kommune
Kundekontakt
Torben Kjærgaard, Daværende kommunaldirektør
Fokus
Strategirealisering

UDFORDRING

Frederiksberg Kommune satte i deres strategi, Frederiksbergstrategien, kommunens komplekse velfærdsudfordringer i centrum. Kommunen havde udfordringer med udsatte boligområder, grænsesøgende unge, ensomme ældre og sårbare familier, og valgte derfor i det strategiske udviklingsarbejde at sætte fokus på at skabe nye byrum og sammen med borgerne udvikle fremtidens innovative og bæredygtige velfærdsløsninger.

LØSNING

I erkendelse af, at ingen faglighed alene kan løse store komplekse udfordringer, gik kommunens fagprofessionelle på tværs af fagområder sammen om at invitere borgere, foreninger og lokale aktører med til at udvikle nye løsninger. 100 kommunalt ansatte blev trænet til ‘samskabelsespiloter’, som i hverdagseksperimenter og sammen med borgere og eksterne aktører kunne udvikle og afprøve nye løsninger.

RESULTAT

Hverdagseksperimenterne banede vejen for en helhedsorienteret indsats i forhold til kriminalitetstruede unge i Lindevangskvarteret på Frederiksberg. Her blev tilliden mellem de unge og kvarterets øvrige beboere og myndighederne styrket, og der blev på tværs af generationer skabt nye fællesskaber for ensomme ældre. Kommunen satte også gang i et formidlingsnetværk bestående af lokale kulturaktører og målgruppekendere med henblik på at bygge bro mellem udsatte familier og byens mange kulturtilbud.

Skal vi ta' en snak?

Kontakt vores konsulent

Cases

Se flere cases

Wonderful Copenhagen: Hvad skal turismen udvikle sig hen imod i 2030?
Efter genopretningen af turismeerhvervet post-corona, arbejder Wonderful Copenhagen på at udvikle en ny vision og strategi for turismen i 2030, med fokus på at skabe bredere værdi for både borgere og samfundet.
En dannelsesstrategi omsat til virkelighed på Greve Gymnasium
Gymnasiernes opgave er under forandring. Bæredygtighed i bred forstand er blevet et omdrejningspunkt for dannelsesopgaven omkring både mental sundhed og klima. På Greve Gymnasium mærkede man behovet for at øge fokus på den grønne omstilling.
Lead time blev reduceret fra 10 til 3 uger i Novo Nordisk
I Novo Nordisk Diabetes Finished Products, Manufacturing Development (ManDev), var opgaven at støtte de globale fabrikker i at effektivisere og skabe nye produktløsninger.