Wonderful Copenhagen

Hvad skal turismen udvikle sig hen imod i 2030?

Efter genopretningen af turismeerhvervet post-corona, arbejder Wonderful Copenhagen på at udvikle en ny vision og strategi for turismen i 2030, med fokus på at skabe bredere værdi for både borgere og samfundet.

Kunde
Wonderful Copenhagen
Kundekontakt
Runa Sabroe, udviklingsdirektør
Fokus
Visions- og strategiudvikling

UDFORDRING

Efter at turismeerhvervet er blevet genoprettet efter corona, er det tid til at geare branchen til fremtiden. Wonderful Copenhagen er derfor i gang med at udvikle en ny vision og strategi for turismen i 2030. En strategi, der skal svare på, hvordan turismen leverer en bredere værdiskabelse og skabe endnu mere social, kulturel og miljømæssig værdi for både borgere og det danske samfund.

LØSNING

Vi har i Resonans understøttet udviklingsprocessen ved at indsamle og analysere input fra alle aktører omkring turismen: borgere, politikere, erhvervs- og kulturaktører, nationale og lokale interessenter samt bestyrelse, ledere og medarbejdere fra Wonderful Copenhagen. Vi har afholdt fokusgrupper, workshops og været ude på gade og stræder og tale med borgerne om, hvordan de oplever turismen i hverdagen? Og hvilke fremtidsperspektiver, de har for turismeudviklingen?

RESULTAT

Resultatet af den omfattende indsamlingsproces er et stærkt strategisk fundament for den endelige visionsformulering og de udvalgte strategiske mål. En styrke ved Wonderful Copenhagens grundige og brede indsigtsindsamling er, at analysen tydeligt viste et fælles mønstre i, hvad turismen skal udvikle sig hen imod i 2030.

Skal vi ta' en snak?

Kontakt vores konsulent

Cases

Se flere cases

En dannelsesstrategi omsat til virkelighed på Greve Gymnasium
Gymnasiernes opgave er under forandring. Bæredygtighed i bred forstand er blevet et omdrejningspunkt for dannelsesopgaven omkring både mental sundhed og klima. På Greve Gymnasium mærkede man behovet for at øge fokus på den grønne omstilling.
Lead time blev reduceret fra 10 til 3 uger i Novo Nordisk
I Novo Nordisk Diabetes Finished Products, Manufacturing Development (ManDev), var opgaven at støtte de globale fabrikker i at effektivisere og skabe nye produktløsninger.
Mere bæredygtig Smukfest gennem partnerskaber
Smukfest har fokus på bæredygtighed og ønsker fremadrettet, at bæredygtighed bliver en del af Smuk-DNA. Mange gode initiativer er allerede i gang, men på affalds- og genbrugsområdet er der behov for en øget indsats.