Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune: Fællesskaber og flere idrætstimer

Nordfyns Kommune ønskede at mobilisere hele organisationen i arbejdet med vision og strategier. Man var optaget af dialog på tværs af organisatoriske siloer og af at styrke samarbejdet om strategirealiseringen.

Kunde
Nordfyns Kommune
Kundekontakt
Morten Volmer Pedersen, Kommunaldirektør
Fokus
Strategirealisering

UDFORDRING

Nordfyns Kommune ønskede at mobilisere hele organisationen i arbejdet med vision og strategier. Man var optaget af dialog på tværs af organisatoriske siloer og af at styrke samarbejdet om strategirealiseringen i en dynamisk proces mellem det politiske, det administrative og det faglige ledelsesmæssige niveau.

LØSNING

Organisationen testede i konkrete prøvehandlinger den strategiske retning. Prøvehandlingerne blev drevet af kommunale ledere i samspil med borgere og lokalsamfund og satte eksempelvis fokus på nye samarbejder mellem folkeskolelærere og sundhedsfaglige medarbejdere om at forbedre trivsel, læring og sundhed. I en prøvehandling på folkeskolens område fokuserede man på at mindske overvægten blandt børn og satte derfor gang i flere bevægelsesaktiviteter med høj puls. I prøvehandlingerne oplevede politikere, direktører og ledere, at det er muligt at mobilisere fælles engagement og stor handlekraft i fællesskab.

RESULTAT

Kommunen eksperimenterede med at sætte fire ekstra idrætstimer på skemaet. Ungerådet og Seniorrådet udviklede sammen et idékatalog med idéer til fællesskaber på tværs af generationer. Kommunen udviklede en helhedsorienteret sagsbehandling med fokus på tidlig opsporing af udsatte børn i daginstitutioner, og forskellige borgergrupper kom med idéer til kommunen baseret på deres erfaringer med livet på Nordfyn.

Skal vi ta' en snak?

Kontakt vores konsulent

Cases

Se flere cases

Bedre ungeinddragelse i den kommunale ungeindsats gennem bedre datadeling med de unge
De kommunale ungeindsatser (KUI) står over for udfordringen med at forstå de unges digitale behov og ønsker, mens de arbejder på at hjælpe dem med at finde job eller uddannelse.
Wonderful Copenhagen: Hvad skal turismen udvikle sig hen imod i 2030?
Efter genopretningen af turismeerhvervet post-corona, arbejder Wonderful Copenhagen på at udvikle en ny vision og strategi for turismen i 2030, med fokus på at skabe bredere værdi for både borgere og samfundet.
En dannelsesstrategi omsat til virkelighed på Greve Gymnasium
Gymnasiernes opgave er under forandring. Bæredygtighed i bred forstand er blevet et omdrejningspunkt for dannelsesopgaven omkring både mental sundhed og klima. På Greve Gymnasium mærkede man behovet for at øge fokus på den grønne omstilling.