Artikler & bøger

Inspiration til strategi og ledelse der virker...

Indsigt og aktuelle perspektiver på strategi og ledelse fra vores 20 års erfaring med at udfordre hvad organisationer og dem omkring dem er i stand til.

Artikler

Dyk ned i vores artikelunivers

Coronakrisen baner vejen for nye samarbejdsformer og fornyet lederskab

Læringskurven er stejl for alle i disse uger. Både medarbejdere og ledere yder en helt utrolig indsats og tager kæmpe ansvar. I den offentlige sektor kæmpes der for at redde menneskeliv og holde velfærdssamfundets vitale funktioner i gang.

Luk kunderne ind i maskinrummet

Vores velfærdssamfund er under pres, og der er hårdt brug for, at vi sammen gentænker måden, vi har indrettet velfærdssystemet på. Der har aldrig været et større behov end nu for at tænke nyt og skabe nye veje til velfærd, hvis vi skal sikre sammenhængskraften.

Når borgerne driver udviklingen i Korinth og Haastrup på Fyn

Hvordan driver borgerne i en landsby – og ikke alene eksterne eksperter – strategisk langsigtet udvikling? Flere landsbyer på Fyn er i gang at skabe forandringer og prøvehandlinger, der føder ind i den fremtidige udviklingsplan.

Tid til midtvejscheck af det politiske lederskab?

Halvvejs inde i den kommunale- og regionale valgperiode er politikerne i færd med at finde løsninger til komplekse samfundsudfordringer. Det kalder på politisk lederskab, hvor man tør gennemføre et midtvejseftersyn, ligesom man har gjort i Guldborgsund Kommune.

At lykkes i nye fællesskaber

De fleste virksomheder, offentlige organisationer, frivillige osv., er ved at indse, at de må gå sammen med andre om at finde løsningerne. Der foregår nærmest en disruption af måden vi samarbejder på tværs. Måden vi har gjort det på indtil videre er ikke nok.

Unge er innovative frontløbere – både på Folkemødet og i din virksomhed

Unge er de fremtidige bærere af demokrati og værdier i vores samfund. Spørgsmålet er om vores nuværende system rent faktisk giver plads til at sætte unge i førersædet, når det kommer til at sikre fremtidens sundhed og trivslen?

Brug Verdensmålene til at gøre en forskel i samfundet og styrke din forretning

Partnere i Resonans Anne-Mette Scheibel og Mikkel Ejsing har interviewet ISS Danmarks adm. direktør Flemming Bendt, som inspirerende fortæller om, hvordan ISS arbejder med FN's verdensmål.

Vækst gennem partnerskaber og designmetoder i Blindes Arbejde

I den socialøkonomiske virksomhed Blindes Arbejde er der fokus på at udvikle forretningen og brandet gennem nye partnerskaber med private virksomheder og møbelproducenter. Gennem et FLOW-projekt har de skabt samarbejder både udadtil og indadtil.

I møder til halsen – benspænd til bedre mødekultur

I denne artikel får du helt konkrete idéer til, hvordan du kan skabe flere møder og styrke mødekulturen i din virksomhed. Artiklen er er skrevet i samarbejde HR-partner og tidligere afdelingsleder i Novo Nordisk, Jacob Ørting.

State of the art om samskabelse: Hvad kræver ledelse af samskabelse og hvad er samskabende ledelse?

Her giver vi et indblik i væsentlige diskussioner om samskabelse. Vi ser på muligheder og påpeger udfordringer ved samskabelse, og du får 3 konkrete pointer og eksempler til at forstå, hvordan arbejdet med samskabelse i øjeblikket folder sig ud.

Måler I på adfærd, når I driver og udvikler organisationen?

Hvordan kan virksomheder, gennem strategiske partnerskaber og tværfagligt samarbejde, bidrage til løsningen af større samfundsmæssige problemstillinger?

Sådan anvendes Ledelseskommissionens anbefalinger i din daglige ledelse

Ledelseskommissionens anbefalinger har sat ledelse på dagsordenen og lagt op til debat. Vi har talt med regionsdirektør i Region Sjælland, Per Bennetsen og kommunaldirektør i Roskilde Kommune og formand for Kommunaldirektørforeningen, Henrik Kolind.

Vidensbank

Vi producerer viden og inspiration der hjælper topledelser, bestyrelser, politikere, medarbejdere og borgere med at lykkedes bedre.

Cases
Private og offentlige cases med indblik i de løsninger og resultater vi har skabt med vores kunder.
Anbefalinger
Hvis strategien skal realiseres har topledelsen en afgørende rolle – men hvilken? I vores anbefalinger til strategirealisering får I en række konkrete råd til, hvordan I gør i praksis.
Toplederinterviews
Få indblik i hvordan topledere i nogle af Danmarks toneangivende organisationer opererer i det daglige med deres strategi.