Toplederinterview

Jonatan Schloss

Direktør, Komponent
”I halvdelen af mit lederliv tænkte jeg, at strategi var varm luft”

Komponent har i deres strategi fokus på at skabe tilbud, der udvikler lokaldemokratiet og gør kommunerne kompetente til at forny velfærden.


Strategi i Komponent

Komponent har i deres strategi fokus på at skabe tilbud, der udvikler lokaldemokratiet og gør kommunerne kompetente til at forny velfærden.

Hvad er den største udfordring i jeres strategirealisering?

Vi har analysen, vi er enige om målet, men det svære er at beskrive, hvordan vi kommer derhen. Her er det vigtigt at fokusere og lave en kortsigtet plan på helt ned til 100 dage. Det er vigtigt for at få oplevelsen af at være kommet i gang. Det skal være konkret og handlingsorienteret. Og så skal planerne ikke laves af topledelsen, men af dem, som skal udføre dem.

Hvad er strategi for dig?

Hvis du gerne vil forandre din organisation, enten fordi der er krise, fordi markedet forandrer sig eller ny teknologi kommer, bliver du nødt til at have en strategi, der fortæller om, hvilken vej vi skal. Der skal være enighed om et mål. Og det mål skal beskrive, hvordan vi gør noget andet, end vi gør i dag.

Hvordan leder du strategirealiseringen?

Min rolle er at forholde mig til de lokale (100-dages) planer, godkende og udfordre dem i forhold til retningen. Derefter bruger jeg tid på at tage rundt og tale med de ansvarlige for de forskellige initiativer om, hvordan det går. Jeg skaber dialoger og opmærksomhed om fremskridt og udfordringer i forhold til at handle på strategien. Topledere skal selv bruge meget tid på strategiarbejdet, og budskabet til mellemlederne skal være det samme. Hvis man ikke vil det, så er det bedre at lade være.

Toplederinterviews

Se flere toplederinterviews

Nordfyns Kommune, Morten Volmer Pedersen
Med afsæt i kommunens Vision 2021 stilles skarpt på følgende udfordringer, som kommunen står over for de kommende år. Nemlig, Velfærd, Vækst og Grøn omstilling.
Esbjerg Kommune, Rikke Vestergaard
I realiseringen af strategien inddrages hele organisationen, borgere og aktører omkring kommunen i indsatser med fokus på konkret handling og en eksperimenterende tilgang.
Fadata, Liselotte Munk
Det kræver en helt ny agil organiseringsform i mindre teams, hvor beslutningskraft er lagt ud til eksperter og lokale ledere.