Artiklen er oprindeligt bragt i Børsen Ledelse
Mikkel Ejsing
Partner, Resonans A/S
Nanna Hebsgaard
Partner, Resonans A/S

Måler I på adfærd, når I driver og udvikler organisationen?

Alt for ofte sættes projekter og udviklingstiltag i gang i organisationer og virksomheder uden en klar bevidsthed om hvilken adfærd der skal realisere forandringen. Det stigende fokus på effektbaseret- og værdibaseret styring sætter i højere grad slutbrugerne (kunder, borgere og brugere) i centrum for målingen af diverse udviklingstiltag og projekters værdiskabelse og resultat. Det er ganske fint at spørge kunderne, borgerne og brugerne om hvad de synes om forandringerne, men der er en fare for at stirre sig blind på slutproduktet, uden at arbejde struktureret med indsamling af viden om, hvilken adfærd der reelt fører til forandringerne. Det kan være adfærd hos såvel kunder, borgere, medarbejdere, ledere og øvrige interessenter i forandringsprocesser og projekter.


Når der måles på adfærd påvirker det adfærden i retning af den forandring man ønsker. Det der fokuseres på bliver styrket, og det bidrager i sig selv til at skabe retning og resultater. Derfor bliver det afgørende at finde ud af, hvilken type adfærd der skal gives yderligere fokus ved at måle på det. Og mens man bevæger sig mod målet, skal der være fokus på at måle på adfærden som ligger til grund for slutproduktet. Processen frem mod resultaterne er afgørende for at skabe fremdrift.


I denne artikel giver partnere i Resonans, Mikkel Ejsing og Nanna Hebsgaard, sammen med Ask Gielfeldt fra Peopleway, indblik i, hvordan en datadrevet tilgang kan være vejen frem for adfærdsmåling i organisationer.


Ofte findes en lang række af barrierer, der er med til at sætte en stopper for adfærdsændring. For at disse barrierer kan nedbrydes, er det nødvendigt, at topledelsen er involverede i forløbet og sikrer det det ledelsesmæssige fokus, samtidig med at de mobiliserer de relevante personer i og omkring systemet.


I artiklen præsenteres tre konkrete bud på, hvordan man kan indhente konkrete data på adfærd, og hvordan disse kan kobles til forventninger om værdi og målsætninger for forandringsindsatser. I overskrifter lyder buddene:

  1. Målnedbrydning og alignment
  2. Kvantificér
  3. Skab et “driver diagram for effektfuld adfærd”


Datadrevet ledelse af adfærd
kan betragtes som fællesnævneren for de tre nævnte trin og reelt gøre det muligt at vi med statsministerens ord “ikke kun kører længere på literen, men også hurtigere”.

Vidensbank

Flere artikler

Vi skriver artikler der kan hjælpe topledelser, bestyrelser, medarbejdere, borgere og erhvervsaktører med at lykkedes bedre - både sammen og hver for sig.

Kære medarbejder: Bland dig i strategiarbejdet
Medarbejderne spiller en afgørende og central rolle i strategiarbejdet på arbejdspladsen. Deres aktive deltagelse og engagement er afgørende for at sikre at strategien ikke blot forbliver på ledelsens bord, men bliver et fælles anliggende.
Står du som topleder selv i vejen for at strategien realiseres?
Pygmalion-effekten eller Rosenthaleffekten beskriver det psykologiske fænomen, at jo større tro på og positive forventninger man har til et menneske, desto bedre fungerer de – det modsatte gør sig også gældende!
Inspiration

Få seneste nyt om strategirealisering

Vil du gerne følge med i de seneste trends og udviklinger indenfor strategirealisering, så er vores LinkedIn-side det rette sted for dig.

Besøg os på LinkedIn