Artiklen er oprindeligt braft i Væksthus for Ledelse
Anne-Mette Scheibel
Partner, Resonans A/S
Nanna Hebsgaard
Partner, Resonans A/S

Ledelse af samskabelse: Fra visioner til effekt

Hvad er den største udfordring, din organisation står overfor lige nu? Er det en udfordring, som I kan løse alene, eller kræver det, at I bringer forskellige aktører sammen?

I denne artikel giver vi 6 råd til, hvordan I kan lykkes med samskabelse, og hvordan du som leder bringer din organisation fra vision til effekt.

I februar 2017 åbnede den nationale Samskabelsesbevægelse i Folketingets Fællessal med fantastisk energi og engagement. Der var bred opbakning til behovet for at samskabe fremtidens velfærdssamfund på tværs af sektorer og klassiske skel. På dagen havde vi samlet politikere fra folketinget, regioner og kommuner samt topchefer fra stat, kommuner, uddannelsessektoren, NGO’er og det private erhvervsliv. Undervejs fik vi indblik i den nødvendige effekt af samskabelse i form af 4 borgeres konkrete oplevelser af nyttige initiativer på tværs af civilsamfund, offentlig og privat sektor som ung, som flygtning, som ældre og som iværksætter. Motivation for at skabe flere samskabende handlinger med værdi og effekt i fremover var høj. Det samme var den i Samskabelsesarenaen på Folkemødet 2017 nogle måneder efter, hvor vi sammen med 20 medarrangører og et hav af engagerede deltagere skabte løsningsforslag på konkrete velfærdsproblemstillinger. Men hvordan kommer du som leder i gang med at understøtte jeres visioner i praksis gennem samskabelse? Læs videre og få 6 af vores bedste råd.

1. Find erfaringerne og forstør gennem styrkerne

For det første er det vigtigt ikke at lukke potentialerne for samskabelse ned ved at sige: ”Det gør vi allerede”. I stedet skal du som leder være nysgerrig på detaljerne i det, I allerede gør godt. Hvornår lykkes I med samskabelse? Hvorfor? Og hvordan kan I forstørre og træne jeres samskabelsesmuskler gennem de gode eksempler? Når I ikke lykkes med samskabelse, hvad skyldes det så? Og hvordan kan I bruge jeres styrker til at accelerere på de områder, hvor I er udfordrede?

2. Mobiliser helheden og skab ligeværdige og mange forskellige deltagelsesmuligheder

Som leder er du allerede stærk i at mobilisere dine medarbejderes ressourcer. Samskabelse stiller krav om en bredere mobilisering i forhold til den opgave eller udfordring som skal løses, fordi opgaven er kompleks og derfor bedst løses ved at koble ressourcer og interesser i og omkring din organisation. Hvis du fx er leder af en børnehave eller skole, så kan du være nysgerrig på, hvilke skjulte skatte, der er i dit nærområde. Skjulte skatte eller potentialer som kan være medspillere i arbejdet med jeres kerneopgave. Eksempelvis er der typisk masser af muligheder for læring og udvikling for børnene på en lokal restaurant ifht. madlavning, hygiejne og det at drive forretning, om lokalhistorie på det lokale bibliotek og plejecenter, hvor generationsmøderne samtidig giver en fantastisk livsglæde for både børn og ældre. Derudover er der store potentialer for folkeskolen i at invitere erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og foreninger ind ifht. at åbne skolen op og sikre både interesse og fornyelse af fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

3. Husk at virkeligheden vinder og skab forstyrrelser udefra og ind

De fleste ledere har gennem årene arbejdet med nytænkning og innovation – og de erfaringer, som du har opbygget med at forstyrre jeres organisation er guld værd til at forstærke samskabelsen. Det at forstyrre gennem et ude-fra-ind-blik fx via interviews med borgere, brugere og samarbejdspartnere er en fantastisk kraft i og samtidig en forudsætning for en samskabelsesproces, da udfordringer og potentialer pludselig bliver meget synlige og konkrete for hele organisationen. Det er afgørende, at du som leder af en samskabelsesproces netop understøtter en fornyet og fælles problemforståelse, så I ikke blot inviterer ind til udvikling omkring et internt defineret tema.

4. Forbind kræfterne og facilitér igangsættelsen

Samskabelse kræver, at du som leder ikke styrer processen, men at du derimod understøtter, at de mange ressourcer og lokale kræfter bliver forbundet. Ledelse af samskabelse er i høj grad et spørgsmål om facilitering af en åben proces, hvor mange aktører skal have mulighed for at deltage, definere og realisere. Det vil sige, at du som leder af samskabelse skal bruge dine evner til at stille spørgsmål og motivere fællesskabet til at tage ansvar.

5. Fokuser på det tværgående og udfordrende

Det er vigtigt, at du sætter din store viden i spil fx omkring jeres strategiske og faglige udfordringer, således at du er med til at fokusere og prioritere ifht., hvor samskabelse er et relevant greb? Samskabelse er jo bestemt ikke svaret på alt – men ofte på de udfordringer som går på tværs, som er komplekse – og som vi ikke allerede løser eksemplarisk gennem hverdagens drift.

6. Tænk stort og start småt – og vurder effekten

Samskabelse kan hurtigt vokse sig til en stor opgave, da der er mange samarbejdspartnere, som er spændende at koble sammen om den fælles opgave. Det er dog vigtigt – at tænke stort og starte småt således at processen ikke kommer til at fylde for meget ifht det, I ønsker at opnå. Effekten for det I ønsker at opnå skal dermed være i centrum fra start. Konkret har vi gode erfaringer med at arbejde eksperimenterende med samskabelse og drage læring ud af afgrænsede afprøvende handlinger. Effekten eller værdien vurderes og måles på forskellige niveauer og for forskellige interessenter, ved både at have fokus på den oplevede effekt blandt borgerne og de tilsigtede og utilsigtede virkninger.

Tema: Samskabelse

Er samskabelse ikke bare et andet ord for samarbejde på tværs? Nej. Samarbejde på tværs er en forudsætning for samskabelse.

Samskabelse kræver et ude-fra-ind perspektiv. Det vil sige, at borgere, brugere, foreninger, virksomheder eller andre samarbejdspartnere deltager som ligeværdige medskabere af velfærd, vækst eller til løsning af de komplekse udfordringer, som er i centrum. Det er dermed ikke den offentlige organisation, der definerer afsættet alene. Det sker i en åben proces, hvor de mange perspektiver folder problem og potentialer ud.

Derfor er tværgående samarbejde ikke lig med samskabelse, men derimod en afgørende forudsætning for at få samskabelse til at lykkes, da de komplekse udfordringer typisk går på tværs af fagligheder.

Hvad betyder samskabelse, og hvad er forudsætningerne for at lykkes?

Læs mere i Manifest for samskabelse, som RUC og Resonans har taget initiativ til at udvikle sammen med 40 organisationer.

Læs manifest for samskabelse

De 7 principper for Den Nationale Samskabelsesbevægelse:

#1 Vær med til at medskabe nye veje til velfærd på tværs af sektorer

#2 Vær med til at løse samfundsproblemer og udfordre vanetænkningen i nye fællesskaber

#3 Vær med i et ligeværdigt samarbejde, hvor alle bringer viden og ideer ind

#4 Vær med til at øge den kollektive handlekraft gennem aktiv deltagelse

#5 Vær med til at skabe offentlig værdi gennem mobilisering af en mangfoldighed af ideer og ressourcer

#6 Vær med til at skabe målbare effekter gennem konkrete samhandlinger

#7 Vær ambassadør for samskabelse ved at dele viden og erfaringer

Vidensbank

Flere artikler

Vi skriver artikler der kan hjælpe topledelser, bestyrelser, medarbejdere, borgere og erhvervsaktører med at lykkedes bedre - både sammen og hver for sig.

Find og forstør: Nye og lovende tiltag ved hjælp af spurtevaluering
Det er en god ide at finde og forstørre det, der virker iden offentlige sektor. Så kan andre lære af det og få inspiration til nytænkning. Men vi skal være så sikre som muligt på, at det, vi har fundet, har en positiv effekt.
Politikerforum: Christiansborg burde have tillidsrepræsentanter til at sikre ordentlige arbejdsvilkår for politikerne
Der er masser af vilde problemer, som kalder på politisk lederskab, hvor politikere sætter en tydelig retning og anviser gode og kreative løsninger. Men hvordan sikrer vi, at vores folkevalgte politikere brænder igennem uden at brænde ud
Kære medarbejder: Bland dig i strategiarbejdet
Medarbejderne spiller en afgørende og central rolle i strategiarbejdet på arbejdspladsen. Deres aktive deltagelse og engagement er afgørende for at sikre at strategien ikke blot forbliver på ledelsens bord, men bliver et fælles anliggende.
Inspiration

Få seneste nyt om strategirealisering

Vil du gerne følge med i de seneste trends og udviklinger indenfor strategirealisering, så er vores LinkedIn-side det rette sted for dig.

Besøg os på LinkedIn