Artiklen er oprindeligt bragt i Børsen Ledelse
Mikkel Ejsing
Partner, Resonans A/S

Agilitet rimer på stabilitet

Ny undersøgelse: Ægte agile virksomheder er både dynamiske og stabile på én gang.

Her får du et veldokumenteret bud på, hvordan din virksomhed og organisation bliver mere agil, samtidig med at den bevarer stabiliteten og dermed fodfæstet.

Agilitet. Vi støder på begrebet her, der og alle vegne i øjeblikket, og hvis du ikke allerede har hørt om det, så kommer du helt sikkert til det. Agilitet er en efterspurgt tilstand i de danske virksomheder, og det med god grund. For agilitet er pt. et af de bedste svar på, hvordan vi med succes forholder os til og agerer i de massive forandringer, som følger med disruption, digitalisering og alle de andre spændende, men også potentielt truende profetier om fremtidens vilkår for erhvervslivet. Og dermed for den hverdag og virkelighed, du og din virksomhed eller organisation står midt i.

I en ganske læseværdig artikel har konsulenthuset McKinsey beskrevet, hvad det kræver af en organisation eller enhed at være agil. Med en solid databaseret tilgang har de undersøgt og fastslået, at agilitet kræver både dynamiske og stabile praksisser (på engelsk kaldet practices). Dynamiske praksisser muliggør hurtig respons og tilpasning. Stabile praksisser sikrer kontinuitet og forudsigelighed og er rygraden i virksomheden.

Dynamiske og stabile praksisser spiller sammen på kryds og tværs overalt i virksomheder og organisationer, og i dette krydsfelt opstår der fire overordnede kategorier, som kan bruges til at beskrive den enkelte enhed i organisationen. Med engelske begreber kategoriserer McKinsey de fire typer som hhv. Agile, “Start-up“, Bureaucratic og Trapped, og de er kendetegnet ved følgende med vores oversættelse:

  • Agil: Høj på både dynamiske og stabile praksisser
  • Start-up: Høj på dynamiske og lav på stabile praksisser
  • Bureaukratisk: Lav på dynamiske og høj på stabile praksisser
  • Fastlåst: Lav på både dynamiske og stabile praksisser


Det, der adskiller de agile fra de andre typer, kommer an på udgangspunktet. McKinsey angiver på baggrund af deres analyser nogle specifikke veje mod det mere agile. Med udgangspunkt i de anbefalinger fremhæver partner og seniorkonsulent i Resonans, Mikkel Ejsing, i denne artikel i Børsen Ledelse de af anbefalingerne, som han finder mest relevante set i lyset af de udfordringer, vi oplever og arbejder med i danske virksomheder for tiden.

Læs mere

Læs med, find jeres udgangspunkt, og få Mikkel Ejsings bedste bud på, hvordan I bliver (endnu) mere agile.

Læs artiklen online

Hent artiklen som PDF

Vidensbank

Flere artikler

Vi skriver artikler der kan hjælpe topledelser, bestyrelser, medarbejdere, borgere og erhvervsaktører med at lykkedes bedre - både sammen og hver for sig.

Find og forstør: Nye og lovende tiltag ved hjælp af spurtevaluering
Det er en god ide at finde og forstørre det, der virker iden offentlige sektor. Så kan andre lære af det og få inspiration til nytænkning. Men vi skal være så sikre som muligt på, at det, vi har fundet, har en positiv effekt.
Politikerforum: Christiansborg burde have tillidsrepræsentanter til at sikre ordentlige arbejdsvilkår for politikerne
Der er masser af vilde problemer, som kalder på politisk lederskab, hvor politikere sætter en tydelig retning og anviser gode og kreative løsninger. Men hvordan sikrer vi, at vores folkevalgte politikere brænder igennem uden at brænde ud
Kære medarbejder: Bland dig i strategiarbejdet
Medarbejderne spiller en afgørende og central rolle i strategiarbejdet på arbejdspladsen. Deres aktive deltagelse og engagement er afgørende for at sikre at strategien ikke blot forbliver på ledelsens bord, men bliver et fælles anliggende.
Inspiration

Få seneste nyt om strategirealisering

Vil du gerne følge med i de seneste trends og udviklinger indenfor strategirealisering, så er vores LinkedIn-side det rette sted for dig.

Besøg os på LinkedIn