Aktuelle koncepter

Jura som en del af ledelsesarbejdet

At være offentlig leder er at have et job, hvor jura fylder meget, og hvor forventningerne – fra den politiske ledelse, topledelse og borgere, foreninger og virksomheder - er, at lederen har styr på den.

At være offentlig leder er at have et job, hvor jura fylder meget, og hvor forventningerne – fra den politiske ledelse, topledelse og borgere, foreninger og virksomheder - er, at lederen har styr på den.

Samtidig vil den offentlige leder ofte opleve, at lederen skal opfylde modsatrettede krav. Fagligheden skal være på plads, opgaveløsningen skal være inden for budgettet, borgerne skal inddrages, der skal digitaliseres. Og det skal være lovligt. Alt sammen på en gang.

Særligt juraen kan indimellem opleves som et benspænd for alt det andet, en offentlig leder også skal lykkes med. Løsningen for nogen bliver at lukke øjnene og håbe, at det går godt. Men hvad hvis jura ikke var et benspænd, men en hjælp for lederen til at løse sine opgaver?

Inspiration til program (2-3 timer)

Hvorfor jura er vigtigt og samtidig svært

  • Velkomst og indledende dialog, faciliteret af Anne-Mette Scheibel


De juridiske rammebetingelser og handlemulighederne for lederen   

  • Inspirationsoplæg med fokus på drift, sagsbehandling, økonomi eller medarbejderne v. Britt Vonger  


Samspillet mellem jura og ledelse

  • Interviewproces med 1-3 ledere fra organisationen med forskellige vinkler på deres oplevelse og med ekspertinput fra Britt Vonger


Det fremadrettede arbejde med jura  

  • Refleksionsøvelse blandt lederne: Hvad tager jeg med? Hvor er mine juridiske opmærksomhedspunkter? Hvad skal styrkes? Hvordan kan organisationen i fællesskab styrke det?


Opsamlende dialog i plenum

  • Koblinger til ledernes refleksioner og afsluttende perspektiveringer.

Udbytte af inspirationsmødet

Styrket faglig viden og refleksioner om vigtigheden af de juridiske opmærksomhedspunkter og muligheder i den offentlige ledelsesrolle

Fælles sprog om muligheder, dilemmaer og opfølgningsbehov i en tværgående ledergruppe på 20-50 ledere eller ledere på tværs af organisationer.

Er det noget for jer?

Kontakt os

Vi skræddersyer altid vores koncepter så det matcher jeres behov.
Kontakt os hvis I vil høre mere.

Anne-Mette Scheibel
Partner, Resonans A/S

Anne-Mette Scheibel er partner i Resonans. Hun har i 15 år arbejdet som konsulent i den offentlige sektor i KL og Resonans med at få omsat komplekse rammer til nyttige handlinger praksis.

Britt Vonger
Forfatter til bogen 'Jura for offentlige ledere'

Britt Vonger har i mange år skrevet bøger og undervist i juridiske emner ved siden af sit arbejde som juridisk chefkonsulent i Gentofte Kommune og tidligere KL. Hun er optaget af, hvordan ledere og andre faggrupper end jurister kan opleve arbejdet med jura meningsfuldt og lettilgængeligt.

Vores proces

Every mind into the game!

Traditionelle ledelses- og organiseringsmodeller understøtter ofte ikke de ambitioner, der ligger i vision og strategi. Der skal noget andet og mere til for at lykkes i dag og i fremtiden. Der er behov for mere fleksible organiseringsformer, grænsekrydsende samarbejde, ledelse og handlinger, der går på tværs af sektorer og skaber nye partnerskaber.

Vi udfordrer vores kunder, både offentlige og private, ift. at bringe deres kunder, brugere, borgere, bestyrelser og politiske aktører ind i både udviklingen og realiseringen af visioner og strategier. Det skaber nye idéer på tværs og sikrer det nødvendige og altafgørende ejerskab, der er forudsætningen for handlekraft og acceleration af resultatskabelsen. Every mind into the game!

I Resonans bidrager vi via vores tilgang og samarbejde med vores kunder og partnere til løsninger på vilde komplekse problemer som fx mangel på arbejdskraft, den grønne omstilling og ulighed i sundhed og mistrivsel.