Thomas Gedde Højland
Direktør & Partner, Resonans A/S

Tænk stort og start småt – når strategien skal realiseres!

Kvaliteten af de strategier vi møder, i både offentlige og private organisationer er markant bedre, end den vi så for bare nogle få år siden. Vi oplever strategierne er ambitiøse, og at de forholder eksplicit til de forandringer der sker i omverdenen. Samtidig er de ofte meget tydelige på, hvad der er af behov for at holde fast i, aflære og tillære for at lykkes. Det er meget tydeligt, at der ligger et grundigt arbejde bag strategierne, og ofte et arbejde der har involveret medarbejderne, kunder, brugere og interessenter i at formulere retningen.

Der hvor vi stadig oplever, at rigtig mange organisationer er udfordret, er på at få strategien omsat i praksis og reelt begynde på de forandringer og de handlinger, der vil medføre realisering af de strategiske ambitioner. Hvorfor er det så vanskeligt for så mange?

Strategierne er stadig ofte formuleret med et 3-5-årigt perspektiv og ofte i nogle relativt brede vendinger. Det er mere undtagelsen end reglen, at vi ser den overordnede strategi brudt ned i konkrete målsætninger, som der er taget ejerskab for de rigtige steder i organisationen. Det er bekymrende nok også sådan, at mange i organisationen slet ikke kender strategien. Måske kendes overskriften på strategien. Men ikke hovedelementer i indholdet. Strategien er lagt, men vi ved ikke, hvor vi har lagt den!


At realisere en strategi kræver prioritering, fokus, insisteren og vedholdenhed, og at man konstant udfordrer sig selv og sin organisation på at gøre, i stedet for at tale. Meget strategirealisering bliver talt ihjel, og det kan opbygge en passivitet i organisationen, som kan være enormt svær at håndtere.

Som den yderst succesfulde grundlægger og CEO for Southwest Airlines Herb Kelleher engang sagde, da han blev spurgt om deres strategi. “Hell yes… we have a strategic plan… it’s called doing things!”

En 2020-strategi har en lang tidshorisont, og som medarbejder kunne man sige, “hvorfor skal vi allerede i gang med det nu, jeg har jo masser at se til allerede”. Men det er netop her at prioritering, fokus og insisteren kommer ind i billedet, for det handler om at komme i gang med at gøre noget, som Herb Kelleher siger.

Det handler altså med andre ord om, hvordan du som leder kan skabe en fokuseret og koordineret indsats, der accelererer strategirealiseringen og skaber brobygning mellem den overordnede strategi og hverdagens konkrete handlinger. Det er først når de enkelte ledere og medarbejdere oplever en reel fremgang ift. meningsfuldt strategisk arbejde, at bolden begynder at rulle for alvor. Hjælp dem med at skabe forudsætningerne for at det kan ske.

Insistér på realisering og handling

En måde at starte på er fx at igangsætte 100-dages strategirealiseringsforløb, hvor de enkelte teams/afdelinger/enheder selv identificerer en højt prioriteret strategisk målsætning med udgangspunkt i den overordnede strategi, som de sammen vil arbejde på de næste 100-dage.

Følgende kan være en guideline til at udvælge målsætningen…

• Målsætningen skal være koblet til de vigtigste strategiske målsætninger i den overordnede strategi – tjek om den er det, ellers er det en ommer!

• Målsætningen skal være tæt forbundet til hverdagens opgaver og praksis

• Målsætningen skal give mulighed for at medarbejderne, og meget gerne kunder og brugere kan engagere sig i arbejdet

Når arbejdet på 100-dages træningsbanen foregår, kan der arbejdes fokuseret og intensivt med bl.a. feedback koblet til 100-dages forløbet internt mellem ledere/medarbejdere og medarbejdere i mellem og mellem organisation og interessenter. Hvad fungerer? Hvad lykkes vi med? Hvor er der udfordringer? Hvem kan hjælpe? Hvad er næste skridt osv.

Formålet bliver simultant at begynde realiseringen af strategien samtidig med, at der bliver opbygget forandrings- og handlekompetence i organisationen. Det at fokusere på løbende fremgang undervejs fx på daglige eller ugentlige sprintmøder i en fokuseret 100-dages periode, vil sikre fælles læring og forståelse for, hvordan det at skabe strategiske resultater sammen faktisk er ret sjovt og udviklende.

Kender du og dine lederkolleger din virksomhedsstrategi i dybden? Og hvad ville du kunne nå at realisere på 100 dage?

Det handler om at tænke stort, og starte småt!

Er jeres organisation klar til at tænke stort og starte småt?

Kontakt direktør og partner Thomas Gedde Højland på (+45) 22 41 96 11 eller tgh@resonans.dk, hvis I kan se værdien i at få realiseret jeres strategi og samtidig opbygge både forandrings- og handlekompetence bredt i organisationen.

Vidensbank

Flere artikler

Vi skriver artikler der kan hjælpe topledelser, bestyrelser, medarbejdere, borgere og erhvervsaktører med at lykkedes bedre - både sammen og hver for sig.

Find og forstør: Nye og lovende tiltag ved hjælp af spurtevaluering
Det er en god ide at finde og forstørre det, der virker iden offentlige sektor. Så kan andre lære af det og få inspiration til nytænkning. Men vi skal være så sikre som muligt på, at det, vi har fundet, har en positiv effekt.
Politikerforum: Christiansborg burde have tillidsrepræsentanter til at sikre ordentlige arbejdsvilkår for politikerne
Der er masser af vilde problemer, som kalder på politisk lederskab, hvor politikere sætter en tydelig retning og anviser gode og kreative løsninger. Men hvordan sikrer vi, at vores folkevalgte politikere brænder igennem uden at brænde ud
Kære medarbejder: Bland dig i strategiarbejdet
Medarbejderne spiller en afgørende og central rolle i strategiarbejdet på arbejdspladsen. Deres aktive deltagelse og engagement er afgørende for at sikre at strategien ikke blot forbliver på ledelsens bord, men bliver et fælles anliggende.
Inspiration

Få seneste nyt om strategirealisering

Vil du gerne følge med i de seneste trends og udviklinger indenfor strategirealisering, så er vores LinkedIn-side det rette sted for dig.

Besøg os på LinkedIn