Artiklen er oprindeligt bragt i Børsen Ledelse
Mikkel Ejsing
Partner, Resonans A/S

Find og Forstør det, der virker – når strategien skal realiseres!

Jeres strategi er en drøm. Drømmen om, hvordan virksomhedens mission og vision kan føres ud i livet hen over en periode. Hvis du kigger godt efter og stiller de rette spørgsmål, så vil du sandsynligvis blive opmærksom på en god og en dårlig nyhed. Den gode nyhed er, at drømmen allerede eksisterer i glimt i nutiden. Strategien er sandsynligvis allerede ved at blive udlevet i større eller mindre grad. Den dårlige nyhed er, at det er der ingen eller kun få, som overhovedet bemærker, endsige taler om. Og dermed mister jeres strategirealisering en del af den energi, som kan få strategien til at leve endnu stærkere i virksomheden. Men det er der heldigvis råd for.

At finde eksempler på, hvordan strategien allerede udleves, og forstørre det yderligere, kan være en uvurderlig energikilde og kan indeholde afgørende viden om virksomheden. Hvis du har prøvet det, så ved du, hvad jeg taler om, og har sikkert lyst til mere. Hvis du ikke har oplevet det, så prøv at stille nogle af spørgsmålene i denne artikel, og se hvad det fører til.

Mod den ønskede fremtid

Men lad os begynde der, hvor mange strategirealiseringsprojekter starter. I står ved nu-punktet og kigger frem mod den ønskede fremtid. Og så begynder vi at stille de nødvendige og svære spørgsmål. Hvordan kommer vi fra nu til den fremtid vi ønsker? Hvad skal vi gøre for at komme derhen? Hvilke skridt skal vi tage? Og det er her I skal være varsomme. For de efterfølgende spørgsmål kan være livgivende eller dræbende.

Vi oplever ofte, at de spørgsmål, der følger efter fokuserer meget ensidigt på, hvad vi mangler, eller hvad vi har gjort forkert indtil nu. Disse spørgsmål er bestemt vigtige og kan føre til afgørende samtaler om, hvad I skal lave om. Det er trods alt en forandringsproces I er gang med. Men risikoen for nedadgående spiraler er også til stede, hvis I ikke er opmærksomme på at styre udenom forklaringer, som begynder at placere skyld, og dermed ansvar for at handle anderledes hos nogle få personer – ofte andre end jer selv. Denne udfordring er velkendt, og kræver dygtig ledelse. Kunsten er ofte at give plads til frustrationerne, og så få vendt dialogen til de konstruktive og fremadrettede dialoger. Værktøjerne til dette fortjener en artikel for sig selv.

Jeres strategi er en drøm. Den gode nyhed er, at drømmen allerede eksisterer i glimt i nutiden. Den dårlige nyhed er, at ingen bemærker eller taler om det. Og så mister strategirealiseringen pusten. Men det er der heldigvis råd for.

Fremtiden er her allerede

Når samtalerne om alt det, der mangler, har fået den plads det skal, begynder vi ofte at stille nye typer af spørgsmål, som drejer samtalen i en ny retning. Her er eksempler på nogle af spørgsmålene.

 • Kan I nævne eksempler på, at I allerede er i gang med at realisere dele af strategien?
 • Hvor lykkes I allerede nu med at gøre de ting, som denne del af strategien drejer sig om?
 • Hvor kan I spore fremgang på dette område? Hvordan fornemmer i dette?
 • Hvordan kan disse gode eksempler på realisering af jeres strategi danne grobund for en yderligere acceleration af strategien?
 • Hvordan kan I dele disse erfaringer med andre i virksomheden?

En interessant ting er, at denne type spørgsmål kan virke meget udfordrende for nogle. Hvis dialogen om strategien har gået på, at vi overhovedet ikke er i mål, og vi lykkes slet ikke, kan det opleves næsten provokerende at blive spurgt om disse ting. Det er en forstyrrelse, og det skal times rigtigt. Men det kan i den grad også være en befrielse. Når den første skepsis har lagt sig og dialogen begynder, kan samtaler affødt af denne type spørgsmål have en nærmest magisk virkning på en ledergruppe, en afdeling eller på et tværgående møde.

Bed aldrig nogen om at være positive.

Find og Forstør Effekten kan være magisk, men er også et tveægget sværd. De senere års fokus på positivitet har ført til den misforståelse, at man kan løse problemer ved at være positiv. Det er meget uhensigtsmæssigt at bede en frustreret person om at være positiv, og dybest set respektløst. Giv plads til negativitet, for det rummer også en stærk energi. Find ønsket bag frustrationen, og begynd at udforske det sammen. Og først derefter kan Find og Forstør spørgsmålene anvendes.

Find og Forstør kan være magisk, men er også et tveægget sværd. Giv plads til negativitet, for det rummer en stærk energi. Men find også ønsket bag frustrationen, og begynd at udforske det sammen. Først derefter kan Find og Forstør-spørgsmålene anvendes.

Vi kæmper mod vores hjernes tendens til at se fejl og mangler først

Motivation omkring jeres strategi kommer ikke af sig selv. Motivationen kommer i høj grad gennem en fornemmelse af at der er fremgang på områder, som er afgørende for det arbejde, som ledere og medarbejdere udfører hver dag, og som bringer værdi ud til kunderne. Den fremgang kan spores, og nogle gange sker det spontant. Men ofte skal det hjælpes på vej af ledere, som har et balanceret mindset, hvor de lægger til både det, der ikke fungerer godt nok, og det som rent faktisk fungerer rigtig godt. Vi ved fra forskning i hjernen og vores måde at tænke og træffe beslutninger, at vi er fedtet ind i det, der kaldes negativitets-bias. Altså en tendens til først at se det farlige, fejlbehæftede og mangelfulde. En overlevelsesmekanisme, som sikrer at vi opdager livstruende situationer eller mønstre før det er for sent.

Prøv at bemærke din egen negativitets-bias. Den er stærk, selv om du opfatter dig selv som en positiv person. Hvordan tror du så, negativitets-bias er hos din mest skeptiske medarbejder? Du kan gøre nogle grundlæggende ting som leder for at bringe din og andres fokus hen på de ting, som fungerer.

 • Erkend din egen negativitets-bias og begynd at studere den.
 • Lyt til samtaler om problemer, og forsøg at høre ønsket bag frustrationen
 • Bemærk situationer, hændelser eller samtaler, som kan bekræfte at jeres strategi virker efter hensigten, og at realiseringen af jeres strategi er (delvist) på sporet.
 • Stil spørgsmål om, hvad der bevæger sig i den rigtige retning (på trods af eventuelle vanskeligheder og modgang)
 • Sæt ord på det, når du ser det. Giv feedback, eller nævn det, når andre gør ting, som peger i den rigtige retning. (Gør det gerne nedtonet, men tydeligt)
 • Forvent ikke altid det perfekte eller succes. Små glimt at den ønskede fremtid, eller begyndelser på noget, som kan vokse sig større, kan være kimen til senere succes eller opfyldelsen af ambitiøse mål.

Få bålet til at blusse op igen

Find og Forstør er et delikat værktøj for sig som leder, hvis du har fået lyst til at prøve kræfter med det (eller gøre endnu mere af det, som du gør i forvejen). Jeg sammenligner det nogle gange med at finde svage gløder i et bål fra dagen før, og så forsigtigt puste og tilføre nye kviste, så du efter et stykke intensivt og målrettet arbejde står med blussende bål igen. Det kan være besværligt, frustrerende og kræve tålmodighed og nærvær. Men at dømme efter nogle af de reaktioner vi ser og de resultater, som det i sidste ende kan medføre, så vil jeg mene, at Find og Forstør er værd at fokusere på, når I skal tale om realiseringen af jeres strategi. Og dybest set på mange andre områder af din dagligdag som leder.

Og det bedste af det hele er, at du gør det sandsynligvis allerede!

Vi hjælper gerne med at stille de rigtige spørgsmål.

Sæt skub i strategirealiseringen med Find & Forstør-princippet. Har I brug for hjælp, så bidrager vi naturligvis gerne med både faglig sparring og facilitering. Kontakt partner og seniorkonsulent Mikkel Ejsing på (+45) 28 80 40 01 eller me@resonans.dk, hvis vi sammen skal omsætte de gode eksempler til energi, viden og forandring.

Vidensbank

Flere artikler

Vi skriver artikler der kan hjælpe topledelser, bestyrelser, medarbejdere, borgere og erhvervsaktører med at lykkedes bedre - både sammen og hver for sig.

Find og forstør: Nye og lovende tiltag ved hjælp af spurtevaluering
Det er en god ide at finde og forstørre det, der virker iden offentlige sektor. Så kan andre lære af det og få inspiration til nytænkning. Men vi skal være så sikre som muligt på, at det, vi har fundet, har en positiv effekt.
Politikerforum: Christiansborg burde have tillidsrepræsentanter til at sikre ordentlige arbejdsvilkår for politikerne
Der er masser af vilde problemer, som kalder på politisk lederskab, hvor politikere sætter en tydelig retning og anviser gode og kreative løsninger. Men hvordan sikrer vi, at vores folkevalgte politikere brænder igennem uden at brænde ud
Kære medarbejder: Bland dig i strategiarbejdet
Medarbejderne spiller en afgørende og central rolle i strategiarbejdet på arbejdspladsen. Deres aktive deltagelse og engagement er afgørende for at sikre at strategien ikke blot forbliver på ledelsens bord, men bliver et fælles anliggende.
Inspiration

Få seneste nyt om strategirealisering

Vil du gerne følge med i de seneste trends og udviklinger indenfor strategirealisering, så er vores LinkedIn-side det rette sted for dig.

Besøg os på LinkedIn