Artiklen er oprindeligt bragt i Børsen Ledelse
Anne-Mette Scheibel
Partner, Resonans A/S

Unge er innovative frontløbere – både på Folkemødet og i din virksomhed

Unge er de fremtidige bærere af demokrati og værdier i vores samfund. Spørgsmålet er om vores nuværende system rent faktisk giver plads til at sætte unge i førersædet, når det kommer til at sikre fremtidens sundhed og trivslen?

Gennem ungedrevne processer før og under folkemødet håber vi at være med til at forstyrre den politiske selvopfattelse af fremtidens sundhedsløsninger og vise veje til nye former for partnerskaber. Det at involvere unge kan bidrage med innovative perspektiver både om samfundsudfordringer, men også som kreative forstyrrelser i din virksomhed. I denne artikel kan du læse om unge som drivkræfter af vores fælles sundhedsudfordringer, og hvordan unge konkret kan inviteres ind via etnografiske og ideudviklende metoder i din virksomhed. Læs hele artiklen på Børsen Ledelse eller hent den som PDF herunder.

Unge som drivkræfter for fremtidens sundhed

Folkemødet på Bornholm nærmer sig – og vi er i Resonans i fuld gang med forberedelserne sammen med vores 10 medarrangører. Vi tager afsæt i det Opråb om Danskerne Sundhed og de 12 anbefalinger, som blev udviklet på sidste års Folkemøde i Samskabelsesarenaen. Igen i år ønsker vi at forstyrre det velkendte folkemødeformat, der er kendetegnet af klassiske paneldebatter a 45 minutter med 5-6 kendte og etablerede “magtpositioner”, hvor involveringen af teltets deltagere er begrænset til få spørgsmål til sidst.

Folkemødet har i år samlet fokus på FN’s Verdensmål – og vi har i teltet Samskabelsesarenaen fokus på samskabelsen om trivsel og sundhed (mål 3) bl.a. via partnerskaber (mål 17). Både internationalt og nationalt er sundhedsudfordringen stor. Hvis vi ser tilbage på den nationale sundhedsmåling fra sidste år, var optimismen ikke stor. Tallene viste, at vi er sundhedsmæssigt udfordret af voksende overvægt, stigende udfordringer med mental sundhed og social ulighed i sundhed.

Regeringen har lagt op til en sundhedsreform, og sundhed er uden tvivl et vigtigt tema – også i den kommende valgkamp. I den forbindelse ser vi et behov for, at politikere, fagprofessionelle, regioner, ministerier, kommuner, fonde og interesseorganisationer tager de store lyttelapper på og kigger i retning af en vigtig målgruppe – nemlig den danske ungdom. Sammen med ungdomsorganisationerne GAME, IMCC og Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har vi derfor fokus på at få den unge generation til at udfordre vores vanetænkning om sundhed. Vi vil bede et bredt udsnit af danske unge om at komme med deres perspektiver på, hvordan vi gør det danske samfund endnu sundere under temaet “Unge skaber Danmarks sundhed”

“Hver eneste dag bidrager unge fra alle afkroge af det danske samfund til at skabe innovative hverdagsløsninger på globale udfordringer. Det er evident, at det er unge, der holder fremtiden i hænderne, og derfor er det helt indlysende, at det også er unge, der skal være med til at forme den.” – Laura Bendix Pedersen, Projektkoordinator, GAME

Unges stemmer tæller

Unge viser med deres store aktuelle engagement i klimadagsordenen, hvor hurtigt de kan mobiliseres og skabe opmærksomhed på en dagsorden. Det er forståeligt, at et fremtidsorienteret tema som klima er en dagsorden, hvor unge har en gennemtrængende stemme. Men nutidens unge har holdninger til Verdensmålene og bør ikke kun blive hørt og involveret i de dagsordner, hvor de selv råber højest.

Unge er de fremtidige bærere af demokrati og værdier i vores samfund. Spørgsmålet er om vores nuværende system rent faktisk giver plads til at sætte unge i førersædet, når det kommer til at sikre fremtidens sundhed og trivslen? Vi synes, der er plads til forbedring.

“Det er på tide, at unge inddrages i den offentlige debat på en meningsfyldt måde. Ikke for de unges skyld, men for alles skyld. Vi lever i en verden, hvor udviklingen går så hurtigt, at vi har brug for al den hjælp, vi kan få. At udelukke en stor befolkningsgruppe alene pga. deres alder er uforsvarligt. Specielt når det er denne gruppe, der skal bære fremtidsbyrden af beslutningerne taget i dag.” – Julie Lauritzen, Forperson, IMCC

Unge som en del af løsningen

Det er unges livsverden og forståelser, der skal være udgangspunkt for dialogen og løsningerne i teltet. De er eksperterne på fremtidens sundhed. Forud for workshoppen, svarer 100 unge digitalt på forskellige spørgsmål om sundhed: Hvad er de vigtigste sundhedsudfordringer og hvilken betydning har det i deres liv?

På selve dagen inviteres 30 unge til at deltage i en workshop i samskabelsesteltet. Deltagerne vil være bredt repræsenteret med repræsentanter fra 10 forskellige interesse- og ungdomsorganisationer. I processen op til og under Folkemødet vil vi i tråd med det tværgående princip i FN’s verdensmål “leaving no-one behind” involvere så bred en ungegruppe som muligt, så vi sikrer, at også unge, der oplever udfordringer i forhold til trivsel og sundhed i hverdagen bliver hørt.

“Unge har masser af ideer og gåpåmod i forhold til at fremme sundheden i skolen, i familien og generelt i samfundet. Hvis vi udnytter det potentiale, så har vi et meget bedre afsæt for at udvikle bæredygtige løsninger. Unge skal derfor ses som en del af løsningen på nutidens sundhedsproblemer – og ikke kun som en del af problemet.” – Bjarne Bruun Jensen, professor, SDCC

Hvordan kan det at involvere de unge bruges i din virksomhed?

Hvis vi ikke ses på Folkemødet – håber vi, at du alligevel kan inspireres til at involvere unge på nye måder i din organisation. Udover klima- og sundhedsdagsordenen er unge utrolige stærke i det digitale felt samt i forhold til nye former for sociale fællesskaber. Eksempelvis kan unge bidrage til:

  • At I får ærlige og forstyrrende virkelighedsbilleder ind udefra – unge er ofte superbrugere af visse typer af produkter og ydelser.
  • Kreativ konceptudvikling gennem ideudviklingsprocesser og problemløsning – unges “filtre” af “plejer” fylder mindre, mens deres blik på potentialer og drømme fylder mere.

Læs om konkrete greb til at komme i gang med at involvere unge i artiklen.

Denne artikel er blevet skrevet i et samarbejde mellem Resonans, IMCC, SDCC og GAME. Ungdomsarrangementet på Folkemødet finder sted torsdag den 13. juni kl. 14.30-16.30 i teltet Samskabelsesarenaen.

Læs artiklen online

Hent artiklen som PDF

Fakta

11 arrangører – Steno Diabetes Center Copenhagen, Steno Diabetes Center Sjælland, Sund By Netværket, Forebyggelseslaboratoriet, Fredericia Kommune, Friluftsrådet, Dansk Selskab for Folkesundhed, Den internationale studenterorganisation IMCC, Gadeidrætsorganisationen GAME, Assembly Voting og Resonans – er gået sammen på tværs for at sætte fokus på nye veje til sundhed via de unge som drivkræfter, nye former for fællesskaber og nye typer af partnerskaber. Mød os på Folkemødet i Samskabelsesarenaen i Danchells Anlæg plads A9 og se mere her.

Vidensbank

Flere artikler

Vi skriver artikler der kan hjælpe topledelser, bestyrelser, medarbejdere, borgere og erhvervsaktører med at lykkedes bedre - både sammen og hver for sig.

Find og forstør: Nye og lovende tiltag ved hjælp af spurtevaluering
Det er en god ide at finde og forstørre det, der virker iden offentlige sektor. Så kan andre lære af det og få inspiration til nytænkning. Men vi skal være så sikre som muligt på, at det, vi har fundet, har en positiv effekt.
Politikerforum: Christiansborg burde have tillidsrepræsentanter til at sikre ordentlige arbejdsvilkår for politikerne
Der er masser af vilde problemer, som kalder på politisk lederskab, hvor politikere sætter en tydelig retning og anviser gode og kreative løsninger. Men hvordan sikrer vi, at vores folkevalgte politikere brænder igennem uden at brænde ud
Kære medarbejder: Bland dig i strategiarbejdet
Medarbejderne spiller en afgørende og central rolle i strategiarbejdet på arbejdspladsen. Deres aktive deltagelse og engagement er afgørende for at sikre at strategien ikke blot forbliver på ledelsens bord, men bliver et fælles anliggende.
Inspiration

Få seneste nyt om strategirealisering

Vil du gerne følge med i de seneste trends og udviklinger indenfor strategirealisering, så er vores LinkedIn-side det rette sted for dig.

Besøg os på LinkedIn