Artiklen er oprindeligt bragt i Børsen Ledelse
Nanna Hebsgaard
Partner, Resonans A/S
Anne-Mette Scheibel
Partner, Resonans A/S

Tre offentlige styrkepositioner – og hvad private ledere kan lære af dem

Lær nye ledelsesveje af de offentlige og politiske ledere

Mange kommunalpolitikere samt offentlige og politiske ledere arbejder hver dag reflekteret og eksperimenterende med at imødekomme udfordringer. Det gør mange private ledere og organisationer heldigvis også, men særligt på tre områder står offentlige og politiske ledere ekstra stærkt.

Med potentielle shitstorms og kriser, er der ingen virksomhed der kan føle sig sikker på at gå fri. Men virkeligheden rummer også store muligheder for de virksomheder og ledere, der hurtigst har modet til at innovere, skabe og realisere deres strategiske ambitioner på helt nye måder. Dem, der bryder med det lineære, gentænker ledelses- og samarbejdsmodeller og mobiliserer bredt, formår at fremtidssikre deres organisation og står stærkt i mødet med udfordringer. På det felt har offentlige og politiske ledere faktisk indtaget en række væsentlige styrkepositioner, som mange ledere i de private erhverv med fordel kan tage ved lære af. I Børsen Ledelse uddyber vi tre positioner, vi ser er særligt vigtige.

Styrkepositionerne er:

  1. Fokus på tværfaglighed og procesinnovation
  2. Strategirealisering som et fælles anliggende i organisationen
  3. Mobilisering af eksterne nøgleinteressenter


Udfordringerne de private virksomheder, den politiske og offentlige sektor møder, kan sjældent løses indenfor organisationens fire vægge. Agilitet og stærke relationer på tværs i organisationen er afgørende, hvis jeres virksomhed skal kunne agere fleksibelt på krisesituationer og samtidig være frontløbere i jeres felt. Her er brobygning mellem offentlige og private organisationer, ledere og ledelsesformer et nøglen fremtiden. Det handler helt enkelt om at skabe alliancer på tværs, lære af hinandens ledelsespraksis og erfaringer – og om at håndtere udfordringer og udvikle løsninger sammen.

Læs mere

Ønsker I at udvikle et stærkere fundament for jeres organisation og ledelse, så læs hele artiklen på Børsen Ledelse.

Læs artiklen online

Hent artiklen som PDF

Vidensbank

Flere artikler

Vi skriver artikler der kan hjælpe topledelser, bestyrelser, medarbejdere, borgere og erhvervsaktører med at lykkedes bedre - både sammen og hver for sig.

Kære medarbejder: Bland dig i strategiarbejdet
Medarbejderne spiller en afgørende og central rolle i strategiarbejdet på arbejdspladsen. Deres aktive deltagelse og engagement er afgørende for at sikre at strategien ikke blot forbliver på ledelsens bord, men bliver et fælles anliggende.
Står du som topleder selv i vejen for at strategien realiseres?
Pygmalion-effekten eller Rosenthaleffekten beskriver det psykologiske fænomen, at jo større tro på og positive forventninger man har til et menneske, desto bedre fungerer de – det modsatte gør sig også gældende!
Inspiration

Få seneste nyt om strategirealisering

Vil du gerne følge med i de seneste trends og udviklinger indenfor strategirealisering, så er vores LinkedIn-side det rette sted for dig.

Besøg os på LinkedIn