Anne-Mette Scheibel
Partner, Resonans A/S

Kommune 3.0 - Styrker det kollektive geni

Danske kommuner er i front i skabelsen af det kollektive geni gennem innovative tiltag og organisatoriske forandringer mod kommune 3.0. Kommuner som eksempelvis Skanderborg og Horsens ser netop det at facilitere fællesskabets innovationskraft, som en helt naturlig kommunal opgave nu og i fremtidens velfærdssamfund. Det kollektive geni handler ifølge artiklen ”Collective Genius” fra Harvard Business Review, juni 2014, om at skabe et ”Community that is willing and able to innovate over time” bl.a. gennem en stærk kollektiv identitet. I Horsens Kommune har man eksempelvis skabt sin kollektive identitet gennem mantraet ”Vi løfter i flok”.

Kommune 3.0 er helt kort sagt mindre klassisk myndighedsrelation og mere fælles ansvar for lokalsamfundets udvikling. Fremfor at ’afslutte’ samarbejder og borgerkontakten gennem lukkede formelle svar, er fremtidens kommune samskabende, åben og nysgerrig omkring den fælles løsning. I Kommune 3.0 er det organisatoriske fællesskab udvidet til at inkludere borgere, organisationer, frivillige aktører, virksomheder og forskningsverdenen m.fl. Et fællesskab med en samarbejdende åben og imødekommende kultur. I Harvard Business Review artiklen fremhæves 3 elementer, som understøtter det kollektive geni.

Her får du en lille tjekliste med eksempler til refleksion i forhold til skabelsen af det kollektive geni i din organisation – privat eller offentlig:

  1. WHAT PURPOSE i form af organisationens formål, kollektive identitet og eksistensberettigelse. Vi kunne spørge til, hvorfor organisationen egentlig er til? Hvad er organisationen formål? I kommunal sammenhæng kan en debat i lokalsamfundet om kommunens rolle og de gensidige relationer med borgere, virksomheder og organisationer starte innovationsprocessen op. Eksempelvis er vi pt. engageret i en innovativ visionsproces i en kommune, hvor vi i samspil med over 200 forskellige borgerblik har identificeret kommunens DNA. Med afsæt i kommunens DNA og de skjulte skatte har over 200 personer (borgere, byrådspolitikere og kommunale medarbejdere) formuleret over 400 ideer til kommunens fremtidige vision.
  2. SHARED VALUES i form af de fælles værdier, som fællesskabet deler, og som påvirker adfærd, prioriteter og valg både individuelt og kollektivt. Innovative organisationer er kendetegnet ved værdier som Ambitiøse, Samarbejdende, Læringsfokuserede og Ansvarlige. I Kerteminde Kommune er vi netop i gang med at undersøge de eksisterende værdier med internt og eksternt samarbejde og kollektiv læring og ansvarlighed. Formålet med kortlægningen er at skabe et billede af de eksisterende styrker og fremtidige potentialer for udviklingen af en samskabende organisation i Kerteminde Kommune.
  3. RULES OF ENGAGEMENT i form af måden vi interagerer med hinanden på og vores tilgang til forståelsen og løsningen af problemer. Vores måde at møde hinanden på relaterer sig både til, hvordan vi interagerer – og hvordan vi tænker. De identificerede værdier for innovative organisationer er: Gensidig tillid, Gensidig respekt og Gensidig indflydelse.

Et eksempel fra en af vores kunder, som arbejder med at fremme samme type af værdier er Zoologisk Have i København. I Københavns Zoo har der de seneste år været afholdt løbende stormøder, hvor medarbejdere og ledere har drøftet nye ideer og initiativer til innovation i Haven. Idemagerne bliver netop vist høj tillid og stort ansvar bl.a. i form af økonomiske midler og stort mulighedsrum til at gennemføre initiativerne i Havens hverdag. Derfor – hvis du er klar til at mærke innovationskraften i og omkring din organisation, så sæt fokus på disse enkle og effektfulde tilgange. Er du klar til at opdage fælleskabets genialitet?

Vidensbank

Flere artikler

Vi skriver artikler der kan hjælpe topledelser, bestyrelser, medarbejdere, borgere og erhvervsaktører med at lykkedes bedre - både sammen og hver for sig.

Find og forstør: Nye og lovende tiltag ved hjælp af spurtevaluering
Det er en god ide at finde og forstørre det, der virker iden offentlige sektor. Så kan andre lære af det og få inspiration til nytænkning. Men vi skal være så sikre som muligt på, at det, vi har fundet, har en positiv effekt.
Politikerforum: Christiansborg burde have tillidsrepræsentanter til at sikre ordentlige arbejdsvilkår for politikerne
Der er masser af vilde problemer, som kalder på politisk lederskab, hvor politikere sætter en tydelig retning og anviser gode og kreative løsninger. Men hvordan sikrer vi, at vores folkevalgte politikere brænder igennem uden at brænde ud
Kære medarbejder: Bland dig i strategiarbejdet
Medarbejderne spiller en afgørende og central rolle i strategiarbejdet på arbejdspladsen. Deres aktive deltagelse og engagement er afgørende for at sikre at strategien ikke blot forbliver på ledelsens bord, men bliver et fælles anliggende.
Inspiration

Få seneste nyt om strategirealisering

Vil du gerne følge med i de seneste trends og udviklinger indenfor strategirealisering, så er vores LinkedIn-side det rette sted for dig.

Besøg os på LinkedIn